ANALYSE En lussing til forsvarschefen - og en advarsel til offentlige chefer

Der er slet ingen diskussion: offentligt ansatte har ret til at ytre sig, mener ombudsmanden - der taler med store bogstaver til forsvarschefen.

Forsvarschef Peter Bartram har meddelt ombudsmanden, at han er ked af den direkte sammenkædning mellem debattone og fyresedler. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

I løbet af den næste tid modtager Forsvarets op mod 20.000 ansatte en orientering om den besked, der kom fra Folketingets Ombudsmand i dag - nemlig at de har deres ytringsfrihed. Og at forsvarschefen ikke må gå og true dem med fyring for at bruge den.

Det er ellers ikke sædvane, at en offentlig myndighed orienterer så mange medarbejdere om en afgørelse fra ombudsmanden. Men det skal Forsvaret altså sørge for - ifølge ombudsmanden. Og så makker man ret.

Signalet er ikke til at tage fejl af. Og sådan er det i det hele taget med ombudsmandens vurdering af sagen om forsvarschefens fyringstrusler.

Skrap sprogbrug

Ombudsmanden har slået op i den skrappe ende af sin ordbog og fundet karakteristikken "meget kritisabelt". Det er ikke hverdagskost.

Samtidig udtrykker ombudsmanden mistillid til de skridt, som Forsvaret har taget for at sikre de ansattes ytringsfrihed. Det er "tvivlsomt" at der er gjort nok, lyder den kølige vurdering fra ombudsmanden - som pålægger forsvarschefen at overveje "yderligere ledelsesmæssige tiltag".

Alt sammen for at sikre, at Forsvarets ansatte tør lukke munden op. Naturligvis under de hensyn, der altid må gælde - for eksempel i forhold til operationer og krigshandlinger.

Til hensigt at fyre

Forsvarschef Peter Bartram lagde da ikke fingrene imellem, da han talte til personellet på Flyvestation Karup - en tale, der senere havnede i TV-Avisen. Han beskæftigede sig med ytringer på Facebook og sagde så:

"… jeg har til hensigt at fyre de folk, jeg kan komme afsted med, som jeg synes er direkte illoyale.."

Mere høvisk tone

Da DR Nyheder efterfølgende konfronterede forsvarschefen med disse udtalelser, forklarede han, at de ikke var en angreb på nogens ytringsfrihed - men alene et forsøg på at fremme en mere høvisk tone. Det gjaldt blandt andet tilfælde, hvor ansatte kritiserer deres chefer. Forsvarschefen erkendte også, at han "måske pressede citronen lidt".

Dén vurdering er ombudsmanden mildt sagt enig i.

Forsvarschefen har også meddelt ombudsmanden, at han er ked af den direkte sammenkædning mellem debattone og fyresedler. Det "anerkender" ombudsmanden, uden at være overbevist, må man forstå.

Klare rettigheder

Sagen med Forsvaret er da heller ikke den første om offentligt ansattes ytringsfrihed - og ikke ombudsmandens første markering i dét konfliktfelt. Som ifølge ombudsmand Jørgen Steen Sørensen faktisk slet ikke er indviklet:

- Problemet er ikke, at det er uklart, hvad der gælder. Det er nemlig ret klart. Problemet er, at der er myndigheder, som ikke respekterer de ansattes rettigheder, som ombudsmanden skrev i Jyllands-Posten i maj.

Sagen er altså enkel, ifølge ombudsmanden. De ansatte har ret til at sige deres mening og deltage i den demokratiske debat om den skattefinansierede offentlige sektor. De skal bare overholde deres tavshedspligt - og præcisere, at de taler på egne vegne.

Måske har Forsvaret et særligt problem. For nylig kunne DR Nyheder fortælle om en anden sag, hvor lederen af de danske styrker i Irak fik problemer for at udtale sig til danske journalister. Men der har været en række sager om offentligt ansattes ytringsfrihed - blandt andet i sundhedsvæsnet og i nogle kommuner.

Ytringsfrihedskommissionen

Derfor er ombudsmandens afgørelse i sagen om forsvarschefen også et signal til alle mulige andre chefer i det offentlige om at respektere de ansattes ytringsfrihed.

Om det får sagerne til at stoppe, er nok usikkert. Derfor bliver det også interessant at følge, om der kommer noget ud af den Ytringsfrihedskommission, der skal nedsættes til efteråret. Kommissionen er udsprunget af de såkaldte imam-forhandlinger - men skal også se på de offentligt ansattes ytringsfrihed.