PET: Venstrefløjsparti begik ulovligheder

Flertal kræver undersøgelse af PETs anklager mod Socialistisk Arbejderparti. Gruppen skulle have planlagt at befri Blekingegadebanden.

SAP skulle have planlagt at befri medlemmerne af Blekingegadebanden fra fængslet. (© DR)

En ny gruppe skal inddrages i undersøgelsen af Politiets Efterretningstjenestes viden om Blekingegadebanden: Den såkaldte SAP-gruppe.

Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten vil have afklaret, om det trotskistiske Socialistisk Arbejderparti (SAP) i slutningen af 1980'erne og starten af 90'erne ikke blot overvejede en befrielsesaktion af Blekingegadebanden men også stod bag indsmuglingen af 175 personer.

Og i givet fald hvorfor Politiets Efterretningstjeneste (PET) tilsyneladende aldrig fortalte politiet om de kriminelle handlinger.

DF: Alvorlig sag

Ifølge formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup (DF), er det nødvendigt at komme til bunds i de opsigtvækkende anklager, som nævnes i PET-Kommissionens rapport.

- I dag er det påstand mod påstand. Derfor skal det undersøges, hvorfor danske myndigheder af ukendte årsager tilsyneladende undlod at tage strafferetslige initiativer. Det er en alvorlig sag, hvis der er blevet smuglet illegale personer ind i Danmark, siger Peter Skaarup

Nye krav til Brian Mikkelsen

Når justitsministeren den 3. februar har indkaldt partierne til en drøftelse af Blekingegadeundersøgelsen, vil han derfor blive mødt af det nye krav.

Ifølge Socialdemokraternes retspolitiske ordfører, Karen Hækkerup, skal undersøgelsens kommissorium gøres så bredt, at netop sager som SAP-gruppen også kan blive endevendt.

- I dag kan jeg jo ikke afvise, at der er ting og sager som ligger uden for min fatteevne, siger Karen Hækkerup.