Pernille Skipper og co. risikerer at miste skattefrit tillæg på 5.000 kroner

Enhedslisten skal diskutere, om partiets folketingsmedlemmer skal betale flere penge i partiskat.

Pernille Skipper og resten af Enhedslistens folketingsgruppe kan ende med at skulle betale endnu flere penge i partiskat. Her ses partiets politiske ordfører ved Enhedslistens årsmøde i fjor. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Efter en flere ugers intens debat om eftervederlag til politikere internt i Enhedslisten, blusser der nu en ny debat op i venstrefløjspartiet. Enhedslistens folketingsmedlemmer skal ikke længere have lov til selv at beholde de godt 5.000 kroner, som de hver måned får udbetalt i skattefri omkostningstillæg på lige fod med resten af Folketinget.

Sådan lyder et nyt forslag fra medlem af Enhedslistens magtfulde hovedbestyrelse Jean Thierry.

På det kommende årsmøde i Enhedslisten i april vil han have et forslag til afstemning, som sikrer, at Enhedslistens folketingsmedlemmer fremover skal betale partiskat af de helt nøjagtigt 5.173,33 kroner om måneden og dermed 62.080 kroner om året, som de får udbetalt skattefrit.

- Vi er et socialistisk parti, og vi går ind for lighed. Og det her forslag giver mere lighed mellem folketingsmedlemmer og den øvrige befolkning. Det er vigtigt, at de folkevalgte ikke fjerner sig fra resten af befolkningen, begrunder Jean Thierry forslaget.

Må ikke blive en del af eliten

Som Enhedslistens regler er i dag, betaler partiets folketingsmedlemmer partiskat af deres folketingsløn. Ligesom de øvrige medlemmer af Folketinget har Enhedslistens folketingsmedlemmer i dag en grundløn på ca. 54.000 kroner om måneden før skat.

Men en del af de penge ryger i Enhedslistens partikasse. Partiskattereglerne fastslår nemlig, at man som folkevalgt i Enhedslisten kun må have en løn, der svarer til en københavnsk metalarbejders løn – hvilket aktuelt vil sige ca. 34.000 kroner om måneden før skat.

Men det regnestykke tager ikke højde for folketingsmedlemmernes skattefri omkostningstillæg på de 5.000 kroner om måneden.

Det betyder i praksis, at politisk ordfører Pernille Skipper, integrationsordfører Johanne Schmidt-Nielsen, finansordfører Pelle Dragsted og de øvrige MF'ere i Enhedslisten har flere penge til sig selv end metalarbejderen - hvis de altså ikke bruger alle 5.000 kroner hver måned på udgifter, der er forbundet med deres folketingsarbejde.

- Det vil give størst lighed. Vi ønsker jo, at vores folketingsmedlemmer skal blive ved med at være en del af befolkningen, og ikke på sigt udvikle sig til at blive en del af eliten, siger Jean Thierry.

Løn som en metalarbejder

Forslaget anviser to muligheder for, at EL-folketingsmedlemmerne deler det skattefrie omkostningstillæg med partikassen:

Enten ved at 33 procent af de månedlige 5.000 kroner ryger i partikassen, mens folketingsmedlemmerne så får lov til at beholde de resterende 67 procent. Eller ved at lave en ordning, hvor alle 5.000 kroner ryger i partikassen – der så efterfølgende refunderer folketingsmedlemmernes relevante udgifter, når de fremviser kvitteringer.

- Refundering af de konkrete udgifter er den mest ideelle model, og den der sikrer, at vores folketingsmedlemmer dermed får en almindelig metalarbejder-løn. Men hvis det er for besværligt og for bureaukratisk, kan man vælge den anden løsning, siger Jean Thierry.

Forslaget støttes af hovedbestyrelsesmedlem Gunna Starck, der finder det mest retfærdigt at lade de godt 5.000 skattefri kroner gå direkte i partikassen. Hun mener ligesom Jean Thierry, at partiets folketingsmedlemmer i stedet for at beholde de 5.000 kroner bør få refunderet eventuelle udgifter fra partikassen.

- Det har jeg ment i årevis, fordi tillægget også er en del af lønnen, siger Gunna Starck.

Folketingsgruppe er positivt indstillet

På vegne af Enhedslistens folketingsgruppe erklærer finansordfører Pelle Dragsted sig positiv, men vil endnu ikke sige endegyldigt ja eller nej til forslaget.

- Jeg er positiv overfor, om vi kan finde en løsning, som er anderledes end den, vi har i dag. Det, synes jeg, er en fuldstændig relevant diskussion at rejse, siger Pelle Dragsted.

Enhedslistens folketingsgruppe har tidligere stillet forslag om, at ordningen skal ændres for alle partiernes folketingsmedlemmer, så man i stedet for at få udbetalt det faste beløb på godt 5.000 kroner kan få refunderet sine faktiske udgifter i forbindelse med arbejdet som folketingsmedlem.

Pelle Dragsted vurderer selv, at han ikke bruger alle 5.000 skattefrie kroner på udgifter, og at der derfor hver måned er en ekstra portion penge til ham selv.

- Derfor er jeg også tilhænger af en ordning, hvor vi i stedet skal komme med kvitteringer og få dækket dem. Det er en mere fair ordning, for så er der en gennemsigtighed.

- Det kræver selvfølgelig lidt mere administration, uanset om det er en ordning, vi indfører i Enhedslisten eller i Folketinget, og det er selvfølgelig det, der kan tale imod, siger Pelle Dragsted.

Morten Kabell kritiserede Pelle Dragsted

Forslaget om at sende folketingsmedlemmernes skattefri omkostningstillæg på 5.000 kroner direkte i partikassen ser dagens lys i kølvandet på den meget omdiskuterede sag om den netop fratrådte Enhedslisten-borgmester i København, Morten Kabells eftervederlag.

Jean Thierry understreger dog, at han allerede før Morten Kabell-sagen havde besluttet sig for at stille forslaget.

Netop Pelle Dragsted er en af dem, der har opfordret Morten Kabell til at overveje at frasige sig pengene.

Det fik Morten Kabell til at affyre en bredside mod netop Pelle Dragsted – og sætte kritisk fokus på 5.000 kroners-tillægget.

- Personligt er jeg både træt af og faktisk forurettet over at modtage kritik fra en som Pelle Dragsted. Han ved nemlig godt, at jeg følger partiets regler og anvisninger. Til gengæld glemmer Dragsted at fortælle, at folketingsmedlemmerne aldrig har betalt fuld partiskat til Enhedslisten. Han glemmer nemlig hver måned at betale partiskat af sit skattefri omkostningstillæg til sin folketingsløn: cirka 5.000 månedligt, lød det fra Morten Kabell i et opslag på Facebook, som han ikke ønsker at uddybe.

Men den kritik er skudt fuldstændig forbi, lyder det fra Pelle Dragsted.

- Det er selvfølgelig noget vrøvl, og jeg tror mest, at det er et udtryk for, at Morten Kabell ønsker at flytte opmærksomheden et andet sted hen end på sin egen situation, siger Pelle Dragsted.

Kan godt lide at have lidt lommepenge

Folketingsmedlem Christian Juhl har ”intet imod” eventuelt at skulle betale sit skattefri omkostningstillæg til partikassen mod at få sine udgifter refunderet af partiet. Han vil ikke dog tage stilling til forslaget, da han anser sig selv for at være ”part i sagen”.

- Hvis det er sådan, at vores årsmøde i partiet mener, at vi skal aflevere det som partiskat og så blive modregnet for de udgifter, vi reelt har, så bliver det jo sådan. Det er der ikke noget at gøre ved, siger Christian Juhl.

Han bruger primært sit omkostningstillæg på transport i de tilfælde, hvor det gratis togkort for folketingsmedlemmer ikke gælder, en bid brød og en sjælden gang en hotelovernatning.

Samlet set er Christian Juhls udgifter som folketingsmedlem mindre end de godt 5.000 kroner, vurderer han selv.

- Hvis vi skulle afregne krone til krone, så vil der være et lille overskud til partiet. Det er helt sikkert.

Er det fint med dig på den måde at gå ned i indtægt, og at pengene så går til partiet?

- Årh, jeg kan godt lide at have lidt lommepenge. Men det er ikke noget problem for mig. Og det er betingelserne. Det er ikke mig, der skal bestemme min egen løn. Det er årsmødet eller hovedbestyrelsen, der bestemmer de betingelser, der er for partiskat, siger Christian Juhl.

Penge tilovers efter madindkøb

En stribe af Enhedslistens øvrige folketingsmedlemmer, herunder vikarierende politisk ordfører Nikolaj Villumsen og gruppeformand Jakob Sølvhøj, ønsker ikke at kommentere forslaget.

De ønsker heller ikke at oplyse, hvor stor en del af de godt 5.000 skattefri kroner, som de hver måned bruger på udgifter i forbindelse med deres folketingsarbejde. Nikolaj Villumsen oplyser i en sms, at han føler sig "fuldt dækket ind" af Pelle Dragsteds kommentarer.

Heller ikke energiordfører Søren Egge Rasmussen ønsker at kommentere forslaget, men oplyser dog, at han primært bruger sit skattefri omkostningstillæg på madindkøb både i sit hjem i Jylland og sin bolig i København samt take away-mad.

Søren Egge Rasmussen vurderer dog - i lighed med både Pelle Dragsted og Christian Juhl - at han heller ikke bruger alle 5.000 skattefri kroner om måneden på udgifter relateret til sit arbejde som folketingsmedlem, og at der derfor er en sum penge tilovers til ham selv hver måned.