Politisk flertal vil droppe prøveløsladelse for bandemedlemmer

Et flertal uden om regeringen vil afskære fængslede rocker- og bandemedlemmer i at blive prøveløsladt.

- Det strider mod min retsfølelse, når nogle meget kriminelle kommer ud før tid og bliver en del af de kriminelle miljøer, som man er blevet smidt i fængsel for at have begået kriminalitet sammen med, siger retsordfører Trine Bramsen (S). (Foto: Bjarke Bo Olsen © Scanpix)

Rockere og bandemedlemmer skal sidde længere tid i fængsel end andre kriminelle, der har begået en tilsvarende forbrydelse. Det mener et politisk flertal uden om regeringen, som lægger op til, at bandemedlemmer og rockere ikke længere skal prøveløslades.

En dom på eksempelvis tre års fængsel for bande- eller rockerkriminalitet skal altså udløse alle tre år bag tremmer - og ikke kun 2/3 dele af straffen, som det er kutyme i straffesager i dag.

- Jeg har svært ved at se, hvorfor man skal have lov til at blive prøveløsladt, når man er rocker eller bandemedlem. Når man ikke ønsker at komme ud at miljøet, og bare skal ud og begå ny kriminalitet, så er der altså ingen grund til, at man skal prøveløslades og komme ud før tid, siger Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen.

Forslaget om at afskære rockere og bander fra prøveløsladelse blev allerede foreslået af en samlet blå blok i 2014. Og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative vil nu have forslaget gennemført.

- Hvis man er rocker- eller bandemedlem, så skal en dom på fem års fængsel være lig med, at man rent faktisk sidder fem år i fængsel. Organiseret kriminalitet, der har til formål at skabe utryghed, skal ikke give rabat. Men den her opstramning kan vi måske afholde nogle fra at gå med i en bande eller rockerklub, siger den konservative partiformand Søren Pape Poulsen.

Prøveløsladelse

Prøveløsladelse er en betinget løsladelse fra fængslet, før hele straffen er afsonet.

Prøveløsladelse kan normalt først komme på tale, når den dømte har afsonet 2/3 af fængselsstraffen. Det er kun dømte med domme på tre måneder eller derover, der kan prøveløslades.

Mens man er prøveløsladt, er man stadig under kontrol af Kriminalforsorgen.

Kilde: Kriminalforsorgen

Pind vil ikke gå så langt i dag

Venstres justitsminister Søren Pind er ikke klar til at gå så langt, som et flertal nu foreslår. Det var ellers Venstre selv, der gik forrest, da de blå partier i fællesskab lancerede selv samme forslag før valget.

- Det sender et stærkt signal til dem om, at det at tilhøre en rocker- eller bandegruppering er noget, vi straffer og sanktionerer fra samfundets side og ikke noget, vi belønner med en prøveløsladelse, sagde Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen i 2014 til DR Nyheder.

Men i dag vil Venstre-regeringen kun love at begrænse rockere og bandemedlemmers ret til prøveløsladelse - og altså ikke at afskære dem fra prøveløsladelse.

- Jeg kan ikke gå så langt i dag. Jeg er jo nødt til blandt andet at have undersøgt de menneskeretlige aspekter og andet. Men jeg i hvert fald garantere, at regeringen vil gå så langt, som man overhovedet kan i forbindelse med en kommende rocker- bandepakke, som jeg forventer der vil være flertal for i Folketinget, siger Søren Pind.

Men dine venner i blå blok mener, du burde stå ved forslaget om at afskære rockere og bandemedlemmer fra prøveløsladelse, fordi det jo var noget Venstre mente før valget?

- Det er jo mit ansvar som justitsminister at sørge for, at lov og ret bliver overholdt i det her land. Og selv for rockere og bandekriminelle gælder der jo visse menneskerettigheder, hvor vi er nødt til at kigge på, hvor langt vi kan gå. Og vi kommer til at gå lige så langt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Men der er jo ikke noget ved at gennemføre lovgivning, som domstolene afviser bagefter, siger Søren Pind.

Forventer at Pind retter ind

De øvrige blå partier forventer dog, at Søren Pind står ved, hvad Venstre tidligere har sagt.

- Jeg går ud fra, at alle fire borgerlige partier stemmer for, og så bliver det vel vedtaget i fred og fordragelighed, siger Liberal Alliances retsordfører Simon Emil Ammitzbøll, mens Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen vil fremsætte et nyt beslutningsforslag i Folketinget, hvis Søren Pind ikke vil stå ved forslaget. På den måde vil det potentielt kunne trumfes igennem af et flertal bestående af Dansk Folkeparti, de Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokraterne.

- Jeg forventer selvfølgelig, at Venstre mener, hvad de sagde inden valget. Derfor tager vi nu også den her sag op med justitsminister Søren Pind. Skulle regeringen mod forventning have skiftet holdning, ja så fremsætter vi det tidligere beslutningsforslag igen, siger Peter Kofod Poulsen.

Exitprogram skal være gulerod

Kun hvis rockeren eller bandemedlemmet går i et exitprogram, skal vedkommende have lov til at blive prøveløsladt. Det skal motivere rocker- og bandemedlemmer til at bryde med deres kriminelle venner, lyder partiernes begrundelse.

Da blå blok fremsatte forslaget i 2014 blev det nedstemt af den socialdemokratisk-ledede regering.

Trine Bramsen, hvad får jer til at skifte holdning nu?

- Nu har vi jo set, at det fungerer med de skærpede vilkår for rocker- og bandemedlemmer, siger Trine Bramsen med henvisning til, at den tidligere socialdemokratiske regering strammede loven, så potentielle ’soldater’ i rockergrupperinger og bander kan blive afskåret fra udgang og prøveløsladelse, hvis der foregår en voldelig konflikt.

- Derfor er jeg villig til at gå skridtet videre. Og vi må bare sige, at rockernes og bandernes kriminalitet udvikler sig. De er dybt skadelige for vores samfund. Og det strider mod min – og rigtig mange andres – retsfølelse, når nogle meget kriminelle kommer ud før tid og bliver en del af de kriminelle miljøer, som man er blevet smidt i fængsel for at have begået kriminalitet sammen med. Det er ikke rimeligt, og det skal vi sætte hårdere ind over for, siger den socialdemokratiske retsordfører Trine Bramsen.