OVERBLIK Sådan bliver skoleelevernes hverdag med regeringens nye plan

Elever skal bruge mere tid på naturfag og mindre tid på understøttende undervisning, mener regeringen.

Landets skoleelever skal bruge mindre tid på skolebænken men til gengæld skal fagligheden fylde mere, mener regeringen. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Regeringen vil skrue op for naturvidenskab, men ned for understøttende undervisning.

Sammenlagt vil det i gennemsnit gøre skoleugen 1,8 timer kortere for eleverne. Det fremgår af regeringens nye udspil, "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolereformen".

Regeringen vil blandt andet gøre op med en af grundstenene i folkeskolereformen fra 2013, nemlig den såkaldte understøttende undervisning.

Den understøttende undervisning er timer, hvor læringen ikke er bundet op på fagundervisningens klassiske rammer men i stedet kan foregå på tværs af fag, klassetrin og kombinere teori og praksis for at gøre skoledagen mere varieret og styrke elevernes sociale kompetencer.

Med regeringens forslag bliver der i gennemsnit 3 timer mindre understøttende undervisning per klassetrin. 1,2 af dem veksles til fagundervisning. Det svarer til, at hver elev får 480 timer ekstra til fag.

Regeringen foreslår

  • Kortere skoledage

  • Mere fagundervisning

  • Mindre understøttende undervisning

  • Frikvarterer

Facebook
Twitter