OVERBLIK Se den politiske aftale for den ny regering og læs, hvad den indeholder

Børnene skal ud af Sjælsmark, og omstridt asyl-ø sløjfes, lyder det blandt andet i aftalen om en ny regering.

Mette Frederiksen bliver landets næste statsminister. (Foto: © Fabian Bimmer, Scanpix)

Lindholm-projekt afblæst

Det trekvartmilliard dyre Lindholm-projekt, der skulle huse udvisningsdømte kriminelle på øen af samme navn, bliver ikke til noget, lyder det fra Radikale Venstres Morten Østergaard.

Det er en del af den aftale, som de Radikale, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet er blevet enige om. En aftale, der betyder, at Mette Frederiksen (S) bliver ny statsminister i en et-partiregering.

"Retfærdig retning for Danmark"

Punktummet i regeringsforhandlingerne er blevet sat sent til aften tirsdag, hvor der blandt andet er blevet diskuteret arbejdsudbud, klima og økonomi.

Se hvad landets kommende statsminister sagde, da partierne var nået til enighed:

Børnene ud af Sjælsmark

På udlændingeområdet er parterne også blevet enige om, at børnene skal ud af Udrejsecenter Sjælsmark.

I stedet vil man oprette et nyt udrejsecenter for børnefamilier.

- En ny regering er af den overbevisning, at det inden for det formål vil være muligt at finde en mere hensigtsmæssig lokalitet for et udrejsecenter kun for børnefamilier end Udrejsecenter Sjælsmark. Det nye udrejsecenter skal indrettes efter anbefalingerne fra Røde Kors og Ombudsmandens rapport vedrørende forholdene på Sjælsmark, lyder det i aftalen mellem parterne.

Flygtninge og arbejdskraft

Og til næste år vil Danmark igen modtage kvoteflygtninge, lyder det fra parterne. I aftaleteksten er det dog ikke specificeret, hvor mange årlige flygtninge der er tale om.

Radikale Venstre har også fået igennem, at der skal åbnes for udenlandsk arbejdskraft.

- Det skib, vi har sat i søen, er lastet med økonomisk ansvarlighed, siger Morten Østergaard.

Det er dog endnu ikke helt klart, om man er blevet enige om at rykke beløbsgrænsen, som Radikale Venstre har bragt til bordet.

Minimumsnormeringer indføres

SF har også fået en af deres store valgløfter igennem omkring lovbefæstede minimumsnormeringer. Der er dog ikke forhandlet en endelig aftale på plads, hvilket betyder, at det ikke er sikkert, at partiet får deres krav igennem om en pædagog til seks børnehavebørn og én pædagog til tre vuggestuebørn.

- Vi leverer på en klimaindsats, der er i verdensklasse, og vi leverer på lovbundne minimumsnormeringer. Børnene i daginstitutionerne får en helt anden hverdag, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Nationale test

Partierne er blevet enige om at afskaffe de nationale test i de mindste klasser i folkeskolen. Desuden vil de afsøge muligheden for at sætte de nationale test i bero, indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder.

Klimaplan

Som ventet er parterne også blevet enige på klimaområdet.

- Vi vil lave en klimaplan, en bindende klimalov og reducere udslip af drivhusgasser med 70 procent, siger Mette Frederiksen.

Partnerne har i forbindelse med regeringsdannelsen også lavet et dokument med titlen 'Retfærdig retning for Danmark', hvor de overordnet præsenterer deres vision for den kommende regeringsperiode.

Bekæmpelse af stigende ulighed

- Vi skal bekæmpe den stigende ulighed. Så vi igen begynder at styrke den samfundsmodel, der har gjort Danmark til et af de mest tillidsfulde og trygge lande i verden. Hverken fattigdom eller grådighed hører hjemme i vores land, og vi har muligheden for at tage et opgør med begge dele, lyder det blandt andet i dokumentet.

Der kommer til gengæld ikke noget regeringsgrundlag, oplyser Mette Frederiksen på et pressemøde.

I det fælles dokument er der også et langt afsnit om bekæmpelse af børnefattigdom. Den kommende regering vil ikke rykke på nogle ydelser, inden en ydelseskommission har set på ydelsesniveauerne de kommende 12 måneder.

Til gengæld vil man indtil kommissionen har færdiggjort sit arbejde afsætte 250-300 millioner kroner årligt til et midlertidigt, kontant børnetilskud, som indføres hurtigst muligt og målrettes børn fra 0 til 14 år i familier, der er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.

Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

På aftalens sidste side lyder det også fra parterne, at man vil 'tage initiativ' til at gennemføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i straffeloven.

Intet om ret til tidlig pension til nedslidte

I aftalen lyder det også, at regeringen vil indføre en seniorpensionsordning, som regeringen, DF og Radikale Venstre blev enige om før valget.

Til gengæld er der ingen hensigtserklæringer om at gennemføre Socialdemokratiets plan om at indføre en ret til tidlig pension for nedslidte.

Mette Frederiksen (S) tror dog stadig, at det kan lykkes at indføre den differentierede førtidspension, siger hun på et pressemøde.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at jeg kan finde et flertal i Folketinget for at få gennemført en ret til tidligere folkepension, siger hun.

Mette Frederiksen skal i eftermiddag til dronningen. Følg med direkte på DR1 og på dr.dk fra kl 13.40.