OVERBLIK Sådan vil politikerne bremse hadprædikanterne

Et flertal af Folketingets partier har nu en palet af initiativer klar, der skal forsøge at stoppe hadprædikanter.

Venstres kulturminister og kirkeminister Bertel Haarder har ledet forhandlingerne om, hvordan ekstremistiske religiøse forkyndere kan bremses. (Foto: © © Uffe Weng, Scanpix)

Forargelsen var stor, da TV 2 i foråret viste dokumentarprogrammet 'Moskeerne bag sløret", der afslørede, at foreninger og trossamfund i nogle tilfælde modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Derfor satte Folketingets partier sig til forhandlingsbordet for at finde ud af, hvordan såkaldte 'hadprædikanter' kunne stoppes.

I dag er den sidste aftale af flere delaftaler, der alle skal stoppe ekstremistiske religiøse forkyndere, landet.

Nye lister med hadprædikanter

Politikerne er blevet enige om at lave lister med navnene på udenlandske hadprædikanter, der ønsker at gøre op med danske frihedsrettigheder.

Det skal ske i form af en offentlig sanktionsliste og en lukket observationsliste, der skal forhindre, at navngivne udenlandske forkyndere med holdninger og værdier i strid med grundlæggende danske værdier kan rejse ind i landet.

Forslaget om de offentlige, åbne lister har opbakning fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og de Konservative.

Liberal Alliance og SF står uden for den del af aftalen.

Straf for vilde ytringer

Et flertal er også blevet enige om at gøre det strafbart at billige terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og bigami som led i religiøs oplæring.

Læs mere hos Kirkeministeriet

Strammere krav til økonomisk tilskud

Politikerne er enige om at stramme op på tilskudskravene til foreninger, der modtager kommunal støtte eller får stillet lokaler til rådighed, men som underminerer det danske demokrati.

Kommunerne skal skærpe tilsynet med foreninger, der aktivt arbejder for at afskaffe det danske demokrati.

Kommunerne skal fremover offentliggøre lister over, hvilke foreninger der er blevet tildelt støtte, og hvilke der har fået afslag.

Det skal ske ved at ændre Folkeoplysningsloven.

Læs mere hos Kulturministeriet

Skærpet tilsyn med friskoler

Politikerne er også blevet enige om at stramme friskoleloven, så det statslige tilsyn med friskolerne skærpes.

Det betyder, at staten kan foretage flere uanmeldte tilsynsbesøg på de skoler, der er særlige udfordringer med.

Ingen skattefradrag

Et flertal af Folketingets partier er også blevet enige om at fratage trossamfund og foreninger, der underminerer grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, skattemæssige fordele i form af fradrag.

Derudover er politikerne enige om at styrke Skats kontrol med denne type foreninger og religiøse samfund.

Nye krav til folk, der står for vielser

Flere partier er også enige om at forkyndere med vielsesbemyndigelse skal udvise en adfærd, der ikke gør den pågældende uegnet eller uværdig til at udøve offentlig myndighed.

Det kan for eksempel være, hvis man vier mindreårige eller vier uden begge ægtefællers samtykke.

Ny kortlægning af danske moskeer

Et flertal er også enige om at sætte gang i en ny kortlægning af moskeer i Danmark.

Seneste kortlægning er Lene Kühles ”Moskeer i Danmark” fra 2006.