Pape vil genåbne Tibet-kommissionen efter afsløringer om slettede mails

Justitsminister Søren Pape Poulsen vil genåbne Tibet-kommissionen for at få afklaret tvivl.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil genåbne Tibet-kommissionen. (Foto: © NIELS AHLMANN OLESEN, Scanpix)

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere afvist en ny Tibet-kommission, men nu meddeler han, at han er parat genåbne Tibet-kommissionen.

Det sker efter P1 Orienterings afsløringer af, at kommissionen har været afskåret fra at komme til bunds i Tibet-sagen.

- Der kan ikke findes to holdninger i den her sag om, at det her skal afklares, siger Søren Pape Poulsen.

- Det er vigtigt for mig, at vi får afklaret den tvivl, der er opstået i forlængelse af Tibet-kommissionens beretning.

- I den seneste tid er der kommet oplysninger frem, der har betydet, at der er blevet sat spørgsmål ved kommissionens adgang til mails og i forlængelse heraf kommissionens konklusioner. Den tvivl er ingen tjent med. Derfor vil regeringen nedsætte Tibet-kommissionen igen, så vi kan få skabt klarhed, siger justitsministeren.

Regeringen finder det "mest hensigtsmæssigt" at bede de personer, der allerede har undersøgt sagen, om at se på den igen "og overveje, om der er kommet nye oplysninger frem, der rykker ved konklusionerne i Tibet-kommissionens beretning".

Regeringen lægger op til, at kommissionens kommissorium - altså de ting, kommissionen bliver bedt om at undersøge - skal tage udgangspunkt i det oprindelige kommissorium.

- Og undersøgelsen skal koncentrere sig om, hvorvidt eventuelt nyt materiale giver grundlag for at ændre eller supplere Tibet-kommissionens konklusioner, lyder det i pressemeddelelsen fra Justitsministeriet.

Slettede mails og backup

Tilbage i marts kunne P1 Orientering afsløre, at Tibet-kommissionen blev afskåret fra at undersøge politiledelsen til bunds i sagen om en ulovlig ordre om at stoppe fredelige demonstranter i forbindelse med et kinesisk statsbesøg i 2012.

Før Tibet-kommissionen overhovedet kom i gang med at undersøge, hvor ordren om at fratage demonstranter et Tibet-flag kom fra, blev topledelsens mailkonti nemlig slettet, fordi de havde forladt deres stillinger. Derfor fik kommissionen aldrig mulighed for at undersøge de øverste chefers mailbokse.

Justitsministeriet har i dag orienteret Folketinget om "et fund af mailarkiver, som Rigspolitiet har gjort i forbindelse med en rutinemæssig serverkontrol", lyder det i pressemeddelelsen.

- I forlængelse af, at Rigspolitiet har oplyst mig om de mailarkiver, de har fundet, har jeg orienteret Folketinget og beklaget, at mailarkiverne først er fundet nu i forbindelse med en rutinemæssig serverkontrol, siger Søren Pape Poulsen.

I slutningen af maj kunne P1 Orientering yderligere afsløre, at Udenrigsministeriet havde backup af slettede mails, der kunne være relevante for Tibet-kommissionens undersøgelse, men som kommissionen aldrig fik adgang til.

Da Tibetkommissionen i februar 2016 bad Udenrigsministeriet om at få udleveret alt relevant materiale, der kunne afdække ministeriets rolle i sagen om de ulovlige ordrer, søgte ministeriet hverken i ministres eller embedsmænds mailbokse eller i backup heraf.

- Det er klart, at det er selvfølgelig noget rod, at vi to gange kan se, at der kommer noget frem. Det er utilfredsstillende, siger Søren Pape Poulsen om P1 Orienterings afsløringer.

- Jeg vil opfordre kommissionen til at gøre det meget grundigt og udnytte mulighederne for at gøre brug af it-eksperter, hvis de vil have det.