Penge på vej til naboerne til F35-kampfly

Efter lang tids tovtrækkeri er der nu bred politisk enighed om en aftale, der sikrer økonomisk kompensation til naboerne til Skrydstrup.

27 nye F35-kampfly skal erstatte F16-flyene. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Naboerne i Skrydstrup får mulighed for at vælge at få penge i hånden som kompensation for den ekstra støj fra de nye F35-kampfly.

Det er resultatet af en bred aftale mellem Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance regeringen og Venstre.

- Alle balancer er i orden i den aftale, vi har lavet, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S)

Dermed er den endelige model for støjkompensation til flyvepladsens naboer på plads.

I alt løber regningen op i cirka 250 millioner kroner, som både skal gå til opkøb af ejendomme og støjisolering hos dem, der bliver boende.

- Det ligger mig meget på sinde, at vi er rimelige og fair over for dem, der bor omkring de nye kampfly, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Hun glæder sig samtidig over, at flyene snart kan komme op at flyve, fordi den politiske uenighed om kompensationen nu er fejet af banen.

- Man skal huske, at der er tale om, at det er to gange i døgnet i hverdagene at flyene, de går op. Så jeg synes, at det er meget rimeligt, at vi kompenserer dem i den grad, vi gør, men også at vi selvfølgelig ikke opkøber hele Sønderjylland, siger ministeren.

Venstre har holdt igen

Der har i flere måneder været uenighed mellem forsvarsminister Trine Bramsen (S) og Venstre, som har forhindret en aftale i at falde på plads.

Hidtil har regeringen stået fast på, at naboerne kunne få dækket faktiske udgifter til støjsikring. Med den nye aftale kan naboerne vælge at få 70.000 kroner skattefrit, og så selv bestemme, hvordan de vil bruge pengene.

- Regeringen har givet den indrømmelse til Venstre, at naboerne får mulighed for selv at vælge, om de vil have økonomisk kompensation. Dermed bliver de ligestillet med naboerne til metroen i København, siger forsvarsordfører Karsten Lauritzen (V).

Venstres Karsten Lauritzen har arbejdet for, at naboerne til Flyvestation Skrydstrup kunne vælge, om de ville have kompensationen udbetalt direkte.

- Vi er tilfredse, når jyder og københavnere bliver behandlet lige, så derfor er vi parate til en aftale.

Den økonomiske kompensation vil især være relevant for de omkring 1500 naboer, der bor i den såkaldte gule zone længst fra flybasen. De vil stadig også få mulighed for at vælge støjsikring efter en konkret vurdering fra en støjkonsulent.

Naboerne i den røde zone tættest på flybasen får mulighed for at få opkøbt deres huse. De kan også vælge støjsikring eller den økonomiske kompensation. Det drejer sig om 117 ejendomme.

Kortet viser zonerne, som de er defineret i aftalen.

Mere end V havde lagt op til

Også Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Bent Bøgsted er tilfreds med, at folk selv bestemme, hvad de vil bruge pengene til, men også at beløbet er blevet sat væsentligt i vejret med den nye aftale.

- Det er til gavn for alle de folk, der bor i omegnen af skrydstrup, at de får en større kompensation, end Venstre havde lagt op til fra starten af, siger han.

Den tidligere borgerlige VLAK-regering havde sat 30 millioner af til kompensation af naboerne til de støjende kampfly. Det beløb er nu blevet syv gange større.

Og så er der er bygget en sikkerhedsventil ind, påpeger Bent Bøgsted. Kompensationsområdet, altså zonerne, skal revurderes, når flyene er på plads.

– Der er ikke nogen, der rigtig ved, hvordan støjen den er, før flyene kommer og flyver på daglig basis. Så kan man få et helt andet syn på det, end der har været nu.

Tidligere fremgik det af artiklen, at det ville være relevant for de omkring 900 naboer, der bor i den gule zone. Men der er tale om omkring 1500 naboer.

Opdateret 12.14: Tidligere fremgik det, at regeringen og Venstre var blevet enige om en model for støjkompensationen. Siden har forsvarsminister Trine Bramsen (S) præsenteret den som en bred politisk aftale.