Pape i spidsen for reform af domstol: Menneskerettigheder er ikke urørlige

Europarådets 47 medlemslande er på en konference i København blevet enige om at reformere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Menneskerettighederne er ikke urørlige - de skal være til debat, betoner justitsminister Søren Pape Poulsen (K). (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for bordenden har Europarådets 47 medlemslande i dag vedtaget en københavnererklæring, som skal reformere det europæiske menneskerettighedssystem.

Den danske regering, der har haft formandsskabet i Europarådet det seneste halvår, har haft som hovedfokus at sætte grænser for, hvad Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal blande sig i.

- Imod alle odds er vi kommet i mål. Danmark har sikret en historisk aftale. Hvor vi for halvandet år siden måske følte os noget alene, så er det med københavner-erklæringen lykkedes. Vores holdning er blevet til en holdning i hele Europa, siger Søren Pape Poulsen.

Han betegner erklæringen som "en banebrydende og vigtig aftale", der sætter rammerne for, hvordan fremtidens europæiske menneskerettighedssystem skal se ud.

- Dermed er vi i regeringen kommet i mål med et ønske om at bruge det danske formandskab for Europarådet til at reformere menneskerettighederne.

- Vi skal både have hånden på rattet og foden på bremsen. Vi skal ikke bare fare derudaf – vi skal være med til at bestemme retningen, sige Søren Pape Poulsen.

Menneskerettigheder skal være til debat

Den otte sider lange københavner-erklæring har 67 punkter.

Erklæringen understreger blandt andet "behovet for at sikre et effektivt, fokuseret og afbalanceret konventionssystem", hvor "retten kan fokusere sine bestræbelser på at identificere alvorlige eller udbredte overtrædelser, systematiske og strukturelle problemer samt vigtige spørgsmål vedrørende fortolkning og anvendelse af konventionen".

Domstolen skal med andre ord kun tage store, vigtige sager op - og overlade et større nationalt spillerum til medlemslandene.

- Menneskerettighederne er meget værdifulde - et fundament under vores samfund, som vi skal værne om og være stolte af. Samtidig må domstolens fortolkning af menneskerettigheder aldrig betyde, at vores tiltro til menneskerettighederne smuldrer, siger Søren Pape Poulsen.

- Vi sætter i dag en streg under, at menneskerettighederne ikke er urørlige, som var de faldet ned fra himlen. De skal være til debat. Og systemet skal udvikle sig, ellers mister vi tilliden til systemet. I dag har vi sikret, at menneskerettighederne bliver mere demokratisk forankret.

I Danmark har debatten om menneskerettighedsdomstolen især handlet om udvisning af kriminelle udlændinge. Det skabte blandt andet en ophedet debat, da Højesteret med henvisning til menneskerettighederne afviste at udvise den kroatiske statsborger Gimi Levakovic, der har flere domme bag sig.

- Når en dansk højesteret har sagt ok til en udvisning af en kriminel - og har gjort sit hjemmearbejde - så behøver vi ikke en second opinion, siger Søren Pape Poulsen.

Levakovic-dommen kom dog aldrig for domstolen i Strasbourg.

Domstol skal reducere antal sager

Med erklæringen har medlemslandene også aftalt, at der skal slås hurtigere og hårdere ned på lande, der ikke følger domme fra Menneskerettighedsdomstolen.

- Vi skal værne om menneskerettighederne og slå hårdere ned på de lande, der ikke overholder dem, siger Søren Pape Poulsen.

- Befolkningen skal kunne se, at man hos dommerne i Strasbourg følger tiden og udviklingen, men det er ikke til debat, at selve menneskerettighedskonventionen står fast, betoner justitsministeren.

Københavner-erklæringen udtrykker også en "alvorlig bekymring over det store antal sager, der endnu ikke er indbragt for domstolen" og bemærker, at medlemslandene skal "reducere tilstrømningen af sager".

I øjeblikket ligger der cirka 50.000 sager og venter på dommerne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i Frankrig. Og selvom det er væsentlig bedre end de mere end 150.000 sager, der lå i 2012, så er målet at komme endnu længere ned.

Facebook
Twitter