OVERBLIK Sådan vil regeringen sikre myndigheder, firmaer og borgere mod cyberangreb

Med 1,5 milliarder kroner og 25 konkrete initiativer vil regeringen styrke cybersikkerheden.

Både myndigheder, virksomheder og borgere skal blive bedre til at sikre sig mod cyberangreb, lyder målsætningen i regeringens nye cyberstrategi. (Foto: Pawel Kopczynski © Scanpix)

Et nyt nationalt cybercenter, øget sikkerhed omkring myndighedernes kommunikation og kampagner rettet mod både børn og voksne skal styrke cybersikkerheden i hele landet.

Og der er grund til at opruste. Cybertruslen mod danske myndigheder, virksomheder og borgere er stadig meget høj, vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste i sin seneste trusselsvurdering, der blev præsenteret i går.

Regeringens nye plan for cybersikkerhed afsætter 1,5 milliarder kroner og indeholder 25 konkrete initiativer. Få overblikket over de centrale elementer her:

Nyt nationalt cybercenter

Et nationalt døgnbemandet center skal stå for monitorering af vitale it-systemer og landets vigtigste digitale netværk og varsle myndigheder og virksomheder om aktuelle og potentielle trusler.

Krav til myndigheder og virksomheder

Seks sektorer er særligt sårbare, hvis cyberangreb rammer: energi-, transport, tele-, finans-, sundheds- og søfartssektoren. Hver sektor skal lave en strategi for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed inden årsskiftet og oprette en dedikeret cybersikkerhedsenhed.

Der laves også minimumskrav til myndighedernes arbejde med cybersikkerhed. Alle statslige myndigheder skal følge principperne. Samtidig skal statens kritiske it-systemer overvåges døgnet rundt.

Landsdækkende politicenter

For at sikre en ensartet og styrket indsats mod it-kriminalitet etableres et landsdækkende center for modtagelse og indledende håndtering af anmeldelser om it-kriminalitet. Der etableres også én fælles digital løsning for indberetning af "sikkerhedshændelser".

Digital dømmekraft

Børn og unge skal vide mere om digital sikkerhed. Derfor skal der mere fokus på digital dannelse hele vejen gennem uddannelsessystemet, fra folkeskolen til universiteterne.

Der oprettes også en informationsportal for borgere, virksomheder og myndigheder med information om aktuelle trusler og gode råd til, hvordan man beskytter sine data.

Krav til samfundskritiske it-systemer

For at øge it-sikkerheden og forsyningssikkerheden for myndighedernes samfundskritiske it-systemer indføres der skærpede krav til alle offentlige myndigheder om brug af tilstrækkelige sikkerheds- og styringsbestemmelser i fremtidige kontrakter.

Sikkerheden omkring kommunikationen mellem statens myndigheder skal også styrkes.

Facebook
Twitter