Politikere om statsministerens nedlukning: Hun skylder stadig en god forklaring

Ordførere undrer sig over, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, frarådede lukning af skoler og institutioner.

Folketinget har nedsat en kommission, der skal evaluere hele forløbet omkring coronakrisen. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Ét enkelt ord rummer nøglen til at forstå diskussionen om statsminister Mette Frederiksens (S) begrundelse for at lukke landet ned 11. marts.

Myndighederne.

For når man i en mail fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i dagens BT kan læse, at han ud fra et sundhedsfagligt perspektiv frarådede at lukke skoler og daginstitutioner blot få timer inden Mette Frederiksen gjorde netop det, undrer flere partier sig endnu en gang over statsministerens begrundelse.

- Det er forkert af statsministeren, at hun ikke fra starten af har været ærlig og sagt, at det her har været en politisk beslutning, siger fungerende politisk ordfører for Venstre Karen Ellemann.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, mener, at mailen viser, at statsministeren 'har ført danskerne bag lyset'.

Kritikken er ikke ny. Spørgsmålet om præcis hvem, der rådede regeringen til at lukke landet ned, har flere partier insisterende forsøgt at få svar på i månedsvis.

Et forkert indtryk

Spoler vi tiden tilbage til 11. marts, annoncerede Mette Frederiksen den historiske nedlukning med ordene:

- Derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned.

Det er derfor, at flere af Folketingets partier betragter Søren Brostrøms mail som 'yderst interessant'.

For hr. og fru Danmark, såvel som de nu utilfredse politikere, koblede uforvarende 'myndighederne' sammen med Sundhedsstyrelsen.

- Hun gav indtryk af, at det var myndighederne, der anbefalede at nedlukke Danmark, og på det tidspunkt var Søren Brostrøm vel den, man lyttede allermest til, siger Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

- Hvis der overhovedet var nogen, som danskerne kendte dengang, så var det Søren Brostrøm som chef for Sundhedsstyrelsen, der fortalte, hvad der var rigtigt og forkert, siger han.

Gik imod Søren Brostrøm

Siden det historiske pressemøde har statsminister Mette Frederiksen forklaret, at beslutningen om at lukke skoler, institutioner, offentlige arbejdspladser og så videre var et politisk valg på baggrund af rådgivning fra 'en bred vifte af myndigheder.'

- SSI anbefalede at bryde smittekæderne – det er jo dem, der er eksperter. Det handler om at mindske den aktivitet, der kan overføre smitte, og en bred myndighedsgruppe laver oplægget til, hvordan man gør det. Vi beslutter den samlede politiske pakke.

Sådan lød det eksempelvis fra statsministeren, da Folketingets udvalg for forretningsorden i begyndelsen af juni bad hende forklare sig i sagen på et samråd.

Faktisk undsagde hun ved samme lejlighed Sundhedsstyrelsens anbefalinger under forløbet.

- Det er velkendt, at Sundhedsstyrelsen ad flere omgange har refereret til mere velkendte redskaber i den sundhedsfaglige værktøjskasse. Og da vi får rådgivningen – og det også er det, vi kan se i andre lande – at det handler om at minimere smitten, er det vores vurdering, at det ikke vil være nok, sagde Mette Frederiksen under samrådet.

'Ikke på den måde'

Men tilbage står ifølge Venstre og Dansk Folkeparti stadig det ubesvarede spørgsmål om, hvem det så var, der anbefalede regeringen at lukke ned i det omfang, den gjorde - og hvorfor.

Pressemødet 11. marts handlede jo om at få alle danskere til at opføre sig på en anden måde og sikre, at smittetrykket ikke steg. Ville du havde foretrukket, at Mette Frederiksen da havde uddybet det her og peget på myndighederne, fx sagt: "Søren Brostrøm, du anbefaler det ikke”?

- Hun skulle i hvert fald ikke have sagt det på den måde, hun gjorde, lyder svaret fra Peter Skaarup.

Karen Ellemann fra Venstre anfægter heller ikke selve beslutningen om at lukke landet ned, men efterlyser om ikke andet så på bagkant en bedre forklaring fra statsministeren.

- Vi har løbende spurgt ind til, hvem der har anbefalet det, når man politisk siger, at det er på baggrund af myndighedernes anbefaling.

- For eksempel, at 'politiet siger sådan, sundhedsmyndighederne siger sådan, beredskabet siger sådan... På baggrund af de inputs, er det min politiske vurdering, sådan og sådan. Det havde været mere retvisende, siger hun.

Folketinget har nedsat en kommission, der skal evaluere hele forløbet omkring coronakrisen.