Politisk flertal for gratis tandpleje til unge

Det er hul i hovedet, at det er så dyrt at gå til tandlægen, lyder det fra SF-formand Pia Olsen Dyhr. Flertal i Folketinget bakker op om ændringer.

De unge er slemme til at glemme tandlægebesøgene, efter at de bliver 18 og den kommunale tandpleje ophører. Det vil SF – støttet af S, DF og Enhedslisten – gøre noget ved. (Foto: Jeppe Bjoern Vejloe © Scanpix)

Alt for mange unge stopper med at gå til tandlæge, når de fylder 18 år og selv skal betale.

Dermed risikerer de at få varige tandskader, lyder det fra SF, der vil gøre det gratis for de 18-24-årige at komme til undersøgelse hos en tandlæge.

- Vi er optagede af, at man ikke kan kigge ind i folks mund og se, hvilken indkomst de har. For det er jo faktisk tilfældet, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr:

- Ofte er det dem, der har det svært i vores samfund, der har dårlige tænder, fordi de ikke har råd til at gå til forebyggende behandlinger. Vi skal sørge for, at folk har gode tænder, når de bliver gamle, siger hun.

SF skønner, at forslaget vil koste 70 millioner kroner om året og vil hente pengene ved at hæve skatterne for renteindtægter og anden kapitalindkomst.

- Det er helt skævt, den måde vi beskatter på. Vi beskatter arbejde ret hårdt, mens kapital, altså det folk har af gemte penge, beskatter vi ikke særligt hårdt. Vi vil gerne ligestille det. Man skal beskattes lige hårdt på arbejde som på kapital, siger Pia Olsen Dyhr.

S, DF og EL bakker op

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, er positiv over for SF-forslaget.

- Det er et reelt problem, og det har vi også set i øjnene. Der er rigtig mange, der ikke laver skiftet fra skoletandplejen og over til almindelig voksen-tandlæge. Det vil vi rigtig gerne være med til at se på, siger han.

S-ordføreren erklærer sig dog uenig i, at perioden med gratis tandpleje for de unge skal vare seks år.

- Det er en meget, meget lang periode. Man er meget voksen, når man er blevet 24 år. Vi vil gerne se på at få sikret det første, og måske også det andet besøg i den private tandpleje, siger Flemming Møller Mortensen.

Dansk Folkeparti har tidligere foreslået, at gøre tandpleje for de 18-20-årige gratis, men forslaget løb ud i sandet, da rød blok vandt folketingsvalget i 2011. Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) er parat til at forhandle en aftale på plads med udgangspunkt i SF-forslaget.

- Når man hjælper tidligt, betyder det, at man ikke har de samme problemer i fremtiden, som også koster det danske samfund. Så det her handler ikke bare om at hjælpe nogle unge mennesker økonomisk, siger hun.

Dansk Folkeparti ser gerne, at de unge kan blive ved den kommunale tandpleje, de kender fra deres skolegang, i flere år.

- Vi ser gerne, at den kommunale tandpleje inddrages noget mere end i dag, så man fastholder de unge mennesker der, hvor de har været i hele deres skolegang, siger Liselott Blixt, der dog er betænkelig ved SF's finansieringsforslag:

- Det er ikke lige der, vi skal finde pengene. Jeg synes, vi skal prøve at se på alle de ordninger, hvor vi kan se utroligt meget bureaukrati, blandt andet på kontanthjælpsområdet, siger hun.

Regeringen afviser

Også Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix, melder sig parat til at støtte forslaget fra SF:

- Det er helt tosset, at vi skal betale penge, når vi skal gå til tandlæge. Det er jo ikke, fordi det ikke kan være lige så alvorligt, som når man brækker benet eller får en sygdom et hvilket som helst andet sted på kroppen. Så jo mere brugerbetaling, vi kan komme af med, jo bedre er det, siger hun.

I Venstre deler man bekymringen om, at alt for mange unge stopper med at bruge tandpleje, når de er færdige i den kommunale ordning som 18-årige, men regeringspartiet vil ikke være med til at gøre det gratis i en længere periode.

- Når man fylder 18 år, så følger der en lang række forpligtigelser med - også den at man skal passe på sig selv. Med til det hører, at man passer på sine tænder, siger sundhedsordfører, Jane Heitmann (V).

- Jeg synes, det er vigtigt, at man i den kommunale tandpleje får gjort sig umage med at få fortalt de unge mennesker, at når de stopper der, så er det vigtigt, at man bliver ved med at gå til tandlæge, siger hun og afviser fuldstændig SF's finansieringsforslag:

- Vi skal ikke gøre det dyrere at være dansker.

Dansk Tandplejerforening anslår, at 30 procent af de 18-24-årige ikke har været til tandeftersyn efter skoletandplejen. Årsagerne til, at mange unge dropper tandlægerne, kan både være sociale, økonomiske og skrækbetingede, vurderer foreningen.

- Rigtig mange kommer ud af den kommunale tandpleje med gode, velplejede tænder, men det er også fordi, at man er blevet holdt til ilden og er blevet gjort opmærksomhed på, hvordan ens tandsundhed er, siger formand Elisabeth Gregersen.

Hun kalder forslaget om gratis tandpleje for de 18-24-årige en "rigtig god ide".

- Tandsundheden har indflydelse på den generelle sundhed, så dels vil man forebygge tandsygdomme og store regninger senere i livet, og dels vil man styrke sin sundhed i det hele taget, siger Elisabeth Gregersen.

I forbindelse med satspuljeaftalen fra sidste år blev der prioriteret 40 millioner kroner til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre.

Facebook
Twitter