OVERBLIK Sådan vil regeringen styrke erhvervsskolerne

Over 50 initiativer skal styrke erhvervsskolerne. Få et overblik her.

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, hvis det står til regeringen. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Regeringen er et godt stykke fra at opnå målet om, at hver fjerde elev i folkeskolen i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. På landsplan valgte 19,4 procent i år en erhvervsuddannelse.

Nu kommer regeringen så med et udspil, der skal styrke erhvervsskolerne med to milliarder kroner over fire år.

Her følger de vigtigste elementer i udspillet:

Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme

 • Investering i nye og renoverede faglokaler, værksteder og udstyr
 • Valgfag i 7. – 9. klasse på erhvervsskolerne
 • Lærere fra erhvervsuddannelserne gennemfører undervisning og aktiviteter i folkeskolen
 • Obligatorisk prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse
 • Barrierer for skoleelevers ophold på virksomheder skal fjernes
 • Praksisfaglighed i læreruddannelsen


Opgør med automatvalget

 • Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. – 9. klasse
 • Systematisk tilgang til uddannelsesvalg i 7. – 9. klasse
 • Nyt undervisningsforløb ”Uddannelses- og erhvervskendskab” i 8. og 9. klasse
 • Ny model for uddannelsesparathedsvurdering
 • Styrket kollektiv vejledning i 7. – 9. klasse
 • Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere


10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne

 • Ekspertudvalg: Hvordan kan 10. klasse erhvervsrettes, så flere vælger en erhvervsuddannelse
 • Understøttelse af 10. klassesaktivitet på erhvervsskolerne


Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne

 • Ny og fælles fortælling som led i "rebranding" af erhvervsuddannelserne
 • Øget brug af eksterne gæstelærere på erhvervsskolerne
 • Bedre muligheder for supplering og adgangskurser til de videregående uddannelser
 • Etablering af en simpel kommunikativ model for videreuddannelsesmuligheder
 • Erhvervsuddannelserne er studiekompetencegivende med adgang til GSK
 • Dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne
 • Iværksætteri og virksomhedsstart på grundforløbet


Attraktive ungdomsmiljøer

 • Udvikling og udbredelse af god praksis om ungdomsmiljøer, herunder den gode modtagelse, traditioner for afslutning, for eksempel medaljer, samt identitetsskabelse og fællesskab
 • Krav om decentral supervision af nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis
 • Forsøg med bedre muligheder for kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder.
 • Økonomisk ramme til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder


Mere tid til afklaring og til at fordybe sige i fagene

 • Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne
 • Adgangen til grundforløbets 1. del udvides til op til to år efter 9. eller 10. klasse
 • Nyt ti ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de ældre unge og voksne


Større sikkerhed for at få en praktikplads

 • Nyt praktikpladstilsagn
 • Erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats udvides
 • Status på praktikpladssituationen
 • Videreudvikling af praktikportalen
 • Bedre tilbud til praktikvejledere i virksomheder


Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere

 • Lønrefusion til praktikvirksomheder i overgangen mellem grund- og hovedforløbet
 • Forsøgsramme til social- og sundhedsuddannelserne


Frihed til erhvervsskolerne

 • Bedre muligheder for at oprette nye lokale erhvervsuddannelser
 • Nye procedurer for løbende og smidigere markedstilpasninger af erhvervsuddannelser
 • Forenkling af reglerne og tydeliggørelse af faglige udvalg og erhvervsskolernes opgaver
 • Krav om obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse og talentspor afskaffes
 • Professionalisering af og øget ansvar til erhvervsskolernes bestyrelser


Kilde: Undervisningsministeriet