Politiledere står frem: Vi har i årevis snydt demonstranter ved Kina-besøg

Flere politiledere fortæller nu, hvordan de også ved tidligere besøg fra Kina har forhindret demonstranter i at vise bannere og flag.

(ARKIV) Demonstration mod Kinas menneskerettighedsovertrædelser over for Tibet, Free Tibet, på Højbro Plads i København fredag d. 15. juni 2012 i forbindelse med den kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark. (Foto: Dennis Lehmann © Scanpix)

Der var intet usædvanligt i, at danske myndigheder forhindrede fredelige demonstranter i at blive set og vise deres utilfredshed med tortur og forfølgelse i Kina, under de meget omtalte kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013.

Da den kinesiske premierminister Zhu Rongji ti år tidligere besøgte København i 2002, havde politiet også til opgave at forhindre demonstranter i at blive set.

Sådan lyder det nu fra den daværende motorcykelleder i Københavns Politi, Ole Kahr, der havde det overordnede ansvar for at sikre eskorterne rundt i byen.

- Det var ikke exceptionelt i 2012. Det er en praksis, som har eksisteret, lige siden jeg kan huske, når vi har kørt med kinesiske premierministre, eller hvem det ellers var. De måtte ikke visuelt se demonstranter, bannere og flag, siger Ole Kahr til P1 Orientering.

Det samme fortæller den daværende hundeleder i Københavns Politi, Henning Dahl, der blandt andet stod for den ydre bevogtning af Hotel Radisson på Amager, hvor den kinesiske premierminister boede.

- Efter anmodning fra Udenrigsministeriet, så henstiller man, at man sikrer, at der ikke er negative demonstranter inden for synsvidde af premierministeren, for det ville virke fornærmende på premierministeren, fortæller Henning Dahl til P1 Orientering.

De to politiledere er i dag pensionerede, men radioprogrammet P1 Orientering har de seneste måneder også talt med flere nuværende medarbejdere ved Københavns Politi, der bekræfter de tos udsagn.

Gemte demonstranter bag hotel

Da repræsentanter for meditationsbevægelsen Falun Gong i 2002 ville demonstrere på fortovet over for hotellet, hvor premierministeren boede, fik de afslag på at stå der.

- Der skulle vi sørge for, at der ikke kom nogen demonstrationer i den retning, som kortegen kom fra, siger Henning Dahl.

I stedet fik demonstranterne mulighed for at stå på bagsiden af hotellet ud til Amager Boulevard med udsigt til Langebro, hvor politiet gav dem indtryk af, at kortegen med premierministeren ville komme fra.

Men politiet snød demonstranterne ved at køre en anden vej, forklarer hundeleder i Københavns Politi, Henning Dahl.

- Vi gav indtryk af, at kortegen ville kom den vej og skulle ind, der hvor de stod. Men så kom de jo bare den anden vej fra. Som jeg husker det, så pakkede de bare sammen. De havde ikke opnået det de ville.

Var det en måde at snyde dem på?

- Ja. Det var det, det gik ud på, forklarer Henning Dahl til P1 Orientering.

At demonstranterne ikke fik mulighed for at blive set, bekræftes af et brev, som Falun Gong kort efter den 19. november 2002 skrev til daværende udenrigsminister Per Stig Møller.

Heri beklager bevægelsen sig over, at den ikke fik lov til at stå et synligt sted, fx på fortovet på den anden side af vejen over for indgangen til hotellet.

Kørte omvej og undgik synlige demonstranter

Da den kinesiske delegation skulle besøge Udenrigsministeriet og Eigtveds Pakhus, sørgede Københavns Politi på lignende vis for, at demonstranter fra Støttekomiteen for Tibet ikke kunne blive set.

Politiet henviste demonstranterne til at stå Christianshavns Torv, hvor premierministeren ville være kommet forbi, hvis han blev kørt korteste vej - over Christmas Møllers Plads - fra sit hotel på Amager.

Men i stedet valgte politiet at køre en omvej ind over byen, forklarer den daværende motorcykelleder i Københavns Politi, Ole Kahr.

- Man opnåede netop, at den kinesiske premierminister ikke kunne se demonstranterne. Eller deres flag. Og omvendt, at demonstranterne ikke kunne komme i nærheden af premierministeren.

Hvis premierministeren boede på Amager, hvilken tur ville så være den mest naturlige at tage?

- Den vej over Christmas Møllers Plads ville klart være den korteste. Men nu blev det så valgt af samme årsag at tage den anden vej rundt.

Og hvad opnåede man ved det?

- At premierministeren ikke kom i nærheden af demonstranterne og ikke har mulighed for at se dem. Eller at de har mulighed for at se ham, forklarer Ole Kahr.

Episoden bekræftes af formanden for Støttekomiteen for Tibet, Anders Højmark Andersen, der i dagene efter beskrev forløbet i e-mails til andre medlemmer.

- Vi fik at vide, at vi skulle stå på Christianshavns Torv. Det betød, at vi ikke var synlige. For vi havde jo håbet på, at vores kinesiske gæst blev kørt over Christianshavn. Men det blev han ikke. Han blev i stedet kørt over Knippels Bro og drejet til venstre ad Strandgade, forklarer Anders Højmark Andersen.

Under topmødet ville repræsentanter for meditationsbevægelsen Falun Gong også gerne have demonstreret direkte over for den kinesiske ambassade i Gentofte, sådan som bevægelsens medlemmer løbende havde gjort i de forløbne år.

Men også her blev demonstranterne på grund af statsbesøget fra Kina henvist til at stå omkring 30 meter fra ambassaden, forklarede Københavns Politis daværende informationschef til Berlingske Tidende dagen før topmødet.

- Vi har fint besøg fra Kina, og derfor er situationen lidt tilspidset. Derfor har vi vurderet, at de må stå et andet sted, sagde daværende informationschef Flemming Steen Munch dengang til Berlingske Tidende.

Strategien gennemgået på ledelsesmøder i Københavns Politi

Op til topmødet i september 2002 deltog motorcykelleder Ole Kahr og hundeleder i Københavns Politi Henning Dahl begge på ledelsesmøder på politigården, hvor strategien blev drøftet.

- Jeg er med til et stabsmøde, som bliver afholdt i forbindelse med møderne, hvor den kinesiske premierminister er med. Der gennemgår man jo hele besøget i overordnede linjer ud fra operationsbefalingen, og efterfølgende laver de enkelte politibetjente de mere detaljerede planer. På mødet bliver det også nævnt, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at den kinesiske premierminister ikke visuelt kan se demonstranter, bannere og flag fra Tibet, siger Ole Kahr.

Hvor højtstående medlemmer af politiet er med på det her møde?

- De er temmelig højtstående. Der er ikke nogen, der har været uvidende om det, lad mig sige det på den måde. Alle har vidst det.

Også de øverste i Københavns Politi?

- Det er jeg helt overbevist om, siger motorcykelleder Ole Kahr til P1 Orientering.

Også hundeleder i Københavns Politi Henning Dahl husker, at det blev gennemgået på møderne på politigården.

- I forbindelse med forberedelser og gennemgang af planerne i dagene op til blev den del vendt, så vi havde sikret, at alle havde forstået den del af opgaven: At sørge for, at negative demonstrationer ikke var synlige for premierministeren.

Det var så din måde at sikre, at premierministeren ikke kunne se demonstranter?

- Ja, ved at sikre, at de var på bagsiden af hotellet.

Og de andre indsatsledere, der på samme måde havde en opgave?

- Hvis der var problemer med, at vi ikke kunne holde dem fysisk med at sige ”I må ikke komme længere”, så var der nogle rullende enheder, der kører op og kan bistå ved at holde og spærre med deres køretøjer og på den måde kunne sikre, at der ikke kom nogen længere frem, siger Henning Dahl.

Ikke af hensyn til sikkerheden

Begge politiledere understreger, at det ikke var af hensyn til de kinesiske besøgendes sikkerhed, der fik dem til at forhindre demonstranterne i at blive set.

- Der var tilkendegivet, at vi - for at det ikke virkede fornærmende på præsidenten - skulle sikre, at negative demonstrationer ikke var synlige for kortegen. Det havde intet med sikkerhed at gøre. Det var fornærmelig adfærd, hvis præsidenten så en negativ demonstration, forklarer daværende hundeleder i Københavns Politi Henning Dahl.

Daværende motorcykelleder Ole Kahr er enig.

- Man kan ikke bruge undskyldningen sikkerhedsårsag, for man ved ikke hvor mange demonstranter, der har været, og hvor det er, så det er alene ud fra det andet synspunkt, hvor vi skal tilgodese det visuelle.

Fremgår det på mødet?

- Ja, det er ikke en sikkerhedsrisiko overhovedet, men alene den visuelle del af det, og det fremgår også på mødet, uddyber Ole Kahr.

Tænkte ikke over om det var ulovligt

Netop fordi det ikke handlede om sikkerhed, men om synlighed, var det ulovligt at forhindre demonstranterne i at blive set.

Det vurderer juraprofessor ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard.

- Hvis man kan få lov til at demonstrere, så ingen bliver klar over, at man har demonstreret, så er der ikke meget ytringsfrihed eller forsamlings- og demonstrationsret over det.

- Så jeg vil nok mene, at den måde, man har tilrettelagt sin virksomhed på for at holde demonstranterne væk fra de kinesiske delegationer, det er absolut i strid med grundloven.

- Og selvfølgelig også med politiloven, der siger, at man skal beskytte folk, der ønsker at forsamle sig for at demonstrere, forklarer Jørn Vestergaard til P1 Orientering

Men det var ingen af de to politiledere klar over på daværende tidspunkt.

- Egentlig ikke. Vi tog det bare som en ganske naturlig ting. Og jeg er helt sikker på, at havde jeg ikke fulgt det dengang, så var jeg ikke hundeleder i 2003, siger Henning Dahl

Lovligheden blev heller ikke drøftet på politiets møder, lyder det fra daværende motorcykelleder Ole Kahr.

- Jeg vil sige, at ledende politifolk på mit niveau dengang tænker ikke på de grundlovssikrede rettigheder. Det er jeg helt sikker på, at der er der andre, der har taget højde for.

Så det er ikke et spørgsmål på mødet?

- Slet ikke. Når det bliver sagt på det niveau, så må det være clearet, hvis det er noget, man skal, hvis det bliver aktuelt.

Tænker du anderledes i dag?

- Nu kan jeg da godt se, at det burde havde været anderledes, siger den daværende motorcykelleder i Københavns Politi Ole Kahr til P1 Orientering

Skete også i 1995

Begge de to politiledere fra topmødet i 2002 fortæller, at det var en helt almindelig praksis at skærme kinesiske besøgende.

Og det har også været tilfældet ved tidligere lejligheder.

Det bekræfter Torben Juel Eriksen, der var vicepolitikommissær og objektleder under den kinesiske premierminister Li Pengs besøg i København i 1995.

- Jeg bliver i min planlægningsfase rådgivet og vejledt om - af den person, der har kontakten til ministeriet - at det er en fin løsning, at eventuelle demonstrationer foran hotellet ikke kommer til at gribe forstyrrende ind i den kinesiske delegation, og at de ikke kommer til at se, at der foregår demonstrationer, siger Torben Juel Eriksen.

Hvordan sikrede du så, at I levede op til det, da premierministeren kom på besøg?

- Det gjorde jeg ved, at en anmeldt demonstration, der skulle foregå foran hotellet, blev anvist til at skulle foregå bag en bygning, altså Planetariet, hvor man ikke var synlig fra hotellets side af. Og der afholdt man så demonstrationen.

Hvordan kunne det sikre, at præsidenten ikke så demonstranter?

- Der var ikke udsyn til demonstranterne fra hotellet – de var skjult bag den bygning, forklarer den daværende vicepolitikommissær Torben Juel Eriksen til P1 Orientering.

Det har foreløbig ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Rigspolitiet eller Udenrigsministeriet.

FacebookTwitter