Permanent opholdstilladelse er permanent

Folk med permanent opholdstilladelse kan ikke miste opholdstilladelsen på grund af de nye regler. Det bekræfter Venstres integrationsordfører.

Peter Skaarup (Foto: Petter Åttingsberg © DR)

Et afsnit i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 7.11.2010 "Nye tider nye krav" har medført ængstelse blandt mange udlændinge med permanent opholdstilladelse.

Afsnittets ordlyd "

I fremtiden skal alle herboende udlændinge opfylde de skærpede krav til permanent opholdstilladelse, som blev vedtaget i 2010, uanset hvornår de har opnået permanent ophold. Det betyder, at også herboende, der har fået permanent ophold efter de gamle regler, skal opfylde kravet om fuldtidsbeskæftigelse i mere end 2½ år inden for de sidste 3 år. Der stilles endvidere krav til bestået danskprøve. Endelig må herboende ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven inden for de sidste 3 år og ikke være idømt ubetinget fængselsstraf i 1 ½ år eller mere."

Gælder kun nye ansøgere

Både Dansk folkepartis integrationsordfører, Peter Skaarup og Ventres integrationsordfører Karsten Lauritzen bekræfter overfor DR Nyheder, at udlændinge, der allerede har permanent opholdstilladelse ikke kan miste den. Men hvis en udlænding med permanent opholdstilladelse vil have familiesammenføring med en ægtefælle, gælder de nye regler for ægtefællen.

Facebook
Twitter