OVERBLIK Sådan vil regeringen styrke erhvervsskolerne

Over 50 initiativer skal styrke erhvervsskolerne. Få et overblik her.

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, hvis det står til regeringen. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Regeringen er et godt stykke fra at opnå målet om, at hver fjerde elev i folkeskolen i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. På landsplan valgte 19,4 procent i år en erhvervsuddannelse.

Nu kommer regeringen så med et udspil, der skal styrke erhvervsskolerne med to milliarder kroner over fire år.

Her følger de vigtigste elementer i udspillet:

Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme

 • Investering i nye og renoverede faglokaler, værksteder og udstyr

 • Valgfag i 7. – 9. klasse på erhvervsskolerne

 • Lærere fra erhvervsuddannelserne gennemfører undervisning og aktiviteter i folkeskolen

 • Obligatorisk prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse

 • Barrierer for skoleelevers ophold på virksomheder skal fjernes

 • Praksisfaglighed i læreruddannelsen

Opgør med automatvalget

 • Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. – 9. klasse

 • Systematisk tilgang til uddannelsesvalg i 7. – 9. klasse

 • Nyt undervisningsforløb ”Uddannelses- og erhvervskendskab” i 8. og 9. klasse

 • Ny model for uddannelsesparathedsvurdering

 • Styrket kollektiv vejledning i 7. – 9. klasse

 • Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere

10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne

 • Ekspertudvalg: Hvordan kan 10. klasse erhvervsrettes, så flere vælger en erhvervsuddannelse

 • Understøttelse af 10. klassesaktivitet på erhvervsskolerne

Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne

 • Ny og fælles fortælling som led i "rebranding" af erhvervsuddannelserne

 • Øget brug af eksterne gæstelærere på erhvervsskolerne

 • Bedre muligheder for supplering og adgangskurser til de videregående uddannelser

 • Etablering af en simpel kommunikativ model for videreuddannelsesmuligheder

 • Erhvervsuddannelserne er studiekompetencegivende med adgang til GSK

 • Dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne

 • Iværksætteri og virksomhedsstart på grundforløbet

Attraktive ungdomsmiljøer

 • Udvikling og udbredelse af god praksis om ungdomsmiljøer, herunder den gode modtagelse, traditioner for afslutning, for eksempel medaljer, samt identitetsskabelse og fællesskab

 • Krav om decentral supervision af nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis

 • Forsøg med bedre muligheder for kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder.

 • Økonomisk ramme til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder

Mere tid til afklaring og til at fordybe sige i fagene

 • Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne

 • Adgangen til grundforløbets 1. del udvides til op til to år efter 9. eller 10. klasse

 • Nyt ti ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de ældre unge og voksne

Større sikkerhed for at få en praktikplads

 • Nyt praktikpladstilsagn

 • Erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats udvides

 • Status på praktikpladssituationen

 • Videreudvikling af praktikportalen

 • Bedre tilbud til praktikvejledere i virksomheder

Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere

 • Lønrefusion til praktikvirksomheder i overgangen mellem grund- og hovedforløbet

 • Forsøgsramme til social- og sundhedsuddannelserne

Frihed til erhvervsskolerne

 • Bedre muligheder for at oprette nye lokale erhvervsuddannelser

 • Nye procedurer for løbende og smidigere markedstilpasninger af erhvervsuddannelser

 • Forenkling af reglerne og tydeliggørelse af faglige udvalg og erhvervsskolernes opgaver

 • Krav om obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse og talentspor afskaffes

 • Professionalisering af og øget ansvar til erhvervsskolernes bestyrelser

Kilde: Undervisningsministeriet

Facebook
Twitter