Pernille Vermund: Forældede konventioner skader vores land

De internationale konventioner skal ikke stå i vejen for, at vi kan få vores frie og trygge samfund tilbage, siger partilederen i årsmødetale.

Pernille Vermund på talerstolen i DGI-Huset i Vejle, hvor Nye Borgerlige holder årsmøde hele lørdag.

Den er helt gal i Danmark. Vi skal ikke finde os i det mere.

Og pilen peger på de danske politikere, der begår forbrydelser mod deres eget folk, lyder det i et hårdt angreb på de etablerede partier i Folketinget fra Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund.

Hun mener, at niveauet for udlændinges kriminalitet i Danmark er alt for højt.

- Danskernes ret til at bestemme, hvem vi lukker ind i vores eget land, og hvem vi viser ud, skal ingen tage fra os. Det er vores ret – det er vores land, siger hun i sin årsmødetale i DGI-Huset i Vejle.

- I alt for mange år har politikerne svigtet danskerne. De løser ikke udlændingepolitikken fra bunden. De sætter kun lapper på. De påstår, at det går bedre, men det passer ikke, siger Pernille Vermund, der ikke betragter sig selv som politiker, men som “almindelig dansker”.

Hun har dog en fortid som byrådsmedlem i Helsingør Kommune og var ved sidste folketingsvalg opstillet for De Konservative.

Tre krav til Løkke

Nye Borgerlige går til valg på tre ”ufravigelige” krav på udlændingeområdet: Et totalt asylstop med fokus på hjælp i nærområderne, udlændinge skal forsørge sig selv, og kriminelle skal udvises efter den første dom.

Og lever Lars Løkke Rasmussen ikke op til kravene efter et valg, hvor Nye Borgerlige har fået de afgørende mandater, så vil Pernille Vermund ikke redde ham, hvis oppositionen stiller et mistillidsvotum i folketingssalen.

- Vil Lars Løkke Rasmussen ofre vores frihed og sikkerhed for at tækkes det gode selskab i Bruxelles og Berlin?

- I så fald bliver det uden opbakning fra Nye Borgerlige. Vi siger fra. Problemerne skal løses fra bunden – og de skal løses nu, siger Pernille Vermund.

En række eksperter har allerede vurderet, at Nye Borgerliges tre krav er nærmest umulige at føre ud i livet, med mindre de internationale konventioner brydes.

Dem værner de andre borgerlige partier fortsat om, og dermed er der udsigt til en meget mudret parlamentarisk situation, hvis Nye Borgerlige kommer ind i Folketinget og sidder med de afgørende mandater for, at Lars Løkke Rasmussen kan danne flertal.

Ny politisk kultur

Pernille Vermund kalder det ”irrationelt” at holde fast i de internationale konventioner og har erklæret sig parat til opsige enhver af dem, hvis de står i vejen for Nye Borgerliges politik.

I hendes øjne er opskriften en ny, borgerlig politisk kultur, hvor borgerne har langt mere frihed til at bestemme meget mere selv.

- Den vil sætte danskerne først og basere udlændingepolitikken på viden og erfaring.

- Jeg kritiserer politikernes svigt, når de sætter forældede og landsskadelige konventioner over danskernes frihed og tryghed, siger Pernille Vermund.

Men Lars Løkke Rasmussen kan jo ikke sige ja til en opsigelse af konventionerne, selv om han er enig langt hen ad vejen i jeres tre krav, så hvad gør I så?

- Jeg ved jo ikke, om Løkke vil indfri vores krav. Det må vi se efter valget. Jeg tror, at han er fornuftig nok til at se tiden an og se, hvad situationen er efter næste valg.

- Jeg tror inderst inde også, at Lars Løkke Rasmussen gerne vil have løst de her problemer, og han skal i virkeligheden bare sparke en åben dør ind hos LA, K og DF, som alle har talt om at gøre noget tilsvarende, siger Pernille Vermund efter talen.

Men hvad gør I helt praktisk, hvis Lars Løkke Rasmussen ikke går med til det?

- Hvis ikke han indfrier vores krav, så peger vi ikke på ham. Så peger jeg på mig selv. Det betyder bestemt ikke, at jeg ser mig selv som statsministerkandidat, siger Pernille Vermund.

Men risikerer jeres vælgere ikke at se en lang ørkenvandring, hvis I sidder med korslagte arme i hjørnet?

- Vi er et meget pragmatisk parti, men i forbindelse med regeringsdannelsen har vi muligheden for at sætte politikerne stolen for døren, og det skal gøres nu, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerliges økonomiske plan:

 • Den offentlige sektor skal skæres med i alt 115 mia. kr.

 • Al offentlig forsørgelse til udlændinge og alle udgifter til integration skal fjernes

 • Der skal skæres samlet 77 mia. kr. i det offentlige forbrug frem til 2025

 • Kontanthjælp og en række andre offentlige ydelser fjernes og erstattes af en basisydelse på 6.000 kr. skattefrit om måneden til danske statsborgere uden anden indtægt.

 • Børn under 18 år får 1.500 kr. skattefrit hver måned

 • Dagpenge og folkepension berøres ikke, og det skal være obligatorisk for folk på arbejdsmarkedet at være medlem af en A-kasse

 • Førtidspensionen hæves til 25.000 kr. om måneden for enlige.

 • Der skal gives skattelettelser for 96 mia. kr.

 • Beskæftigelsesfradraget og fradraget til enlige forsørgere sættes op

 • Topskatten skal fjernes

 • Selskabsskatten skal fjernes

 • Registreringsafgiften skal fjernes

 • Arveafgiften skal fjernes

 • Lavere afgifter på bl.a. øl, vin og spiritus, benzin og el, gas og kul