Politisk flertal sætter loft over Airbnb-udlejninger

Aftalen betyder et højere skattefradrag for mange - men også et loft over antallet af udlejningsdage.

Fremover bliver der sat en grænse for, hvor meget der må udlejes skattefrit på deleøkonomiske tjenester som Airbnb. (Foto: © Òlafur Steinar Gestsson, Ólafur Steinar Gestsson)

Det skal være slut med skattesnyd og hotel-lignende udlejninger på globale deleøkonomiske tjenester som for eksempel Airbnb, der tilbyder at formidle leje og udlejning af private huse, lejligheder og værelser.

Det er intentionen i den politiske aftale, som et flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de Radikale netop har nikket ja til i Skatteministeriet. Aftalen betyder, at der sættes et loft over antallet af udlejningsdage, mens det skattefrie fradrag hæves, såfremt tjenesten automatisk indberetter indtægten til Skat.

I fremtiden hæves det skattefrie fradrag til 28.000 kroner om året for korttids-udlejninger på under en måned af huse, lejligheder og værelser, mens fradraget bliver på 40.000 årligt, hvis der er tale om et sommerhus.

Gulerod skal sikre mindre skattesnyd

Satserne gælder kun, hvis tjenesten eller et udlejningsbureau af sig selv og automatisk indberetter din indtægt til Skat, ligesom arbejdsgivere gør det i dag. Gør tjenesten ikke det, så er det årlige beløb, som du kan få fradrag for, 11.000 kroner.

- Vi har aftalt en stor gulerod, hvis man vil indberette. Det har Airbnb sagt, de er positive overfor.

- Og en ordentlig pisk, hvis man lejer ud uden at indberette til skattevæsenet, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Loft over antal udlejningsdage

Forliget betyder også, at der sættes et loft over antallet af dage, du har lov til at leje din bolig ud. Det magiske tal hedder 70 dage om året, omend det kan udvides til 100 dage, hvis politikerne ude i de enkelte kommuner siger ja til det. Det skal sikre, at der tages højde for lokale og regionale forskelle på, hvor stor boligmanglen er.

Antallet af dage har dog det forbehold, at udlejningstjenesten skal indberette til Skat. Hvis den ikke gør det, må du højst udleje 30 dage om året.

- Det er fordi, vi gerne vil sørge for, at deleøkonomien er noget, som den enkelte dansker bruger til at dele sin bolig, når han eller hun er på ferie.

- Men det skal ikke være professionel erhvervsvirksomhed, og det er der nogen på boligmarkedet, der gør i dag. Det har der været et ønske om at sætte en stopper for, siger Karsten Lauritzen.

Gulerod til udlejere og tjenester

Aftalen er tænkt som en gulerod til udlejere, der må tænkes at vælge tjenester, hvor de kan score det høje fradrag.

Politikerne er også blevet enige om en ny digital indberetningsløsning, så tjenesterne kan indberette lejeindtægter til skattemyndighederne på vegne af deres udlejere. Der er også afsat penge til en bedre vejledning og hjælp til deleøkonomiske virksomheder ift. indberetning til skattemyndighederne.

Der indføres også en målrettet kontrol med deleøkonomiske platforme og udlejere for at sikre, der bliver betalt skat.

Loftet over skattefradrag og antal dage er lavere end det, som regeringen tilbage i oktober spillede ud med.

Storbyborgmestre har tordnet mod Airbnb

En række borgmestre har talt varmt for at få sat et loft over brugen af Airbnb, da det optager lejligheder i byerne, hvor der i forvejen er mangel på boliger.

En af de mest markante stemmer i debatten er Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), der har efterlyst lofter over antallet af udlejningdage. Modellen kendes fra Holland, hvor Airbnb fjerner annoncer, når en lejligheden eller et hus har været udlejet i 60 dage på et år.

De 60 dage var også ønsket i København. Nu ender man med et loft på 70 dage, hvilket var det muliges kunst, siger Frank Jensens partifælle, Peter Hummelgaard Thomsen, der er formand for Folketingets Skatteudvalg.

- Det har været en vurdering ud fra hvor stor et problem, det er i København og Danmark lige nu.

- Grundlæggende handler det om at få deleøkonomi under kontrol. Det første forsøg er, som skatteministeren også siger, at gøre det med guleroden.

I dag indberetter Airbnb ikke lejeindtægterne til Skat. Det er derfor op til udlejerne selv at indberette, hvis de har haft en indtægt.

Opdateres...