Pia K: Knivforbud er overilet

Regeringen har ikke sit sædvanlige støtteparti bag sig, når den vil forbyde små knive. Pia Kjærsgaard (DF) mener nemlig, man bør have ret til at bære de små knive som sikkerhed. Derfor er hendes parti imod et forbud. Det er Socialdemokraterne til gengæld ikke.

Regeringen har ikke sit sædvanlige støtteparti - DanskFolkeparti - bag sig, når den vil forbyde små knive - altsålommeknive med en klinge under syv cm.

CitatJustitsministerens lovforslag»Det foreslås atudvide det gældende forbud i våbenlovens § 4, stk. 1, mod at bærekniv eller dolk, således at foldeknive med en klinge på højst 7 cmsamt andre skarpe eller spidse genstande, som er egnede til atblive brugt til legemsbeskadigelse, omfattes afforbudet.«

Pia Kjærsgaard (DF) mener nemlig, man bør have ret til at bærede små knive til beskyttelse:

- Jeg tror, der er mange - især kvinder - der har de derbitte-små knive på sig som en sikkerhed, siger Pia Kjærsgaard tilDR Nyheder Online.

- Selvfølgelig skal kniven følge de regler, der nu er på området- for eksempel, at den ikke må kunne åbnes med een hånd. Mendirekte at forbyde de små knive - der mener jeg ministeren griberfor hårdt ind, siger Pia Kjærsgaard.

Socialdemokraterne sikrer forbud

Dermed bakker Pia Kjærsgaard og hendes parti IKKE op omjustitsminister Lene Espersens forslag om, at forbyde de småknive.

JustitsministerenshjemmesideForslagtil lov om ændring af våbenlovenKnivforbud

- Forslaget er jo kun kommet til efter den tragiske hændelse isommer, hvor en italiensk turist blev stukket ned, siger PiaKjærsgaard, som kalder justitsministerens forbudsidé for"overilet".

Til gengæld er Lene Espersen sikret flertal til hendeskniv-forbud fra en anden fløj i Folketinget.

Det bekræfter Socialdemokraternes retsordfører - MortenBødskov.

Morten Bødskov forventer, at loven bliver udformet på en måde såfolks negleklippere og pibeudkradsere ikke bliver omfattet afforbuddet.

Så får justitsministeren socialdemokraternes stemmer.

Ingen stigning i antal overfald

Intet tyder dog på at der er sket en stigning i antallet afknivoverfald herhjemme.

Christian Færgemann, læge og P.h.d.-studerende, har undersøgthvor mange mennesker der er blevet behandlet på OdenseUniversitetshospital efter at have været udsat for kniv-vold i en12-års-periode fra 1991 til 2002. Hans statistik viser, at der ikkeer sket en stigning i antallet af tilskadekomne.

I Århus har overlæge på Amtssygehuset Ole Brink over en 20-årigperiode undersøgt om der er sket en stigning i voldssager hvor derer blevet brugt kniv. Hans tal viser det samme.

I følge Rigsadvokatens egne tal modtog politiet i løbet af deførste seks måneder i år 750 anmeldelser hvor gerningsmanden ententruede med eller brugte kniv.

Kun i 17 tilfælde var der tale om knive hvor bladet var mindreend 7 centimeter langt - de knive som justitsministeren nu vilforbyde.

Rigsadvokaten skriver, at det må antages, at der er sket enstigning i antallet af knivoverfald, men at man ikke præcist védhvor stor en stigning der er tale om.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk