Pensionsaftale på plads: Tvungen opsparing sparkes til hjørne

Regeringen og DF er enige om en pensionsaftale, der skal gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet.

Finansminister Kristian Jensen (V) præsenterer ny pensionsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Regeringen har efter en lille måneds forhandlinger med støttepartiet Dansk Folkeparti lukket en aftale, der skal gøre det mere attraktivt for borgere at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Det oplyser finansminister Kristian Jensen (V).

- Danmark bliver stærkere og tryggere, når borgerne bedre kan tage vare på sig selv. Derfor skal det kunne betale sig at arbejde, og det skal betale sig at spare op til pension.

- Begge disse principper tager denne aftale hånd om, når vi gør det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet og forbedrer incitamentet til at spare op, siger Kristian Jensen.

En af knasterne under forhandlingerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti har været forslaget om at tvinge folk på overførselsindkomster og lønmodtagere med små pensionsopsparinger at spare to procent op fra 2026.

Den knast kunne ikke løses og er blevet udskudt til efteråret, meddeler Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, og finansminister Kristian Jensen efter de afsluttende forhandlinger.

- Den tvungne pensionsdel er blevet skudt til efteråret, fordi der ligger nogle ting i det i forhold til dem, som er på de laveste ydelser, siger René Christensen.

Integrationsydelse beskæres

Det var oprindeligt VLAK-regeringens ønske at hæve pensionsalderen med et halvt år, men det måtte statsminister Lars Løkke Rasmussen for nylig opgive, da der ikke kunne samles flertal, fordi hverken Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet ville være med til det.

Derfor spillede regeringen kort tid efter ud med en række forslag, som skal give folk incitament til at blive længere på arbejdsmarkedet. Kun Dansk Folkeparti har været inviteret med til forhandlingerne.

Som led i aftalen bliver den såkaldte integrationsydelse sat ned med tre procent. Integrationsydelsen er blevet kritiseret fra flere sider for i forvejen at være for lav, og nu sænkes den yderligere.

Regeringen spillede oprindeligt ud med et forslag om at beskære integrationsydelsen med to procent, men det er under forhandlingerne ændret til tre procent.

Integrationsydelsen er til personer, der har været i Danmark i mindre end syv af de seneste otte år.

Dansktillæg ændres til bonus

Udover at beskære integrationsydelsen fjernes også det såkaldte ”dansktillæg”, som personer på integrationsydelsen modtager, hvis de har bestået ”Dansk 2” eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Tillægget omlægges til en såkaldt ”danskbonus”, der er et engangsbeløb på 6.000 kroner. Det svarer til cirka seks måneders dansktillæg efter skat.

Regeringen er overordnet kommet igennem med store dele af det udspil, den kom med for nogle uger siden. Enkelte elementer er blevet justeret under forhandlingerne med Dansk Folkeparti, ligesom nogle ting skal forhandles endeligt på plads til efteråret.

Det gælder - foruden spørgsmålet om tvungen pensionsopsparing - blandt andet en pulje til håndteringen af det såkaldte samspilsproblem, som regeringen vil udmønte i forbindelse med efterårets skatteforhandlinger, den såkaldte Jobreform II.

Samspilsproblemet dækker over situationen for de omkring 900.000 danskere, for hvem det er tvivlsomt, om det overhovedet kan betale sig at spare op til pensionen:

Hvis man som pensionist har sparet op til sin alderdom, mister man retten til nogle ydelser, som andre ældre kan få. Og det kan gå hen og blive en bombe under samfundsøkonomien, der er bygget op på, at vi skal spare op, og vi skal blive så længe som muligt på arbejdsmarkedet.

Initiativer i aftalen

 • Målretning af aldersopsparing

 • Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i JobReform fase II

 • Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen

 • Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 år til 30 år

 • Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018

 • Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension

 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld folkepension

 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld ældrecheck

 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld førtidspension

 • Harmonisering af regler for flygtninges optjening af førtidspension

 • Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere

 • Nedsættelse af integrationsydelsen med 3 pct.

 • Styrkelse af incitamentet til repatriering

 • Afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus

 • Kilde: Finansministeriet.