Pinds plan: Razziaer og hårdere straffe skal modvirke mobiltelefoner i fængsler

Justitsministeren præsenterer 21 tiltag i kampen mod fremtidige mobil-skandaler i fængslerne.

Justitsminister Søren Pind (V) vil give hårdere straffe til folk, der ulovligt har en mobiltelefon i et fængsel. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Justitsminister Søren Pind (V) har fremlagt 21 tiltag, der skal styrke indsatsen mod mobiltelefoner i fængslerne.

- Varetægtsfængslede i terrorsager har vid adgang til mobiltelefoner. Det hverken kan eller vil jeg acceptere.

- Derfor fremlægger jeg en række tiltag, som skal styrke indsatsen mod mobiltelefoner i fængslerne, siger justitsministeren.

Tiltagene fordeler sig inden for tre kategorier. Blandt de mest opsigtsvækkende er:

  • Antallet af razziaer, hvor et større antal fængselsbetjente og hunde gennemgår hel institution eller afdeling, fordobles fra fem til 10 årligt.

  • Tredobling af straffen til de indsatte der er i besiddelse af mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr: tiden i en strafcelle bliver sat op fra fem til 15 dage.

  • Den arresterede bliver sat direkte i isolationsfængsel, hvis vedkommende har været i besiddelse af en mobiltelefon, eller hvis det vurderes, at det kan bringe efterforskningen i fare, hvis man den indsatte har adgang til en telefon.

  • Specialtrænede hunde skal opspore mobiltelefoner.

  • Der bliver opsat kropsscannere i fem til seks lukkede fængsler og arresthuse.

  • Automatisk udgangskarantæne til en indsat, der bliver taget med en mobiltelefon. Det betyder, at de for eksempel ikke kan besøge deres familie.

  • Styrket samarbejde mellem myndighederne, så kriminalforsorgen hele tiden er fuldt ud orienteret om, hvilke indsatte der er en del af samme sag.

Se en oversigt over alle de 21 tiltag mod mobiltelefoner i fængsler her.

Justitsministeren præsenterede tiltagene i forlængelse af Kriminalforsorgen og Rigsadvokatens redegørelse, som viser, at de varetægtsfængslede i terrorsagen fra København har haft adgang til mindst 12 mobiltelefoner.

Ministeren har også besluttet, at der skal laves et eksternt eftersyn af kriminalforsorgens retningslinjer, praksis og procedurer for adgangskontrol til fængslerne.