Overblik: Sådan ser det nye dagpengesystem ud

Der indføres tre karensdage og nyuddannede får lavere dagpengesats.

Nyuddannede kommer til at modtage en langt mindre dagpengesats i fremtiden. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Venstre-regeringen har indgået en aftale om et nyt dagpengesystem med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.

Det nye system træder i kraft 1. januar 2017 og koster 300 millioner kroner årligt - såkaldte "nye" penge.

Partierne bag aftalen har forpligtet sig til at finde pengene årligt fra 2017 og frem.

Her er de vigtigst elementer i det nye system:

Dimittendsatsen - som er den sats nyuddannede modtager - sænkes fra 82 procent til 71,5 procent af de maksimale dagpenge.

Det gælder dog ikke dimittender, der er forsøgere og dermed har børn. De bliver på 82 procent af de maksimale dagpenge på 827 kroner per dag.

Dimittender modtager i dag 14.690 kroner per måned - med den nye aftale barberes det beløb ned til 12.805 kroner per måned.

Så indføres der også en karensdag hver fjerde måned - altså tre karensdage om året. Her er der tale om dage, hvor dagpengemodtagere ikke modtager penge.

Læs hele aftalen her.

Men har man været i mere end 20 dages fuldtidsbeskæftigelse inden for de fire måneder, bortfalder førstkommende karensdag.

Dagpengekommissionen anbefalede at indføre otte karensdage.

Der bliver også ændret i reglerne for genoptjening af dagpenge, sådan at det bliver mere attraktivt for ledige at tage kortvarige ansættelser.

Ledige kan opnå retten til at forlænge dagpengeperioden fra to til maksimalt tre år, hvis de arbejder undervejs. Én dags arbejde giver ret til to dages ekstra dagpenge.

Desuden vil forbruget af dagpenge fremover blive beregnes i timer frem for uger.

Fremover vil dagpengeperioden være 3.848 timer i stedet for 104 uger. 15 timers ledighed vil medføre et forbrug på 15 timer i stedet for en hel uges dagpengeret (37 timer).

Ændringen vil stille en ledig, der for eksempel arbejder fem dage fordelt på to uger, og en ledig, der arbejder fem dage i samme uge, ens i forhold til forbruget af dagpengeperioden.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter