Pape om at sløjfe 151 år gammel paragraf: 'Fordi noget er dumt, skal det ikke være ulovligt'

PET har advaret om, at en afskaffelse af blasfemiparagraffen kan føre til flere terrorhandlinger på dansk grund. Alligevel er det en rigtig beslutning at gøre det, mener justitsministeren.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forsvarer afskaffelsen af blasfemiparagraffen med, at det er en styrkelse af ytringsfriheden i Danmark. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

En 151 år gammel paragraf i dansk lov står for fald, så fremover bliver det ikke kriminelt at brænde hellige skrifter som Biblen og Koranen af.

I Venstre skulle de bruge lidt ekstra tid til at vænne sig til tanken, men regeringspartiets folketingsmedlemmer ventes at stemme for en afskaffelse af blasfemiparagraffen, når Enhedslistens lovforslag behandles i folketingssalen senere fredag.

Og det til trods for, at Straffelovrådet tilbage i 2015 pegede på, at blasfemiforbuddet ikke er til hinder for skarp kritik af religioner - og at PET så sent som i sidste måned advarede om, at afskaffelsen af blasfemiparagraffen kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser i Danmark.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fastholder dog, at det er den rigtige beslutning at afskaffe blasfemiparagraffen - på et tidspunkt, hvor en mand er tiltalt for netop blasfemi efter at have lagt en video på Facebook i en offentlig gruppe imod islam.

- Vi sætter ytringsfriheden højest. Vi skal ikke straffe folk for at gøre nogle tåbelige ting. Man skal have lov at ytre sig.

Hvordan er det en styrkelse af ytringsfriheden at afskaffe den her paragraf?

- Jeg har det sådan, at vi skal beskytte mennesker, ikke guder eller ting på den måde. Det er mennesker, vi skal værne om, og det her er lidt specielt. Det her med, at vi skal have nogle sager, hvis folk står og brænder en Koran af og filmer det, skal man så straffes for det?

- Jeg synes, det er meget usympatisk, og det er umådeligt dumt. Jeg synes ikke, man skal gøre sådan nogle ting over for andre mennesker, men fordi det er dumt, skal det ikke nødvendigvis være ulovligt.

Pape: Paragraf er ikke en ventil

Hvad gør vores samfund bedre ved, at man nu kan brænde Koranen og Biblen af?

- Jamen, jeg synes heller ikke, at man skal brænde dem af. Jeg synes bare ikke, at det skal være strafbart. Og så minder jeg bare om, at der findes regimer her i verden, som vi bestemt ikke vil sammenligne os med, men de bruger det, at vi har en blasfemiparagraf til selv at have en.

 • Blasfemiparagraffen:

 • "Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder"

- Når de skal forsvare deres egne paragraffer siger de, at selv i Danmark og Vesten sådan og sådan... De tolker det så på en helt anden måde og med meget, meget hårdere straffe. Men det er det, den bliver brugt til. Derfor synes jeg, vi giver de her mørkemænd et argument mindre.

Straffelovrådet pegede i 2015 på, at blasfemiforbuddet ikke er til hinder for skarp kritik af religioner. Så det knægter vel ikke ytringsfriheden at have den her paragraf?

- Det her er et meget principielt spørgsmål, hvor ting har flyttet sig over tid. Mange organisationer siger jo fra en kant af, at man burde afskaffe det.

Men er der ikke en fordel i, at paragraffen kan fungere som en slags ventil, der tager trykket af debatten?

- Nej, for jeg synes ikke, det er en ventil. Det gør det mere spændende for nogen. Det har vi jo set, for så skal man lige kunne filme, når man brænder en Koran af. Jeg synes bare, at man skal tage det oven fra og ned og så væk med den her paragraf. Altså hvis vi ikke havde den i dag, så var der ikke nogen, der kunne drømme om at indføre den. Det tror jeg simpelthen ikke på.

- Derfor siger jeg, at lad os nu beskytte mennesker og ikke guder og lad os få den frie debat og lad ytringsfriheden vinde i den her sag. Det er det, jeg synes, der er rigtig godt.

Almindelig lov og orden

Betyder det her ikke, at I som politikere skal tage mere ansvar for at beskytte religiøse mindretal, når tonen bliver meget grov, og når I nu ikke kan gemme jer bag straffeloven?

- Om vi har den paragraf eller ej, så fritager det ikke folk for at tænke sig om. Det har vi alle sammen som mennesker pligt til. Det har vi også som politikere. Jeg synes ikke, det skal handle om, hvorvidt vi skal beskytte mere eller mindre et mindretal, om den paragraf er der eller ej. Det mener jeg, vi har en forpligtelse til i et samfund som vores.

Hvor går grænsen - bør vi så også afskaffe eksempelvis racismeparagraffen, som jo også beskytter bestemte grupper i samfundet?

- Jeg vil mene, det er noget andet, men der kan du også inden for partierne finde forskellige holdninger. Det har ikke været en snak i regeringen, vi har ikke drøftet racismeparagraffen, og jeg har ingen formodning om, at den er på vej til at blive afskaffet. Den debat hører jeg ikke endnu.

Lad os lige vende tilbage til Straffelovrådet, der i 2015 påpegede, at blasfemiforbuddet ikke er til hinder for skarp kritik af religioner og religiøse dogmer. I stedet udtalte rådet, at vælger man at afskaffe forbuddet, vil det betyde, at der vil kunne forekomme offentlige afbrændinger af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind overfor. Hvorfor skal vi af med den, når den ikke hindrer skarp kritik af religioner?

- Men den almindelige lov og orden gælder jo stadig. Det er jo ikke sådan, at du må tage en bunke bøger og brænde af hernede på gaden, for så er der noget andet, du kommer i konflikt med. Men helt ærligt, hvis der er nogen, der virkelig synes, det er smart at stå og brænde en Koran af i en havegrill i et villakvarter og filme det, så synes jeg næsten vedkommende skal have lov til det.

- Det er umådeligt dumt, og jeg har lyst til at slå hovedet i bordet over det, men det skal ikke være ulovligt. Fordi noget er dumt, skal det ikke være ulovligt. Og det er rigtigt, at Straffelovrådet har sagt, det ikke hindrer kritik, men det er jo stadig en begrænsning af ytringsfriheden. Derfor er vi så kommet, efter grundige overvejelser, til at sige, at tiden må være inde til at afskaffe den.

PET: Afskaffelse lig øget trusselsniveau

PET kom med en opsigtsvækkende vurdering for kun godt en måned siden, hvori det lyder, at en afskaffelse af blasfemiparagraffen vil kunne have sikkerhedsmæssige konsekvenser for Danmark, herunder bidrage til at skærpe trusselsbilledet i forhold til Danmark og danske interesser i udlandet. Hvordan kan du sidde det overhørig?

- De kan jo ikke garantere noget. Det er det, PET siger. Udfordringen er, at vi har så høj en terrortrussel mod Danmark i øjeblikket, at det er svært at komme højere op. Så skulle vi faktisk hen til et konkret angreb. Det er en meget høj terrortrussel mod Danmark. Vi skylder selvfølgelig at tænke os om, og vi påtager os også et ansvar, når vi gør sådan nogle ting her. Men hvad nytter det i alle skåltaler at stå og sige, at vi skal ikke lade os knægte og lade os bremse af de her mørkemænd og så ikke turde afskaffe den, fordi vi er bange for, hvad der kan ske herhjemme. Så har de jo vundet.

- Derfor mener jeg, at der er noget principielt i, at det tør vi godt. Vi afskaffer det her, og jeg tror ikke, at den her sag får større eller mindre betydning for, om der sker noget herhjemme, fordi der er en høj terrortrussel mod Danmark. Og så vil jeg bare sige, at der findes ikke ét menneske i PET eller én politiker, der vil kunne garantere, at der ikke kan ske noget i Danmark. Vi er ovre den tid, hvor nogen vil garantere det, siger Søren Pape Poulsen.

Med Venstres kovending om blasfemiparagraffen i tirsdags er Socialdemokratiet den eneste parti i Folketinget, der ikke bakker op om en afskaffelse.

 • Fakta: De seneste blasfemisager

 • Blasfemiparagraffen har ført til domme to gange:

 • I 1938 dømtes en gruppe nazister for at have omdelt løbesedler, der beskyldte jøder for overgreb på ikke-jødiske piger. Straffen er hæfte, altså fængselsstraffe, på mellem 20 og 80 dage.

 • I 1946 blev et dansk par idømt en bøde, efter at de havde døbt en dukke til et karneval, mens de var iført præstekjoler. Straffen er seks dagbøder a 10 kroner for hver.

 • Sager uden dom:

 • 1971: To ansvarshavende programchefer fra Danmarks Radio tiltales for at lade sangerinden Trille synge, at "Ham Gud, han er eddermame svær at få smidt ud, han fik aldrig selv sat ild på sin cigar, for han ordned' jo Maria pr. vikar"

 • 1976: Kunstneren Jens Jørgen Thorsen slipper for tiltale for en film, som viser sexscener med Jesus og Maria Magdalene. Det fører heller ikke til tiltale, da han senere maler Jesus med erigeret lem på en mur.

 • 2003: Kvickly anmeldes for at have solgt sandaler med motiver af Jomfru Maria og Jesus. Der rejses ikke tiltale.

 • 2004: DR anmeldes for at have vist den islamkritiske film " Submission" (På dansk: Underkastelse). Der rejses ikke tiltale.

 • 2006: Morgenavisen Jyllands-Postens tegning af profeten Muhammed med en bombe i turbanen behandles af Rigsadvokaten, men der rejses ikke tiltale.

 • 2017: En nordjysk mand tiltales for i december 2015 at have offentliggjort en video på Facebook, hvor Koranen brændes af. Sagen begynder i retten i juni.

 • Kilde: Kristeligt Dagblad

Facebook
Twitter