Pape forsvarer dobbelt straf i særlige zoner: Det kan ramme både Gellerup og Hellerup

Skærpede strafzoner skal indføres i områder, hvor kriminaliteten er "løbet løbsk", mener regeringen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil lade politiet oprette "skærpede strafzoner" i bestemte områder i landet.

Det bliver både ”historisk” og ”100 procent en ny tilgang til det”, når regeringen på torsdag fremlægger sit parallelsamfundsudspil.

Sådan siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et interview med Berlingske, og avisen beskriver samtidig et af de konkrete initiativer, som regeringen vil tage i brug i sit opgør med parallelsamfund eller ghettoer rundt om i landet:

Fremover skal politiet ifølge regeringen have mulighed for at indføre såkaldte ”skærpede strafzoner” i særligt geografisk afgrænsede områder, hvor straffen for en bestemt forbrydelse skal være dobbelt så høj som andre steder i landet.

DR Nyheder har talt med justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der forklarer, hvorfor regeringen vil gøre det muligt at fordoble straffen for kriminalitet, der begås i bestemte strafzoner.

Kan indføres i hele landet

Det handler grundlæggende om at ”øge trygheden”, siger justitsministeren.

- Hvis der igennem en periode har været mere hærværk, vold, trusler og andet, så kan den lokale politidirektør sige, at nu er det her en skærpet strafzone, og der vil man så få dobbelt op på straffen, når man begår kriminalitet i de her områder, siger Søren Pape Poulsen.

- Det er kun i det omfang, at man laver kriminalitet i et område, der i forvejen er meget belastet af kriminalitet. Altså, folk kan bare lade være med at lave kriminalitet. Vi er jo nødt til at sætte ind overfor det her, siger han.

Hvad er det for områder, du forestiller dig, at det kunne være?

- Det gælder for hele landet. Det er vigtigt for mig at sige. Men det er klart, at det er de områder, hvor der bliver begået meget kriminalitet, eller hvor man i en periode ser situationer blusse op med containere, der bliver brændt af, eller hvis der er meget hærværk, trusler og vold. Så kan man udstede det for at dæmpe det og sikre trygheden for borgerne. Det vil vi jo nok typisk se i vores ghettoområder, men det er altså noget, der gælder for hele landet.

Hvorfor skal borgere, der begår kriminalitet i et ghettoområde, straffes dobbelt så hårdt som borgere, der begår kriminalitet i et parcelhusområde?

- Det skal de også kun, hvis det er noget, der står på i en længere periode, og man kan se, at her er der simpelthen for høj en andel af kriminalitet, og det stopper ikke. Så har vi som samfund en forpligtelse til at gå ind og sikre trygheden for de mennesker, der bor i de områder, siger justitsministeren.

Alle midler skal i brug

Men hvorfor skal man straffes hårdere, hvis det bliver begået i de her områder?

- Det kan være en mulighed for at få kriminaliteten ned. Nogle af de her mennesker forstår kun det hårde sprog, og det er altså at sige, at hvis du begår kriminalitet her, hvor der i forvejen sker meget kriminalitet, ja, så koster det noget ekstra. Så håber jeg, at vi kan nedbringe kriminaliteten på den måde.

Risikerer man ikke bare at skubbe kriminaliteten ud til de steder, hvor det bliver billigere at begå kriminalitet?

- Nej, for det er jo i forbindelse med hærværk, trusler og andre ting, at vi kan se, at nogle boligområder lige pludselig kan stå i brand i forhold til, at der sker en masse derinde. Det skal vi have gjort noget ved. Og hvis man flytter kriminaliteten et andet sted hen, kan man jo også lave en zone der, siger Søren Pape Poulsen.

Der er kritikere, der siger, at forslaget bryder med princippet om lighed for loven. Hvorfor skal vi ikke holde fast i det princip?

- Jamen, der er lighed for loven. Det her kan indføres alle steder. Men ligesom vi har oplevet med visitationszoner i forbindelse med bandekonflikten, hvor man var nødt til at indføre det redskab for politiet, så kan det blive nødvendigt for at dæmpe gemytterne.

- Vi lever i en tid, hvor vi er nødt til at anerkende, at hvis vi skal vores parallelsamfund til livs, så er vi simpelthen nødt til at tage alle midler i brug. Det skal være trygt at bo alle steder i Danmark, og derfor kommer vi med det her initiativ.

Gælder ikke økonomisk kriminalitet

Hvorfor skal det være billigere at slå en gammel dame ned i et parcelhuskvarter end at slå hende ned i en ghetto?

- Man skal jo have høj straf uanset hvad. Men hvis der har været et område i Danmark, hvor man har haft meget kriminalitet igennem længere tid, og hvor raten er meget højere end andre steder, så kan man i en periode sætte ind med en skærpet strafzone. Ligesom vi har visitationszoner i dag.

- Vi er nødt til at tænke anderledes. Vi kommer aldrig vores parallelsamfund til livs, hvis vi ikke tør tage nye midler i brug. Og nu tager vi det her middel i brug og giver politiet endnu et redskab, siger Søren Pape Poulsen.

Hvor små kan de her områder være?

- De kan være forholdsvis små. Det skal vi definere præcist, men det vil være politiet, der får muligheden for at udpege et område. Og det kan altså gælde både fra Gellerup til Hellerup. Alle mulige steder, hvor man i en periode har haft meget kriminalitet. Men det kunne for eksempel være i Mjølnerparken.

Gælder det her også for økonomisk kriminalitet eller kun for fysisk kriminalitet?

- Nej, det her gælder for den fysiske kriminalitet. Hvis der i en periode har været meget utrygt i et område, og vi har set perioder med meget hærværk, tyveri og trusler. Det er den slags ting. Hvis det blusser op, vil vi give politiet et redskab for at kunne sætte ind der og komme det til livs, siger justitsministeren.