Politikere i kovending om afgifter på alkoholsodavand

Blå partier beskyldes for hykleri og knæfald for industrien efter fjernelse af afgifter på alkoholsodavand.

Ifølge Vidensråd for Forebyggelse er alkoholsodavand ofte den type alkohol, som unge møder, når de begynder at drikke.

Da VK-regeringen og Dansk Folkeparti tilbage i maj 2010 indgik en aftale om at hæve afgifterne på blandt andet cigaretter og alkoholsodavand, fik det overskriften "Folkesundhedspakke".

Den skulle være med til at forhindre unges forbrug af netop de produkter, for som der stod i aftaleteksten:

- Dårlige vaner skabes ofte i en tidlig alder, hvorfor det er afgørende at sætte ind over for produkter, der i særlig grad henvender sig til unge.

Syv år senere har de samme partier sadlet om. Weekendens erhvervs- og iværksætteraftale fjerner nemlig en afgift på alkoholsodavand, og nu lyder argumentet blandt andet:

- De sundhedsmæssige effekter er begrænsede.

Så sent som i lørdags advarede fageksperter ellers om, at en afskaffelse af afgiften på alkoholsodavand er den helt gale vej at gå, fordi det i høj grad er de produkter, unge køber, når de begynder at drikke. Samtidig har en professor påpeget, at billigere alkohol i Danmark får minimal betydning for grænsehandlen.

Røde partier: Hykleri og knæfald

De blå partiers kovending får SF og Enhedslisten til at reagere skarpt:

- Det er noget værre hykleri, at nogle af de samme politikere nu siger, at det ikke er et problem for unges sundhed. De sagde jo det modsatte i 2010. De skulle gå tilbage og lytte til, hvad de selv sagde, fordi de kan ikke have ret både dengang og nu.

- Det er dybt manipulerende det, de skriver i dag, for det er simpelthen ikke rigtigt. Det betyder noget, hvad prisen er på for eksempel alkoholsodavand, siger skatteordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

- Det virker som et knæfald for industrien, at man nu få år efter at have ment, at det her var skadeligt for unge, vender på en tallerken og fjerner en afgift, der havde til formål at beskytte unge mennesker, siger han.

Ifølge partierne bag aftalen er der en god forklaring på kovendingen.

- Jeg tror ikke, at nogen i 2010 forventede, at halvdelen af forbruget af alkoholsodavand i dag enten er importeret illegalt eller handlet ved grænsen. Og det er klart, at hvis en afgift betyder, at indkøbet flyttes ud af danske butikker og enten ind på det sorte marked eller til grænsen, så har det en meget beskeden effekt på sundheden, siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V).

Det virker besynderligt, at I for syv år siden lagde en højere afgift på de her alkoholsodavand netop for at undgå, at de bredte sig for meget blandt unge, og nu ganske få år efter gør man det stik modsatte. Dengang lancerede i det sågar som en "Folkesundhedspakke".

- Som jeg siger, er jeg helt sikker på, at der ikke var nogen, der i 2010 forventede, at halvdelen af forbruget af alkoholsodavand i Danmark enten var købt på det illegale marked eller var handlet ved grænsen. Der er man politisk nødt til at tage bestik af situationen. Vi synes, det giver god mening at få ryddet op i en række afgifter med den nye pakke, siger Torsten Schack Pedersen.

DF: Forældre skal tage fat

I Dansk Folkeparti er det en mærkesag at mindske grænsehandlen og gøre det billigere at købe eksempelvis cigaretter og alkoholsodavand i danske butikker.

Derfor har partiet i forhandlingerne om erhvervs- og iværksætterpakken presset på for at fjerne stigningerne i de såkaldte emballageafgifter på flasker med pant og ved specifikt at fjerne afgifter for 35 millioner kroner på alkoholsodavand og cider.

Skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF) henviser til beregninger fra Skatteministeriet, der viser, at det samlede alkoholforbrug i Danmark kun vil stige med 0,1 procent med afskaffelsen af afgifterne.

- Det er så lidt, at det ikke er noget, der kan mærkes, siger han.

Så det her betyder, at I nu helt dropper tankegangen om, at afgifter kan styre alkoholadfærd?

- Generelt er afgifter jo til for at adfærdsregulere. Det kan de også på mange områder, hvor de får os til at spise sundere og drikke mindre alkohol, men her har vi bare en afgift, hvor det har vist sig, at alt salget er flyttet syd for grænsen.

- Så må vi se på andre måder, om vi kan få folks alkoholforbrug ned, for jeg tror også, at afgiftsskruen er et dårligt redskab. Jeg tror, det er langt vigtigere, at forældrene tager fat i de unge, siger Dennis Flydtkjær, der påkalder sig retten til at "lave politik ud fra virkeligheden":

- Det var i god tro, at vi valgte at lægge en afgift på det her tilbage i 2010 i forhåbning om, at det vil give mindre forbrug af alkohol. Når man kan se, at det ikke har haft den effekt, man ønskede, så reagerer vi som politikere ud fra virkeligheden.

Trailergrænse flyttes

Grænsehandlen er især et grænsefænomen, men de lavere priser på alkoholsodavand kommer nu til at gælde i hele landet, lige fra København til Nordjylland, hvor der ikke bliver foretaget meget grænsehandel. Så I gør det billigere for unge at gå i gang med at drikke?

- Det er rigtigt, at jo tættere du er på grænsen, jo større er incitamentet til at kommer derned, fordi dine transportomkostninger er lave. Derfor har man noget, der hedder trailergrænsen. Jo længere du kommer op i Jylland, jo større er omkostningerne:

- Og når vi sænker afgifter i Danmark, så flytter man også trailergrænsen længere væk, så det ikke kan betale sig at køre til Tyskland, men det er klart, at dem, der bor tættere på grænsen, stadig vil tage derned. Men det her flytter handel tilbage til Danmark og skaber danske arbejdspladser, siger Dennis Flydtkjær.

Med aftalen sænkes afgifter også på nødder, øl og sodavand, og når den er fuldt indfaset i 2025, vil den betyde lempelser for 570 millioner kroner årligt.

Aftalen er blandt andet finansieret med penge fra DSB og højere renter på restskat.