Politisk aftale giver dramatiske kraftcentre i provinsen: Tre teatre får million-indsprøjtninger

En bred politisk aftale styrker en lang række teatre rundt omkring i landet, mener minister.

- Vi er blevet enige om at styrke en lang række teatre rundt omkring i landet, og det gode ved denne her aftale er, at vi får brudt med det princip, at man ikke kan flytte penge på det her område, siger kulturminister Mette Bock (LA) om ny aftale om danske teatre. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Der er helt givet glæde hos teaterinteresserede i tre jyske byer, efter at et bredt flertal på Christiansborg netop har landet en aftale om scenekunst.

Aftalen betyder nemlig, at Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater hver får ekstra 3,5 millioner kroner om året i støtte og fremover skal fungere som regionale kraftcentre.

Desuden får 14 egnsteatre i hele landet samt Baggårdteatret og Aveny-T ekstra midler til udvikling de næste fire år.

De 14 egnsteatre får samlet set 22 millioner kroner ekstra med henblik på at nå bredere ud og tiltrække flere publikumsgrupper, mens Aveny-T på Frederiksberg får otte millioner kroner og Baggårdteatret får tre millioner kroner over de næste fire år.

- Vi er blevet enige om at styrke en lang række teatre rundt omkring i landet, og det gode ved denne her aftale er, at vi får brudt med det princip, at man ikke kan flytte penge på det her område, siger kulturminister Mette Bock (LA), der blandt andet roser Fredericia Teater til skyerne.

Vendsyssel Teater er det nyeste teater i provinsen, skabt af 'Schmidt Hammer Lassen Architects', åbnet i 2017 og har kostet 180 mio. kroner. Her ses teatret udefra dagen før indvielsen. Nu få¨r teatret ekstra beløb at sætter forestillinger op for.(foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

- De formår at række ud over det lille område, som de oprindeligt hører til som egnsteater. Fredericia Teater har formået af løfte sig op på nationalt niveau og har faktisk også formået at række ud til udlandet.

Kan man udlægge af aftalen, at det er en styrkelse af de kulturelle tilbud i provinsen?

- Vi styrker også Aveny-T (teater på Frederiksberg, red). Det er et teater, som har formået at række ud til børn og de unge, som godt kan være lidt vanskeligt, siger hun.

Hos regeringspartnerne i Venstre er de også glade for aftalen.

- Vi har lagt vægt på og forventer, at det nu gælder om at række ud efter nye grupper. Det kan for eksempel være unge eller folk, der aldrig har været i teatret før. Det kræver, at man finder på måder at lokke dem til, siger kulturordfører Bertel Haarder.

Tilskuddet falder

Til at finansiere aftalen har Regeringen og Dansk Folkeparti blandt andet afsat 33 milioner kroner på finansloven.

Der findes dog også penge ved at tage penge fra formidlingsordningen. Ordningen er med til at sikre, at teatrene kan få refunderet et beløb, når de sælger rabatbilletter.

Den ordning bliver reduceret med en sjettedel, hvilket dog ikke kommer til at gå ud over børn og unge under 25 år, hvor teatrene vil kunne få det samme tilskud fremover.

Det glæder Socialdemokratiets kulturordfører:

- Det har været vigtigt at sikre, at der stadig er den samme rabat for børn, siger Mogens Jensen.

Hos SF tror man ikke, at det lavere tilskud til voksne kommer til at gå ud over lysten til at gå i teatret.

- Jeg tror, at det er lidt snedig manøvre, vi laver her. Man friholder børnebilletterne for besparelser og i stedet for at have en rabatordning, der rammer voksne bredt set, så målretter vi det til den gruppe, der ikke normalt kommer i teatret, siger han.

Hovedelementerne i aftalen

  • Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater får regionale/ landsdækkende opgaver og et markant økonomisk løft på samlet 10,5 mio. kroner årligt.

  • 14 egnsteatre i hele landet får hver især et fire-årigt statsligt udviklingstilskud. Samlet får de 14 egnsteatre 22 mio. kroner med henblik på at nå bredere ud og tiltrække flere publikumsgrupper.

  • Aveny-T får i en fire-årig periode et økonomisk løft på i alt otte mio. kr., så teatret kan styrke sin udvikling af en profil rettet mod det unge teaterpublikum under 25 år, og Baggårdteatret får ligeledes et løft på tre mio. kroner.

  • Det Københavnske Teatersamarbejde videreføres med et reduceret budget til administration med henblik på, at midlerne, der er blevet brugt til administration, i stedet kan anvendes til investeringer i scenekunsten.

  • Refusionsordningen på børneteaterområdet forenkles.

  • Pengene til de nye initiativer findes ved omprioriteringer inden for scenekunstområdet på 11 mio. kroner, en fire-årig finanslovsbevilling på i alt 33 mio. kroner samt en bevilling på det kulturelle udlodningsaktstykke på syv mio. kroner.

  • Alle partier er med i aftalen på nær Enhedslisten og Alternativet. Kilde: Kulturministeriet