OVERBLIK Sådan lyder kritikken af Corydon i Dong-sag

Præsidium kritiserer finansministeren for ikke at tro på politikeres evne til at holde på fortrolige oplysninger.

Folketingets øverste ledelse, præsidiet, fastslår i en ny afgørelse om finansminister Bjarne Corydons (S) håndtering af Dong-salget, at ministre bør udlevere relevante oplysninger til Folketinget.

Finansminister Bjarne Corydon (S) bliver dog ikke pålagt at udlevere de fravalgte tilbud på aktierne i Dong Energy. Men præsidiet giver indirekte en skarp kritik af Corydons udmelding om, at Folketingets politikere ikke kan håndtere fortrolige oplysninger:

* Selvom en oplysning er fortrolig, så er det ikke i sig selv grund til at holde den tilbage for Folketinget, hvis oplysningen har saglig betydning for Folketinget. Og det er tilfældet i Dong-sagen, mener præsidiet.

* Corydon forsvarer sin beslutning om at tilbageholde tilbuddene med, at det vil skade Finansministeriets troværdighed i fremtidige handler og dermed statens mulighed for at sælge statslige selskaber på de bedst mulige vilkår. Præsidiet har ifølge afgørelsen ikke mulighed for at efterprøve de argumenter.

* Til gengæld finder man det "utilfredsstillende", hvis Bjarne Corydon eller andre ministre generelt ikke tror, at politikerne i Folketinget kan håndtere fortrolige oplysningner.

* Efter præsidiets opfattelse kan en minister gøre det klart for politikerne, at de får oplysningerne i fortrolighed. Og at de har et ansvar for ikke at give oplysningerne videre.

* Præsidiet lægger samtidig op til, at spørgsmålet om "tavshedspligt og sandhedspligt" i forholdet mellem regeringen og Folketinget skal præciseres, når et udvalg i Justitsministeriet er færdige med at gennemgå den såkaldte Christiania-sag, der førte til Morten Bødskovs afgang som justitsminister. Her afgav Justitsministeriet en meget omtalt "nødløgn" i et forsøg på at undgå at give fortrolige oplysninger til Folketingets Retsudvalg.

Kilde: Afgørelse fra Folketingets Præsidium

/ritzau/