Politisk aftale om øremærket barsel til både mor og far på plads

Et politisk flertal er nået til enighed om at øremærke 11 ugers barsel til både mor og far.

Regeringen og et politisk flertal er enige om, at der fra august 2022 skal være 11 ugers øremærket barsel til både mor og far. (Foto: Jeppe BjøRn Vejlø © Scanpix Denmark)

Regeringen har landet en aftale om øremærket barsel med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre og Alternativet.

Aftalen betyder, at der fra august 2022 vil være 11 ugers øremærket barsel til både mor og far. Derudover er der 26 uger, der kan deles, som familien ønsker.

I dag har begge forældre allerede to ugers øremærket barsel, der skal afholdes i forbindelse med fødslen. De resterende ni ugers øremærket barsel skal afholdes inden for det første år.

- Det er en aftale, der styrker ligestilling i Danmark. Og det en aftale, der sikrer, at nogle nye EU-regler, vi er forpligtet til at gennemføre i Danmark, bliver gennemført, siger Mattias Tesfaye, der er vikarierende beskæftigelses- og ligestillingsminister.

I videoklippet herunder kan du høre, hvad han sagde på det korte pressemøde her til aften.

Aftalen kommer, efter et EU-direktiv har pålagt alle medlemslande at sikre, at der minimum er to måneders barsel til hver forældre.

Indtil nu har de danske barselsregler øremærket 14 uger til mor, mens far har haft to ugers øremærket barsel.

Arbejdsmarkedets parter fremlagde i september et forslag til nye regler, hvor 11 uger blev øremærket til begge forældre.

Og det er den model, der nu er blevet aftalt.

Grafik: Nathalie Nystad/Søren Winther Nørbæk

Øremærkningen betyder, at hvis ikke mor eller far holder de uger, der er øremærket dem, så falder de bort.

Enhedslistens ligestillingsordfører Pernille Skipper er glad for aftalen, som hun mener har manglet for ligestillingen i Danmark.

- Nu får vi en barselslovgivning, der får os ind i 2021 og sikrer, at mænd og kvinder har de samme rettigheder, siger Pernille Skipper.

Det samlede antal orlovsuger er uændret med aftalen. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers barsel.

Selvstændige undtaget

De nye regler om barselsorlov kommer dog ikke til at gælde selvstændige. De er undtaget.

Og det har været vigtigt for Venstre for at kunne være med i aftalen.

- Vi er glade for den aftale, vi har lavet. Den sikrer en minimumsimplementering af orlovsdirektivet. Og den sikrer også, at selvstændige ikke bliver omfattet, siger Hans Andersen, beskæftigelsesordfører i Venstre.

I klippet herunder kan du høre, hvad han sagde til aftalen.

Det kan lade sig gøre at lave særlige regler for selvstændige, fordi direktivet fra EU kun omfatter lønmodtagere. Dermed er det op til medlemslandene selv at beslutte, om reglerne også skal gælde selvstændige og ledige.

Det har været en knast i forhandlingerne, fordi regeringens støttepartier har ønsket, at selvstændige skulle have de samme øremærkede uger som lønmodtagere.

Men SF er alligevel tilfreds med aftalen.

- Vi sikrer, at selvstændige bliver ligestillet, så uanset om du er mand eller kvinde, har du ikke de øremærkede uger. Det har været vigtigt for SF, at vi i det mindste har den ligestilling, siger Astrid Carøe, ligestillingsordfører for SF.

Hør hendes udtalelser i klippet herunder:

Med den nye aftale behøver familier med selvstændige altså ikke tage den øremærkede barsel. Her kan en selvstændig mor eller en selvstændig far overdrage 9 af de 11 ugers øremærkede barsel til den anden forælder.

Solomødre og regnbuefamilier

For familier, hvor der kun er én forælder bliver solofædre og solomødres orlov ligestillet, så begge kan holde op til 46 ugers orlov efter fødslen med deres børn.

De 11 uger, som den anden forælder skulle have holdt, bortfalder altså ikke. Til gengæld får solofaren eller solomoren mulighed for at overdrage den øremærkede del til et nærtstående familiemedlem, for eksempel en bedsteforælder.

Aftalen giver også nye muligheder for LGBT+-familier.

Fra 2024 kan en medmor eller en medfar tage del i de uger af barslen, der ikke er øremærket.

Som reglerne om barsel er i dag, er det kun barnets retlige forældre, der kan tage del i barselsorloven, og det har indtil nu betydet, at nogle familier ikke har kunne dele barslen, som de ønskede.

- Lovgivningen bliver opdateret til 2021, ved at vi også omfatter LGBT+-familier og soloforældre og giver dem en række rettigheder, siger Samira Nawa, ligestillingsordfører for De Radikale Venstre.

Artiklen er opdateret med flere afsnit.

FacebookTwitter