Politisk flertal vil give tillæg til handicappedeerhvervsskoler

Handicappede erhvervsskoleelever skal have samme mulighed for ekstra SU som handicappede studerende på videregående uddannelser, mener flertal. Uenighed om finansiering.

I dag kan en studerende på videregående uddannelser med et varigt fysisk eller psykisk handicap få et handicaptillæg til deres SU. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Et flertal af Folketingets partier er klar til at se på mulighederne for økonomisk at sidestille handicappede erhvervsskole-elever med studerende på videregående uddannelser.

I dag kan studerende på videregående uddannelser med et varigt fysisk eller psykisk handicap få et statsligt handicaptillæg til deres SU.

Satsen lyder på 8.555 kroner per måned før skat som supplement til det almindelige SU-stipendium.

Og de regler skal også gælde for elever på erhvervsskoler, mener Dansk Folkeparti, der i dag fremsætter et såkaldt beslutningsforslag i Folketingssalen:

- Der skal være ligestilling på det her område, for som ung med et handicap skal man have de samme muligheder for at tage en erhvervsuddannelse. Jeg taler med unge, som siger, at de stræber efter en videregående uddannelse, fordi der er de her muligheder. De overvejer slet ikke en erhvervsuddannelse, siger partiets uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

Både Socialdemokraterne, SF og Venstre kan se positive takter i forslaget, men alle partierne er uenige med Dansk Folkeparti i selve finansieringen.

En beregning fra Uddannelses- og forskningsministeriet skønner, at hvis elever, som i dag er på SU, forrevalidering eller revalidering i en erhvervsuddannelse, skal have et handicaptillæg med samme sats som studerende på videregående uddannelser, vil det indebære en årlig udgift i størrelsesordenen 75 mio. kr. før skat.

Dansk Folkeparti foreslår, at finansieringen skal ske gennem en reduktion af SU til vandrende arbejdstagere fra EU.

- Hvis vi får styr på, så ville vi have råd til at give de handicappede de samme forhold på erhvervsuddannelserne, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

SF og S bakker op, men..

Den finansiering er de andre partier dog ikke med på. Og så kan forslaget ikke komme til endelig afstemning i Folketingssalen med mindre forliget på SU-området brydes.

Alligevel mener Socialdemokratiets uddannelsesordfører Mette Reissmann, at man i forligskredsen bør kigge på forslaget:

- Det må svært som handicappet at konkurrere med andre studerende uden handicap om studiejobs. Jeg vil nu opfordre alle forligspartierne til, at vi diskuterer det her forslag og især finansieringen i forligskredsen. For jeg kan ikke forklare hvorfor, at den her forskel ikke er blevet udjævnet tidligere, men det er aldrig for sent at gøre tingene godt igen, siger hun.

Det samme mener SF's gruppeformand og uddannelsesordfører Jacob Mark:

- Uanset på hvilken uddannelse, man er handicappet, kan man have brug for den her ekstra støtte. Og hvis man vil have flere til at tage en uddannelse, er vi også nødt til at tilbyde alle den her hjælp. Og i SF er vi klar til at kigge på alle uddannelser over en bred kam, men især erhvervsuddannelser, hvor vi kan se, at nogen kommer med fx en svær depression - der skal vi sætte særligt ind for at hjælpe dem, siger han.

Den særlige handicapsats blev først og fremmest indført for at studerende med et handicap har råd til etablere sig i en bolig, hvor der tages hensyn til deres handicap, og fordi at man ikke mente, at det nødvendigvis var muligt for en studerende med et handicap også at varetage et studiejob ved siden af studiet.

For at blive godkendt til den særlige handicapsats skal den studerende i dag have 'en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse', som gør den studerende 'nærmest ude af stand' til at påtage sig et studiejob.

Det kan for eksempel være, hvis den studerende er blind, har dissemineret sklerose eller er diagnosticeret med langvarig og tilbagevendende depression.

Venstre vil 'kigge på det'

I regeringspartiet Venstre er uddannelses- og forskningsordfører Jacob Engel-Schmidt også 'åben for at kigge på forslaget', fordi det er vigtigt, at der er 'tilsvarende vilkår' for elever med handicap:

- Der er jo i dag allerede forskellige støttemuligheder for studerende med handicap. På erhvervsuddannelser kan man søge støtte hos kommunen, men det er selvfølgelig forvirrende, og derfor vil vi gerne drøfte, hvordan vi anvender SU-midlerne, siger han.

Og det vækker glæde i Erhvervsskolernes Elevorganisation:

- Vi er utroligt glade for det her. Vi vil jo ønske, at folk med et handicap har lige muligheder for at tage en erhvervsuddannelse såvel som en videregående uddannelse, siger formand Helene Glundholdt.

Hun mener, at reglerne, som de er i dag, 'kan sætte en stopper for' at nogle unge med et fysisk eller psykisk handicap vælger netop en erhvervsuddannelse.

- Og det vil være virkelig ærgerligt, når man lige nu forsøger at få flere til at vælge netop en erhvervsuddannelse, siger Helene Glundholdt.