Pape om hjemvendte syrienskrigere: 'Det bedste ville være, at de var faldet i kamp'

Danmark har dømt 13 syrienskrigere - ni af dem er blevet udvist, oplyser justitsministeren på samråd.

- Faktum er, at vi ikke kan nægte danske statsborgere at komme tilbage i Danmark, og det gælder også fremmedkrigere. Truslen fra hjemvendte fremmedkrigere er alvorlig – det siger sig selv, siger ministeren. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Det vurderes lige nu, at der befinder sig omkring 40 fremmedkrigere i Syrien og Irak, der er udrejst fra Danmark for at kæmpe for militante grupper i landene. 10 af dem sidder i fængsel i området.

Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på et samråd i Udenrigsudvalget, hvor også udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) deltager.

På samrådet, som er indkaldt af Socialdemokratiet, er de to ministre blevet bedt om at redegøre for, hvordan muligheden er for at straffe fremmedkrigere i de områder, de er rejst ned til, og hvilke konkrete drøftelser Danmark har haft med deres samarbejdspartnere om muligheden.

Her slår Søren Pape Poulsen (K) fast, at det er en kompliceret problemstilling, som kræver flere drøftelser med vores samarbejdspartnere.

Han pointerer endnu en gang, at man ikke kan nægte danske statsborgere indrejse i Danmark, selv om de er rejst i hellig krig.

- Faktum er, at vi ikke kan nægte danske statsborgere at komme tilbage i Danmark, og det gælder også fremmedkrigere. Truslen fra hjemvendte fremmedkrigere er alvorlig – det siger sig selv.

- Det allerbedste ville være, at de var faldet i kamp dernede, men det er de desværre ikke alle sammen, siger Søren Pape Poulsen under samrådet.

Har udvist flere med dobbelt statsborgerskab

Det er Politiets Efterretningstjenestes (PET) vurdering, at der siden 2012 er udrejst 150 personer fra Danmark til Irak og Syrien for at deltage i krigshandlinger.

PET vurderer samtidigt, at en tredjedel af dem er kommet tilbage til Danmark. Tallet er dog hæftet med stor usikkerhed, slår Søren Pape Poulsen fast under samrådet.

Ministeren fortæller også, at man gør alt, hvad man kan, for at retsforfølge fremmedkrigerne, når de kommer hjem til Danmark.

Det har ifølge ministeren ført til domfældelse af i alt 13 personer, der har rejst til eller har forsøgt at rejse til Syrien.

- Ni af dem har fået frataget deres danske statsborgerskab og er blevet udvist. Fem af dem havde dobbelt statsborgerskab. De resterende fire havde kun dansk statsborgerskab og kunne derfor ikke udvises, siger ministeren, der har en forventning om, at man kan udvise flere fremmedkrigere, hvis de vender hjem til Danmark.

Udvisningsdommene kan blandt andet relateres til, at et flertal i Folketinget i 2016 strammede lovgivningen, så man kunne indføre indrejseforbud i områder i udlandet, hvor terrororganisationer er part i en væbnet konflikt.

Samtidig blev straffen hævet for personer, der lader sig hverve til terrorisme eller fremmer terrorisme i forbindelse med væbnede konflikter.

- Hvis vi havde haft den lovgivning tidligere, så er jeg sikker på, at det havde ført til flere domsfældelser, sagde Søren Pape Poulsen (K) under samrådet.

Ud over de 40 fremmedkrigere, som man lige nu forventer, er i enten Syrien eller Irak, er der også en række børn.

Ministeren tør dog ikke at sætte tal på, hvor stort det antal er.