Politiet har uretmæssigt opkrævet penge fra bilister til Offerfonden

Rigspolitiet er lige nu i gang med at lave en redegørelse til justitsministeren.

Politiet har siden en ændring i færdselsloven krævet uretmæssige bidrag til Offerfonden. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Hvis du har fået et klip i kørekortet for kørsel i hashpåvirket tilstand eller har fået en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne, så var det indtil sidste år ikke nok at betale en bøde til politiet.

Siden 2014 har man også skullet betale et såkaldt offerbidrag på 500 kroner til Offerfonden, der yder tilskud til projekter og aktiviteter, som hjælper ofre for forbrydelser eller trafikofre.

Men flere ændringer i færdselsloven i juni og december sidste år har betydet, at bilister dømt for ovenstående overtrædelser ikke længere skal betale til fonden.

Den praksis er dog ikke blevet overholdt, og der er siden blevet betalt uretmæssige bidrag til fonden, fremgår det af en orientering fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets Retsudvalg.

- Justitsministeriet har bedt Rigspolitiet om at undersøge, i hvor mange sager der uretmæssigt er blevet opkrævet bidrag til Offerfonden, lyder det blandt andet i orienteringen.

- Opkrævningen af bidrag i til Offerfonden i disse sager er nu er indstillet, lyder det længere nede i teksten.

DR Nyheder ville gerne have spurgt Rigspolitiet hvor mange bilister, der uretmæssigt har betalt til Offerfonden, og hvornår man opdagede, at man førte en forkert praksis.

Vi ville desuden gerne have hørt, om de berørte bilister får penge tilbage.

Rigspolitiet ønsker dog ikke at stille op til interview og har sendt et kort mailsvar via deres presseafdeling:

- Vi er i gang med at lave en redegørelse over dette, som forventes at ligge klar i begyndelsen af det nye år. Indtil da, har vi ikke nogen kommentarer.

I redegørelsen fra justitsministeren lyder det dog, at man vil "fremsende en redegørelse til Folketingets Retsudvalg om sagen, herunder om spørgsmålet om tilbagebetaling af opkrævede bidrag", når redegørelsen fra Rigspolitiet er klar.

Hvad er Offerfonden?

  • Offerfonden blev oprettet af Folketinget d. 1. januar 2014.

  • Fonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der hjælper ofre for forbrydelser eller trafikofre.

  • Fonden finansieres af et offerbidrag på 500 kr., som kommer fra overtrædelser af færdsels- eller straffeloven.

  • Politiet varetager opkrævning af offerbidragene, mens pengene fordeles af Offerfondens bestyrelse.

  • Offerfonden giver årligt støtte for mellem 28 og 35 millioner kroner.

  • Kilde: Politi.dk og Offerfonden.dk

Facebook
Twitter