Paludan blev advaret tre gange: I indsamler vælgererklæringer i strid med loven

På få uger indskrev Stram Kurs i strid med reglerne 100.000 mailadresser i vælgererklæringssystemet.

Stram Kurs med partileder Rasmus Paludan i spidsen har indsamlet vælgererklæringer i strid med loven - og er blevet advaret om det tre gange af Økonomi- og Indenrigsministeriet. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

I indsamler vælgererklæringer i strid med lovgivningen.

Så klar var beskeden til partiet Stram Kurs, da valgenheden i Økonomi- og Indenrigsministeriet den 14. januar i år sendte en mail til partileder Rasmus Paludan.

- Økonomi- og Indenrigsministeriet skal understrege, at den procedure, som Stram Kurs har taget i brug, er i strid med reglerne i vælgererklæringsbekendtgørelsen. Proceduren er således ikke lovlig, står der i mailen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Men Stram Kurs fortsatte den ulovlige praksis, trods nye advarsler fra ministeriet i både februar og marts - og i dag har Paludan og co. indsamlet de nødvendige 20.109 vælgererklæringer til at kunne stille op til Folketinget.

Den ulovlige praksis består i at omgå en særlig eftertænksomhedsperiode på syv dage, hvori vælgeren kan fortryde sin vælgererklæring. Det har Stram Kurs gjort ved at indlæse sine egne mailadresser i vælgererklæringssystemet i stedet for vælgernes mailadresser.

Ministeriet blev opmærksom på, at Stram Kurs havde taget den ulovlige procedure i brug i januar. Samtidig opdagede ministeriet, at partiet over et par uger havde indlæst godt 100.000 mailadresser i vælgererklæringssystemet, viser aktindsigten.

Stram Kurs fortsatte ulovlig praksis trods advarsler

Først to uger efter ministeriets mail – den 28. januar - kom der et svar tilbage fra Rasmus Paludan. Han begrundede forsinkelsen med, at mailen ikke var blevet sendt til hans officielle partimail, men til hans private mail.

- Om selve indholdet skal jeg oplyse, at jeg ikke har med de tekniske detaljer at gøre, men at Stram Kurs naturligvis ønsker at overholde reglerne. Jeg har overgivet Deres henvendelse til stabssekretær Casper Mose Hansen, idet han er mere orienteret om den tekniske løsning, skrev Rasmus Paludan i mailen til ministeriet.

Men selvom han lovede et "snarligt svar", hørte ministeriet ikke fra partiet. Derfor sendte valgenheden 12. februar endnu en advarsel til Stram Kurs.

- Økonomi- og Indenrigsministeriet skal endnu engang understrege, at det er i strid med reglerne, når Stram Kurs indlæser e-mailadresser i vælgererklæringssystemet, som partiet selv råder over, lyder det blandt andet i mailen.

Heri oplyser ministeriet også, at godt 19.000 mailadresser er indlæst efter ministeriets første mail - og cirka 3.000 efter Paludans mail til ministeriet, hvor han havde forsikret, at partiet ønskede at overholde reglerne.

Fem uger senere - 19. marts - havde ministeriet stadig ikke hørt fra partiet og sendte derfor endnu en mail:

- Ministeriet kan konstatere, at Stram Kurs fortsat indlæser e-mailadresser i vælgererklæringssystemet i et omfang, der ikke modsvares af det antal vælgererklæringer, der afgives for partiet. Ministeriet skal på ny indskærpe, at det er i strid med reglerne at indlæse e-mailadresser, som partiet selv råder over.

Paludan: Vi har brugt den mest effektive metode

Selvom Stram Kurs altså har brudt reglerne - også efter advarsler fra ministeriet - vil det højst sandsynlig ikke få nogen konsekvenser. Der er nemlig ikke nogen hjemmel i loven til at sanktionere partier, der bryder reglerne.

Konfronteret med regelbruddet siger Rasmus Paludan i dag, at det ikke er ham, "der laver de tekniske løsninger" omkring vælgererklæringerne - og han henviser til, at også partiet Klaus Riskær Pedersen brød reglerne og alligevel blev opstillingsberettiget:

- Så vi har brugt den samme metode, fordi det er den mest effektive, siger Rasmus Paludan.

Men du har ikke overholdt reglen med en uges betænkningstid?

- Jamen, den regel gælder jo åbentlyst ikke. For så ville Klaus Riskær Pedersens vælgererklæringer jo ikke være blevet godkendt. De regler, der rent faktisk gælder, de er selvfølgelig overholdt, siger Rasmus Paludan med henvisning til, at partiet Klaus Riskær Pedersen benyttede samme ulovlige metode.

Efter Klaus Riskær Pedersen var blevet opstillingsberettiget, blev samtlige partier i Folketinget for en måned siden enige om at ændre reglerne, så vælgererklæringer fremover skal indsamles via en offentlig digital portal. Det skal sikre, at reglerne ikke længere bliver omgået. Men portalen er ikke åbnet endnu.

Hvad angår advarslerne fra ministeriet siger Rasmus Paludan, at han godt kan huske, at han modtog én henvendelse.

- Jeg svarede høfligt, at jeg overlod det til sekretæren i partiet at håndtere det. Udover det har jeg ikke være involveret i det. Jeg har haft travlt med at overbevise danskerne om, at en vælgererklæring til Stram Kurs er nødvendig for at sikre landets overlevelse og lykke, siger Rasmus Paludan.

Stram Kurs er ikke officielt opstillingsberettiget endnu. Stram Kurs har ikke anmeldt sig som opstillingsberettiget til ministeriet, og når det sker, skal erklæringerne efterfølgende godkendes. Ministeriet forventer, at det vil ske inden for et par uger.

FacebookTwitter