Pape varsler opgør: 'For stor forskel på, hvor længe mailkonti i staten gemmes'

Det er vidt forskelligt, hvor længe offentlige myndigheder gemmer gamle mailkonti.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) varsler et opgør med de meget forskellige retningslinjer i staten for, hvor længe mailkonti opbevares.

I Politiet går der 30 dage. I Justitsministeriet et år. Og i Skatteministeriet er det fem år.

Det er vidt forskelligt, hvor længe offentlige myndigheder gemmer gamle mailkonti.

Politiets praksis førte til, at fire topchefer i Københavns Politi fik slettet deres mailkonti.

Det skete, før Tibet-kommissionen kom i gang med undersøgelsen af, hvor den ulovlige ordre om at stoppe fredelige demonstranter i forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg i 2012 kom fra.

Fordi alle cheferne var fratrådt deres stillinger, blev deres mailkonti slettet efter 30 dage.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) varsler nu et opgør med de store forskelle myndighederne imellem og vil indkalde til drøftelser i forligskredsen.

- Der er godt nok langt mellem 30 dage og fem år, og det ser mærkeligt ud, at der er så forskellige retningslinjer, også ministerier imellem og blandt styrelser, siger justitsministeren.

- Det kan være meget god praksis at rydde op og få slettet sine mails, på nær dem der skal ligge på sagerne selvfølgelig. Det er også god dataskik, men vi skal have kigget på det. Vi kan ikke have så store forskelle.

Fælles løsning

Hvordan skal vi ændre det her?

- Vi skal tage en drøftelse med de forskellige ministerier og høre, hvorfor man har valgt det, man har. Og så skal vi tage en snak med Datatilsynet om, hvad deres stillingtagen vil være i sådanne sager. Hvor lang tid bør man gemme forskellige mails? Og så finde en balance der.

- En ting er, hvilke sager der har været. Vi er nødt til fremadrettet at se, hvad praksis er, og der skal vi finde en god fælles løsning.

Hvad synes du lyder fair - hvor længe skal vi gemme de her mails?

- Det er sådan, at enhver mail, der har betydning for en sag, skal journaliseres på sagen. Så ligger den der, uanset hvor mange år der går. Men udfordringen er, hvad så helt generelt? Det har jeg ikke noget bud på. Derfor vil jeg gerne i dialog med ministerierne og Datatilsynet om, hvad god etik og skik er, og hvor lang tid vi skal gemme de her mails.

Da Tibet-kommissionen kom med sin beretning i december sagde du, at nu var vi kommet til bunds i sagen og fået vished, at ansvaret ikke skulle placeres højt oppe i systemet. Kan du sige det samme i dag?

- Der er der ingen, der ved. Lige nu skrives der om mails, har jeg noteret mig. Ingen af os ved, om der har været mails, hvad har der stået i dem, og om det har noget med sagen at gøre?

Pape: Fælles, uoplyst grundlag

Men med de her nye oplysninger føler du dig så overbevist om, at ansvaret skal placeres hos to mellemledere i Københavns Politi, der fik kritik af kommissionen?

- Det eneste, jeg kan gøre som minister, er at forholde mig til den rapport, kommissionen er kommet med. Og jeg skal ikke som minister have en masse spekulationer om det ene og det andet og det tredje. For mit vedkommende har kommissionen udtalt sig, og nu må vi have en drøftelse om, hvor lang tid mails skal gemmes. Det må vi se på.

Men er det ikke uholdbart, at de her mails ikke har været til rådighed for kommissionens undersøgelse?

- Vi ved ikke, om der har været mails, og hvad der har stået i dem. Lige nu diskuterer vi på fælles, uoplyst grundlag. Vi er nødt til at kigge fremadrettet på det og se på, hvor lang tid det så er, man skal gemme mailkonti, siger justitsministeren.

Han er nu kaldt i samråd i sagen af Enhedslisten.