Politikere vil have garanti for sikker donorsæd

Der er allerede sat en række initiativer igang for fremover at sikre, at der bliver alarmeret med det samme, hvis det bliver opdaget, at en donor har en arvelige sygdom.

Sundhedsminister Astrid Krag var i dag i samråd for at forklare, hvordan man fremover vil forhindre, at sæddonorer unødigt (© DR)

Jo mere, der bliver gravet i sagen, desto mere snavs dukker der op.

Sådan lyder begrundelsen fra Dansk Folkepartis Liselott Blixt for, at sundhedsminister Astrid Krag (SF) i dag i et samråd i Folketingets sundhedsudvalg blev bedt om at forklare, hvad Sundhedsstyrelsen fremadrettet vil gøre for at sikre, at sæddonationer bliver stoppet, hvis man opdager, at donoren har en arvelig sygdom.

- Der mangler nogle ting i det her for at sikre, at der bliver givet en ordentlig behandling. Folk skal kunne føle sig sikre, når de får en sæddonation, siger Liselott Blixt.

I september afslørede 21Søndag, at sædbanken Nordisk Cryobank har skjult, at en af deres donorer var bærer af den alvorlige, arvelige sygdom NF1.

Minister: Flere ting er på vej

Sundhedsminister Astrid Krag har ved flere lejligheder beklaget, at der i en række tilfælde er blevet brugt sæd fra en donor, selv om det var kendt, at denne havde en arvelig sygdom.

Under dagens samråd forklarer ministeren, at flere initiativer er undervejs, fordi Sundhedsstyrelsen og ministeren er enige i, at kontrollen med sædbanker skal intensiveres.

Sundhedsstyrelsen har blandt andet meldt en sædbank til politiet, og så er der en ny vejledning på vej.

- Noget af det, der bliver opprioriteret meget nu, er information til kvinderne. De skal vide, hvor vigtigt det er, at de melder tilbage, hvis de er i den uheldige situation, at der er mistanke om en arveligt betinget sygdom. Og jeg kan da godt være i tvivl om, hvor vidt den oplysning har været tydelig nok i dag, siger Astrid Krag.

Dermed understreger ministeren, at det ikke kun er op til sundhedspersonale og sædklinikker at tage ansvar, hvis en sæddonor har en arvelige sygdom.

DF: Bøden er for lille

Både sundhedsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative er stadig skeptiske over for sikkerheden ved sæddonationer.

For hvis en sædbank bliver taget i at gøre noget forkert, udløser det en bøde på 10-15.000 kroner, og det er en meget lille økonomisk straf for sædbankerne, mener Liselott Blixt.

- For vores vedkommende handler det om sædbankens ansvar og troværdighed. Vi ved, der kører en sag, hvor de kan risikere at få en bøde. Men hvis de tjener 7-8 millioner på en person, så batter det nok ikke. Så kan det tjene sig at være ligeglad. Hvad vil der ske, hvis man gentagende gange laver en lovovertrædelse?, spørger Liselott Blixt på samrådet.

Men sundhedsminister Astrid Krag har svært ved at se, hvad sædbanker får ud af at spekulere i den type forretning.

- For det første tror jeg, det er en rigtig dårlig forretningsstrategi at bryde reglerne på den måde. Men det er klart, at jeg vil gerne være med til at se på, om strafferammen skal være højere, hvis vi ser, at strafferammen blev udnyttet fuldt ud. Der er bare ikke nogen sager, hvor man har udnyttet strafferammen fuldt ud, siger Astrid Krag.

Sæddononerer skal tages op i udvalg

Liselott Blixt siger efter dagens samråd, at problematikken omkring sædonorer nu skal viderebehandles i sundhedsudvalget.

- Jeg kunne godt tænke at få kulegravet hele området med sædbanker. Det virker til, at vi er enige i sundhedsudvalget om, at vi skal se nærmere på det, siger Liselott Blixt.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk