Pape efter udleverings-bremse: 'Det er helt absurd'

Højesteret bremser udleveringer til Rumænien på grund af dårlige forhold i landets fængsler. Justitsministeren vil i dialog med sin rumænske kollega.

- Det er uholdbart, at en del af EU-familien ikke har det her på plads. Og det må vi kræve, at de får på plads, siger justitsministeren, efter at Højesteret har bremset udleveringer til Rumænien på grund af dårlige forhold i landets fængsler. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Det er grotesk, at der findes EU-lande, som ikke kan tvinges til at tage imod egne borgere til afsoning, selvom de har begået kriminalitet i et andet land.

Sådan lyder reaktionen fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), efter at Højesteret i en principiel sag har afgjort, at tre rumænske kvinder og en rumænsk mand ikke kan sendes til Rumænien på grund af dårlige forhold i landets fængsler.

- Det holder jo ikke. Vi kan selvfølgelig godt udvise folk til Rumænien, men ikke til rumænske fængsler, og det vil jeg selvfølgelig tage op med min rumænske kollega, for det er fuldstændig uholdbart, siger justitsministeren.

Højesteret har henvist til, at Menneskerettighedsdomstolen i efteråret udtalte sig om den plads, som et frihedsberøvet menneske skal kunne råde over.

På baggrund af de oplysninger påpeger Højesteret, at der er god grund til at tro, at de fire rumænere ville komme til at afsone en del af en eventuel fængselsstraf i overbelagte halvåbne eller åbne fængsler, hvor de kun var garanteret et personligt rum på to til tre kvadratmeter.

- Jeg erkender, hvad Menneskeretsdomstolen har sagt, og hvad Højesteret har sagt, og så er det bare, at jeg siger, at når der bliver dømt sådan, så er et EU-land jo nødt til at få gjort noget ved det.

- Det er uholdbart, at en del af EU-familien ikke har det her på plads. Og det må vi kræve, at de får på plads. Nu skal vi have en dialog med rumænerne, for det er helt absurd, siger justitsministeren.

DF: Indkald til orientering

Han er i øjeblikket i dialog med sine kolleger i Litauen og Rumænien om at leje fængselspladser i de to lande, og det sætter dommen fra Højesteret ikke en stopper for.

- Vi vil stadig arbejde videre med fængselspladser, som skal være efter dansk standard. Lav standard, men dansk standard. Og så skal vi have en dialog med min rumænske kollega om, at de må bringe det her i orden, så vi kan sende deres egne borgere hjem til dem.

- Jeg står ikke over Højesteret, og når Højesteret har afsagt kendelse, så er det sådan, det er. Og så har jeg det sådan, at så må vi tage fat om nældens rod, og det er Rumænien. De må sikre, at der er ordentlige forhold i rumænske fængsler. Alt andet ville være helt vildt i et EU-samarbejde, siger Søren Pape Poulsen.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, kalder det "ekstremt problematisk", at Danmark ikke kan udlevere rumænere til afsoning i hjemlandet.

- Her er altså tale om et EU-land. Et EU-land, som må leve op til nogle betingelser, der også gør, at vi kan sende deres egne kriminelle hjem igen.

- Det her får meget alvorlige konsekvenser, med mindre man sikrer, at man kan sende rumænske statsborgere hjem til afsoning. For os her i Danmark, fordi vi ikke kan slippe af med de her kriminelle, men det bør også få konsekvenser for rumænerne, siger DF-ordføreren.

S: Danske skatteydere betaler

Han opfordrer regeringen til hurtigst muligt at indkalde retsordførerne i Folketinget til en orientering. Også i Socialdemokratiet ærgrer de sig over dagens dom fra Højesteret.

- Det betyder, at det er danske skatteydere, der skal betale for at have de her personer siddende i danske fængsler. Det er ikke rimeligt, når vi har en klar aftale om, at udenlandske kriminelle skal sendes hjem til det land, de kommer fra, siger retsordfører Trine Bramsen (S).

Hun mener, at dommen lægger et pres på regeringen i forhold til få stablet en dialog på benene med de lande, hvor der er problemer.

- For det er klart, at der er nødt til at blive rettet op på de her forhold, siger Trine Bramsen.

Sagen mod de rumænske kvinder udløber af den store Hvepsebo-sag, der omtales som danmarkshistoriens største sag om menneskehandel, hvor et stort antal fattige rumænere blev groft udnyttet til økonomisk bedrageri og andre former for kriminalitet i Danmark.

Byretten har tidligere afgjort, at kvinderne ikke kunne udleveres, men det omstødte Østre Landsret.

For den rumænske mands vedkommende havde de rumænske myndigheder krævet ham udleveret til straffuldbyrdelse i Rumænien på baggrund af en europæisk arrestordre.