OVERBLIK Sådan vil regeringen stoppe hadprædikanter

Særlige lister skal gøre det sværere for hadprædikanter at sprede deres idelogi i Danmark.

Bliver regeringens forslag vedtaget, kan personer på listen over hadprædikanter med indrejseforbud afvises ved den danske grænse. (arkivfoto) (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Med særlige ekstremistlister vil regeringen sætte skrappere ind over for personer, der billiger terror og antidemokratiske holdninger – såkaldte hadprædikanter.

- Vi vil simpelthen ikke længere lægge jord til omrejsende prædikanter i had, der inspirerer andre til et opgør med danske værdier. Det sætter vi nu en effektiv stopper for, siger Inger Støjberg (V) til Jyllands-Posten, som er i besiddelse af regeringens konkrete model.

Her følger et overblik over, hvad det konkrete forslag går ud på.

Forslaget bliver ifølge Jyllands-Posten fremlagt for Folketingets partier i morgen.

Offentlig liste - personer med indrejseforbud

 • Regeringen vil give indrejseforbud til ikke EU-borgere, der fx har billiget terror, ved at placere dem på en offentlig liste.

 • Initiativet skal for eksempel gøre op med ekstremistiske, religiøse forkyndere fra udlandet, der er inviteret til at prædike i Danmark.

 • En person kan enten komme på listen, hvis vedkommende har sagt ting, der er strafbare i Danmark, og myndighederne vurderer, at ytringerne vil fortsætte i Danmark.

 • Eller hvis vedkommende kommer med 'udtalelser i udlandet, der er antidemokratiske'.

 • Listen bliver udfærdiget af Udlændingestyrelsen på baggrund af tilgængelige oplysninger fra internettet.

 • Oplysningerne om hadprædikanter, der skal nægtes adgang til Danmark, kan myndighederne også skaffe via dansk eller udenlandsk politi.

 • Udlændinge, der ender på listen, kan få prøvet afgørelsen ved den domstolslignende instans Udlændingenævnet.

 • I dag er det allerede muligt i visse tilfælde at nægte personer indrejse, hvis de vurderes at være til fare for statens sikkerhed.

Lukket liste med EU-borgere

 • Regeringen vil desuden oprette en lukket ’observationsliste’, hvor myndighederne også kan placere personer fra EU under mistanke for fx at billige terror. Disse bliver der ført et skærpet tilsyn med.

 • Regeringen kan ikke afvise EU-borgere, idet et statsborgerskab i et andet EU-lad gør et dansk indrejseforbud ugyldigt.

 • Ikke EU-borgere på den lukkede liste kan på sigt blive flyttet til den offentlige liste.

FacebookTwitter