Partier stemmer imod forslag de ellers er helt enige i

De Konservative, De Radikale og SF kræver ændringer i offentlighedsloven, men stemmer imod forslag - om ændringer.

Offentlighedsloven blev indført i 2013, men mange påpegede dengang, at den ville gøre det lettere for politikere og embedsmænd at mørklægge dokumenter. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Et flertal i Folketinget kræver ændringer af den særdeles omdiskuterede offentlighedslov, der både før og efter vedtagelsen i 2013 har fået hård kritik af blandt andet mediejurister, journalister og en lang række politikere.

Det havde fredag fået Dansk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten til at fremsætte et lovforslag, så muligheden for aktindsigt i ministerbetjening, kalenderføring og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer igen er til stede.

Men på trods af at SF, De Radikale og De Konservative er en del af ændrings-flertallet, stemmer alle tre partier imod lovforslaget, der i dag blev førstebehandlet i Folketingssalen.

Pind afviser forslaget

Ifølge Søren Pape Poulsen er forklaringen, at der i øjeblikket foregår drøftelser i Justitsministeriet.

- Vi er enige i lovforslaget. Vi stemmer imod det, da vores drøftelser med regeringen ikke er tilendebragte. Vi er en del af en forligskreds. Men jeg vil gerne sige, at det efter min opfattelse ikke er et spørgsmål om, men hvornår, den nuværende offentlighedslov ændres, sagde K-formanden på Folketingets talerstol:

- Vi har været til drøftelser i forligskredsen, og vi skal snart igen. Når vi har en afslutning på de drøftelser og endelig ved, hvad regeringen og Socialdemokraterne vil være med til, så gør vi vores stilling op. I yderste konsekvens må vi opsige forliget op til et valg, lød det.

Søren Pape Poulsen gjorde i september et stort nummer ud af sit partis opgør med den omstridte lov forud for et landsmøde i Herning.

Her sagde han blandt andet, at "vi skal have genskabt tilliden mellem politikere og befolkningen" med en revideret offentlighedslov.

Justitsminister Søren Pind (V) afviser lovforslaget og mener, at det lægger op til at alt for vide beføjelser for aktindsigt.

- Hvis forslaget vedtages, vil der være adgang til aktindsigt i dokumenter, der udarbejdes til og forelægges til regeringsudvalg.

- Det kan være dokumenter, der udstiller uenigheder mellem partierne i en flerpartiregering, eller dokumenter, som blotlægger en regerings taktiske overvejelser, sagde Søren Pind.

Han er dog enig i, at der skal kigges på erfaringerne med de nye regler.

- Og det er der lagt spor ud for. Den proces drøftes lige nu mellem aftalepartierne bag loven, sagde justitsministeren.

Det betyder de omstridte paragrafferne i offentlighedsloven:

  • Paragraf 22: Blokerer for offentlighedens adgang til ministre og embedsmænds kalendere.

  • Paragraf 24: Blokerer for offentlighedens indsigt i dokumenter, der udveksles på et tidspunkt, hvor det har betydning for rådgivning af en minister.

  • Paragraf 27: Blokerer for offentlighedens indsigt i dokumenter udvekslet mellem myndigheder, ministerier og folketingsmedlemmer.

Kilder: Politiken, Information, retsinformation.dk