OVERBLIK Sådan fordeler regeringen Finanslovkagen

Finansminister Bjarne Corydon kom i dag med regeringens forslag til Danmarks husholdningsbudget for 2015.

Finansminister Bjarne Corydon kom i dag med regeringens forslag til, hvordan statens milliarder skal fordeles i 2015.

Det var årets største udskrivning, da finansministeren fremlagde regeringens forslag til, hvordan staten vil bruge små 700 milliarder kroner.

* Det offentlige forbrug skal stige med 0,8 procent i 2015.

* Statens indtægter forventes i 2015 at lande på 662 milliarder kroner, udgifterne forventes at lande på 707 milliarder kroner.

Du kan se hele finansloven her

Finansloven i hovedtræk

* 1,5 milliarder kroner går til uddannelsesområdet. Der bliver optaget flere studerende på de videregående uddannelser og flere studerende skal have SU.

* Der er fem milliarder kroner til mere lighed i sundhedssystemet. Her skal kræftpatienter tilgodeses, penge skal afsættes til lægehuse i ydreområderne, og regeringen vil give årligt sundhedstjek til socialt udsatte.

* To milliarder kroner går til uspecificerede velfærdsforbedringer. Pengene bliver fordelt sammen med aftalepartierne.

* 2,2 milliarder kroner til psykiatri.

* 835 millioner kroner til den såkaldte satspulje. Disse penge skal blandt andet fordeles på områder som demens, radikalisering, ekstremisme og gengangere i fængslerne.

* Frihedsmuseet, som sidste år brændte, bliver tilført 64 millioner kroner.

* Der bliver afsat 82 millioner kroner til at omdanne landbrugsjord til uopdyrket natur, så vi kan få en større biodiversitet i Danmark.

* Regeringen vil afsætte 185 millioner kroner til at reducere metanudslip på gamle lossepladser.

* 500 millioner til en fordobling af fagforeningsfradrag

* 250 millioner kroner til kontanthjælp og øget danskundervisning som følge af at antallet af opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte stiger i 2015.

Forhandlingerne om regeringens udspil ventes for alvor at gå i gang til oktober, hvor Folketinget åbner igen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk