PET-rapport: Danske IS-børn er ikke en terrortrussel - endnu

Så længe børnene er små, udgør de ikke en sikkerhedsrisiko.

Kvinder og børn fra IS-regimet opholder sig i store fangelejre i det nordøstlige Syrien. (Foto: © ALI HASHISHO, Scanpix)

De cirka 50 børn af danske IS-krigere, som i dag opholder sig i fangelejre i Syrien, er stadig så små, at de ikke er en trussel mod Danmark.

Men jo længere de bliver der, desto større er risikoen for, at de bliver radikaliseret. Og så er stuationen en anden.

Det vurderer PET's Center for Terroranalyse i en ny trusselsvurdering.

- Det er usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen, står der i rapporten.

- Det hænger først og fremmest sammen med børnenes nuværende lave alder. Større børn, der vender hjem fra konfliktzonen eller fra lejre, kan udgøre en terrortrussel på grund af indoktrinering eller anden påvirkning i konfliktzonen.

Støttepartier skubber på regeringen uden held

Børnene har i snart et år været centrum for en følelsesladet politisk diskussion, hvor regeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og De Radikale, samt Alternativet har krævet, at børnene hentes hjem, og at deres forældre retsforfølges.

På den anden side mener de borgerlige partier ikke, at børnene er Danmarks ansvar.

Regeringen har hidtil ladet individuelle beslutninger om børnene være op til myndighederne og afvist at hente andre hjem end et spædbarn og et barn, der var særlig ilde tilredt.

Det har været undtagelser, understregede Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, i P1-programmet Slotsholmen midt i februar - netop med henvisning til sikkerhedsrisikoen ved at hente dem hjem.

Hverken udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) eller Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, har ønsket at kommentere vurderingen fra PET. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

- Vi vil ikke risikere at få børn, som er radikaliseret til Danmark. Det er klart, at hvis det er helt små børn, er de ikke radikaliseret, men de behøver ikke at være voksne for at være radikaliseret og udgøre en sikkerhedsrisiko, sagde Rasmus Stoklund.

Rasmus Stoklund har ikke ønsket at udtale sig om PET's rapport. DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye. Ministeriet oplyser, at det ikke er hans ressortområde.

"I fare"

I rapporten konkluderer PET også, at terrortruslen fra udrejste danske IS-krigere er reel.

De har demonstreret en "stærk vilje til at handle", og under opholdet kan de være blevet mere brutale, skolet i at udføre angreb og have "skabt forbindelse til andre personer med hensigt om og kapacitet til at begå terror i Vesten."

Flere eksperter har tidligere advaret om, at børnene i de syriske fangelejre er "i alvorlig fare" for at blive radikaliseret, fordi de lever under kummerlige forhold omgivet af stærke IS-sympatisører.

Vurderingen fra PET's Center for Terroranalyse er den samme.

- Risikoen for indoktrinering og påvirkning forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien.

I oktober fik en række familier, der havde bedt myndighederne om hjælp til at hente både deres børn og børnebørn hjem fra IS-lejrene, et brev fra Udenrigsministeriet, der afviste at træde til.

Af en af familiernes advokat blev det tolket som "tæt på en dødsdom".

Men ifølge PET er børnene altså ikke tabt endnu, og de danske myndigheders håndtering er også en vigtig faktor for, lyder det i rapporten.

- Truslen fra udrejste fra Danmark, herunder fra udrejste børn, der kommer til Danmark, vil blandt andet kunne påvirkes af, hvorledes de modtages af de hjemlige myndigheder, herunder om de tilbydes støtte med henblik på eventuel afradikalisering og reintegration.