Overværede overgreb i Irak: Minister frikender danske jægersoldater

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har talt med store bogstaver over for sin irakiske ministerkollega.

Den danske forsvarsminister kalder det "helt uacceptabelt", at irakiske soldater har begået et overgreb på en tilfangetagen kriger fra Islamisk Stat. (© (c) DR)

En kriger fra Islamisk Stat blev under en operation i den irakisk by Al Qaim slæbt gennem byen af irakiske soldater, mens han blev tildelt stenkast, skaller, stød og slag med gevær.

Imens overværede danske jægersoldater overgrebet i fællesskab med en sunni-muslimsk militærbrigade, men vurderede, at det ikke var muligt at gribe ind. Det er netop kommet frem i Forsvarets missionsupdate, hvor hændelsen ikke er dateret.

Det er første gang, at danske soldater har overværet et overgreb under missionen mod Islamisk Stat og Syrien, og efterfølgende indberettede de sagen, lyder det fra Forsvaret.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) blev direkte adspurgt om sagen efter et møde i dag i Udenrigspolitisk Nævn, hvor det blev besluttet, at Danmark øger sit bidrag i Irak med 30 mand.

Han kalder overgrebet "helt uacceptabelt", men slår fast, at de danske soldater har handlet korrekt.

- De har indberettet det, som de skal. Der er en meldepligt på det her, og vi har videregivet det. De danske soldater følte ikke, at de kunne stoppe det og kunne ikke finde en overordnet, siger ministeren.

Mærkeligt at standse bidrag i Irak

Claus Hjort Frederiksen går det endvidere klart, at Danmark ikke kan gøre noget for at retsforfølge de implicerede irakiske soldater. Til gengæld har han haft en samtale med Iraks forsvarsminister.

- Jeg har selv haft lejlighed til at tale med den irakiske forsvarminister om det uacceptable i det. Og hvis vi skal bevare vores opbakning til det her, så er de nødt til at få orden i egne rækker, siger Claus Hjort Frederiksen.

Så sådan en hændelse får dig til at tænke over, om vi skal bakke den irakiske hær op?

- Nej, det overordnede formål er at bekæmpe Isil (Islamisk Stat, red). Så kan vi yde et bidrag til, at krigens love bliver overholdt. Jeg ville synes, at det var mærkeligt, hvis vi sagde, at vi nu havde overværet en hændelse, og så vil vi ikke være i Irak mere, siger forsvarsministeren.

Enhedslisten vil have danske soldater helt ud

På trods af overgrebet mod en tilfangetagen IS-kriger er der opbakning til regeringen fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at øge det danske bidrag med 30 mand.

Til gengæld lyder der hård kritik fra Enhedslisten, som mener, at alle danske soldater skal trækkes ud af Irak.

- Vi oplever gang på gang, at den irakiske hær og tilknyttede militser begår grove overgreb mod civile og fanger. Og som vi kan høre fra forsvarsministeren, så sker det endda for øjnene af danske soldater, siger udenrigsordfører Nikolaj Villumsen og fortsætter:

- Det bør Danmark ikke bidrag til. Vi bør ikke give støtte til en regering, som groft undertrykker sin egen befolkning.

Hvad tænker du om det, som de danske soldater har været vidne til?

- Det viser tydeligt, at de danske soldater er totalt magtesløse over for de overgreb, som den irakiske hær og tilknyttede militser begår. Man kan ganske enkelt ikke gøre noget, og derfor er det også forkert at fortsætte en støtte til den irakiske regering, siger Nikolaj Villumsen.

Ikke muligt at identificere irakerne

I missionsupdaten fra Forsvaret fremgår det, at de danske jægersoldater ikke var i stand til at identificere, hvilken enhed de irakiske soldater tilhører. Her gøres det også klart, at de danske soldater ikke havde mulighed for at gribe ind.

- Det var ikke muligt for de danske soldater at standse overgrebene eller gribe ind af hensyn til operationen, deres egen og Ali Al-Furat-soldaternes sikkerhed, lyder det.

Værnsfælles Forsvarskommando har indledt en dialog med koalitionsledelsen for missionen mod Islamisk Stat med henblik på at undersøge sagen yderligere.