Politiet får ikke lov at stoppe private påskefrokoster: Regeringen bøjer sig for krav om dommerkendelse

Regeringen vil desuden kun kunne forbyde forsamlinger på under ti personer, hvis sundhedsmyndighederne synes, det er en god ide.

Regeringen får ikke lov at forbyde private fester, uden at politiet først skal hente en dommerkendelse. (Foto: © Michael Bothager, Scanpix)

Forud for hastebehandlingen af en række nye tilføjelser til epidemiloven senere i dag får en række partiers bekymringer nu sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) til at præcisere lovforslaget.

For det skal ikke være muligt for politiet at rykke ud i private hjem og lukke påskefrokoster - og da slet ikke uden dommerkendelse, har ministeren tilkendegivet over for partierne på et samråd i går aftes.

Liberal Alliance, Radikale Venstre, Venstre og Nye Borgerlige har været bekymret for, at regeringen gik for langt, når den lagde op til at lade politiet komme ind i private hjem uden dommerkendelse, hvis der var "sammenkomster med personer uden for husstanden".

Blandt andet har Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, ment, at det var for vidtgående.

- Det er meget vidtgående tiltag, hvor vi kan være i tvivl om, hvorvidt så voldsomme indgreb kan retfærdiggøres ud fra sundhedsfaglige hensyn, sagde han i sidste uge.

Politiet skal først spørge en dommer om lov

Imidlertid fremgår det af svarene fra lovforslaget, at der skal indhentes dommerkendelse.

- Det betyder (...) at politiet - for at få adgang til private boliger - vil skulle gå frem efter de almindelige straffeprocessuelle regler om ransagning, lyder det i et svar fra Magnus Heunicke til partierne.

En ransagning kræver dommerkendelse. Som udgangspunkt skal den gives, før politiet kan rykke ind, men politiet kan dog indhente dommerkendelsen efterfølgende, "såfremt undersøgelsens øjemed ville forspildes, hvis retskendelse skulle afventes," lyder det i svaret fra sundheds- og ældreministeren.

Det bliver heller ikke muligt for politiet at rykke ud, hvis der er tale om en privat påskefrokost, fødselsdag eller et middagsselskab, slår Magnus Heunicke fast.

I stedet er intentionen med loven at give regeringen mulighed for at forbyde sammenkomster, "som kan sidestilles med arrangementer mv. på natklubber, barer og diskoteker," svarer ministeren og fortsætter:

- Afhængig af de nærmere omstændigheder vil såkaldte ”coronafester”, som der allerede har været eksempler på presseomtale af i private boliger eksempelvis kunne blive omfattet, svarer han sundhedsudvalget.

Regeringen skal spørge eksperter til råds

Såfremt regeringen vælger at benytte sig af de nye indskrænkninger, bliver det heller ikke bare med et tryk på en knap.

En af de store knaster i forhandlingerne de seneste par dage har været, om regeringen skal kunne forbyde forsamlinger på under ti personer - og helt ned til tre personer - uden at spørge andre til råds.

Flere partier har efterlyst, at regeringen - hvis den vælger at benytte sig af den mulighed, kun gør det, hvis sundhedsmyndighederne mener, det er en god ide. Derfor vil det fremgå af lovforslaget, at et forbud mod at ti eller færre personer samles, kun kan ske efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne.

Det er anden gang på under en måned, at regeringen må tilføje et krav om en dommerkendelse til en hastelov. I midten af marts vedtog Folketinget en vidtgående hastelov, der skulle forsøge at afbøde coronavirussets udbredelse i Danmark.

Ved den lejlighed lagde regeringen op til, at myndighederne kunne trænge ind i private hjem uden en retskendelse ved mistanke om coronasmitte og Covid-19.

Den del blev ændret, så myndighederne skulle have en dommerkendelse, før de kunne gribe ind.

Hasteloven, der giver regeringen øgede beføjelser, ventes behandlet og vedtaget af Folketinget i eftermiddag og aften.