Pape: Nu skal kommuner kunne lukke rockerborge

Ny lov skal sikre, at kommuner kan sætte en stopper for, at beboelsesejendomme bliver anvendt som rockerborge.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil gøre det muligt for kommuner at sætte en stopper for rockerborge i villakvarterer. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Fremover skal beboere på villaveje og i boligområder ikke føle sig utrygge, fordi de bor ved siden af en rockerborg.

Sådan lyder meldingen fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der er klar med et lovforslag, som skal sikre større tryghed for danskere, der bor i nærheden af en rockerborg.

Konkret vil regeringen give kommuner mulighed for at forbyde, at en ejendom bruges som samlingssted, hvis brugerne af huset generer eller skaber utryghed for naboerne. Og det skal sætte en stopper for utrygheden ved rockerborge i beboelsesområder.

- Det ikke rimeligt, at der skal være sådan nogle borgere i villakvarterer. Vi har jo oplevet, at der er blevet skudt efter folk.

- Det er helt galt og det bliver vi nødt til at sætte ind overfor, siger Søren Pape Poulsen.

Lovforslaget, der vil blive fremsat i løbet af indeværende folketingsår kommer i kølvandet på en række anbefalinger fra det såkaldte Rockerborgsudvalg, som blev nedsat i 2015.

Udvalget har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan indsatsen mod rockerborge kan styrkes. Og det er på den baggrund justitsministeren nu reagerer.

Nye bestemmelser

Tanken er, at der indføres hjemmel til, at kommunen med et forbud kan gribe ind over for en ejendom i et boligområde, så ejendommen ikke længere må anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe, hvis deres aktiviteter skaber utryghed eller generer andre beboere mere, end man normalt må forvente i et beboelsesområde.

Kommunerne kan for eksempel gribe ind, hvis der i længere tid er en kombination af flere ting som larm, fester om natten, kriminel aktivitet, overdreven trafik eller måske hærværk og chikane mod andre beboere.

- Man skal straffe de rockere, der forsamles, når de har fået at vide, at de ikke må, og man skal også kunne komme efter ejeren eller lejeren af huset, siger Søren Pape Poulsen.

Kommunerne skal selv skride ind

Tidligere har blandt andet Københavns Kommune forsøgt at pålægge et forbud mod en rockerborg i Vanløse. Men kommunen blev forhindret, fordi Natur- og Miljøklagenævnet vurderede, at der var ”væsentlige retlige mangler”.

Regeringen lægger med dens nye forslag op til, at kommunen i det konkrete tilfælde skal vurdere, om generne fra en rockerborg er så alvorlige, at der er grundlag for at skride ind og sætte en stopper for, at ejendommen fortsat kan bruges som samlingssted.

Men rockere har vel også deres grundlovssikrede rettighed til at være forsamlet?

- Det har de og det anerkender jeg fuldt og helt. Det her handler om at have et sted som samlingssted, der giver anledning til utryghed, vi kan jo ikke forhindre nogen fra at bo i et hus, siger Søren Pape Poulsen.

Samtidig understreger justitsministeren, at kommunerne kun må håndhæve forbuddet, hvis der er tale om gener, som er så alvorlige, at de kan medføre væsentlig utryghed hos de omkringboende.

Begejstring hos borgmesteren

Overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen (S), bakker op om justitsministerens forslag.

Han mener, at det er på tide, at kommunerne får et redskab, der kan forhindre rockere i at slå sig ned i fredelig boligområder.

Ifølge Frank Jensen er det dog afgørende, at lovgivning indeholder klare retningslinjer, så kommunerne ikke er i tvivl om deres beføjelser.

- Det er helt afgørende, at det her forslag ikke ender i juristeri, for der har vi været tidligere i Københavns Kommune.

- Nu håber jeg, at de jurister, der har skrevet lovforslaget er helt sikre på at, det ikke ender i en ny gang juristeri, der betyder, at borgerne igen lades i stikken.

Facebook
Twitter