Politikere dropper at inddrive gæld for seks milliarder

Det vil koste for mange penge at inddrive gælden til statskassen, lyder argumentet.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) præsenterer ny skatteaftale, som alle Folketingets partier står bag.

Alle Folketingets partier er enige om at droppe at inddrive gæld for 5,8 milliarder kroner.

Det er en del af en netop indgået aftale, der har til henblik at styrke det samlede inddrivelsesområde i Skat.

- Det er frygteligt, at vi er nødt til at gøre det, men vi er nødt til at rydde op efter fortidens fejl, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Aftalen kommer i kølvandet på skandalen omkring inddrivelsessystemet EFI, der blev implementeret i 2013 og skulle automatisere al gældsinddrivelse.

EFI-systemet var imidlertid fuld af fejl og efterlod et stort rod med inddrivelsen af gæld, da det i efteråret 2015 endegyldigt blev skrottet.

Den samlede skattegæld fra danskere til statskassen er ifølge Skatteministeriet på omkring 98 milliarder kroner, og det er altså seks milliarder ud af den samlede gæld på 98 milliarder, som et politisk flertal nu har lavet en aftale om ikke at inddrive.

De seks milliarder kroner består primært af mindre beløb på op imod 1.000 kroner, som især udsatte grupper – eksempelvis førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere – har til det offentlige.

Inddrivelsen af de beløb droppes nu, da det ifølge politikerne i langt de fleste tilfælde vil være dyrere at inddrive gælden, end det beløb man vil få ind.

- Hvis vi ikke gør det, får vi svært ved at få resten af gælden i kassen, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Politibøder og andre gældsposter, hvor det vil støde "danskernes skattemoral" at eftergive gælden til det offentlige, vil dog fortsat forsøges inddrevet, fremgår det af aftalen.

Foruden eftergivelsen af skattegæld på omkring seks milliarder kroner, har partierne på Christiansborg aftalt at afsætte et millionbeløb til at styrke den øvrige inddrivelse af skattegæld fra blandt andet udlandsdanskere samt små og mellemstore virksomheder.

Det er samtidig aftalt, at der skal oprettes en selvstændig styrelse under Skatteministeriet, som udelukkende skal fokusere på at inddrive gæld fra borgere og virksomheder, der skylder penge til det offentlige.

Den nye styrelse får omkring 1.500 medarbejdere.

Fakta om afskrevet gæld

  • 92 pct. af skyldnerne, der får afskrevet gæld, har en årlig indkomst på under 200.000 kr.

  • Det er særligt personer på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtids- og folkepension, som får afskrevet gæld.

  • Ca. 60 pct. af den afskrevne gæld afskrives for skyldnere uden reel betalingsevne.

  • Ca. 93 pct. af de afskrevne gældsposter har en værdi under 2.000 kr.

  • 72 pct. får afskrevet mindre end 25 pct. af deres gæld, mens det kun er 13 pct., der får afskrevet hele deres gæld til det offentlige.

  • Kilde: Skatteministeriet.