Planer om hårdere straffe for dagpengesnyd

Forårets razziaer i bagerier, kiosker og pizzariaer viste, at hver fjerde ansat arbejder sort samtidig med, at de modtager offentlig ydelser. Derfor vil beskæftigelsesministeren skærpe straffen for snyd med dagpenge og kontanthjælp.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vil straffe snydmed dagpenge og kontanthjælp hårdere, end det bliver i dag.

Baggrunden er de razziaer, der har vist, at hver fjerde af dekontrollerede i bagerier, kiosker og pizzariaer modtager en elleranden form for offentlig støtte, samtidig med at de arbejdedesort.

Efter beskæftigelsesministerens opfattelse, er det sorte arbejdeendda ofte organiseret:

Se hvad straffen erSe talleneSkatteministeriet giver det fulde overblik over resultatet afkontrolaktionen.Skatteministeriets tal

Organiseret snyd

- Arbejdet er organiseret af virksomheder og af medarbejdere. Dersynes jeg, vi passerer en tærske,l som vi ikke kan stå model til.Man kan altså ikke organisere sort arbejde og samtidig hævedagpenge eller kontanthjælp oveni.

Claus Hjorth Frederiksen vil derfor også have straffet personer,der står bag organiseringen af sort arbejde.

I dag straffes svindel med dagpenge ved at dagpengene skalbetales tilbage. Derudover får den der tages i snyd karantæne afsin a-kasse. Ved snyd for mere end 16.025 kroner meldes sagen tilpolitiet.

Nederste sikkerhedsnet

Anderledes ser det ud ved snyd med kontanthjælp. Fordi kontanthjælper samfundets nederste økonomiske sikkerhedsnet, kan den ikke baretages fra en eventuel svindler. Og ofte vil det heller ikke væremulig,t at få for meget udbetalt kontanthjælp tilbage.

Claus Hjort Frederiksen er klar over, at det bliver enbalancegang at skærpe straffen, og han har endnu ikke lagt sig fastpå, hvordan det skal ske.

Skatteministeren siger, at straffene skal være så hårde, atincitamentet til at prøve igen falder bort.

Vil have mindre kontrol

- Og hvis nogen er blevet taget i at lave sort arbejde, samtidigmed at de modtager sociale ydelser, skal det undersøges om deoverhovedet er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministerens tanker om øget overvågning kommersamtidig med at både S, SF og DF har gjort opmærksom på, at denuværende regler for, hvornår man står til rådighed forarbejdsmarkedet er for stramme.

Landets A-kasser sig, at de ledige i dag udsættes for omfattendekontrol og mistænkeliggørelse.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk