ANALYSE Nu venter alle på De Radikale

Både statsministerens og embedsmændenes skæbne er endnu uafklaret.

Statsminister Mette Frederiksen er i sin hidtil alvorligste politiske krise, skriver DR's politiske korrespondent Christine Cordsen. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson © Ritzau Scanpix)

Torsdag: Over 1600 siders kommissionsberetning med sønderlemmende kritik af statsministeren, flere topembedsmænd og hele arbejdskulturen i toppen af regeringen, da beslutningen om at aflive alle mink i Danmark blev truffet i efteråret 2020.

Fredag: To timers pressemøde med statsminister Mette Frederiksen flankeret af fire andre ministre.

Nu venter hele Christiansborg på, at De Radikale afgør, om regeringen skal kastes ud i den helt store politiske krise.

DR’s politiske korrespondent Christine Cordsen giver en status på minksagen efter et par dramatiske dage i dansk politik.

Hvordan står statsminister Mette Frederiksen og regeringen efter pressemødet fredag?

Statsminister Mette Frederiksen på fredagens pressemøde. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson © Ritzau Scanpix)

Det to timer lange pressemøde har ikke ændret på, at statsminister Mette Frederiksen står i sin hidtil alvorligste politiske krise, og at hun lige nu ikke kan gøre så meget andet end at vente på, at De Radikale fælder partiets dom.

Enhedslisten og SF har allerede besluttet, at der efter deres opfattelse ikke er grundlag for at lade uvildige advokater vurdere Minkkommissionens beretning. Med henblik på at få en juridisk afklaring af, om statsministeren bør stilles for en rigsret for at have brudt ministeransvarlighedsloven.

Den radikale ledelse tager stilling efter møder i partiets folketingsgruppe og hovedbestyrelse lørdag.

Hvis De Radikale når til samme konklusion som SF og Enhedslisten, vil det betyde, at den sandsynlige afslutning på sagen i forhold til statsministeren bliver en næse – i form af meget hård kritik af forløbet.

Men selv om meget tyder på, at Mette Frederiksen umiddelbart slipper med en stor politisk næse, så er store dele af hendes politiske projekt totalt vingeskudt.

Da Mette Frederiksen indtog Statsministeriet for tre år siden, gjorde hun det til et selvstændigt projekt at gøre Statsministeriet stærkere, og sikre, at ministrene – ikke embedsmændene – har magten. Den stærke og handlekraftige statsminister har været en væsentlig del af Mette Frederiksens politiske fortælling.

Den fortælling er blevet vendt til hård kritik for magtfuldkommenhed, og den har gjort hende ekstra sårbar, når en sag som minksagen går galt. Når man som statsminister vil have magten, så risikerer man også, at ansvaret klæber til en.

Hvad sker der med Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen og de øvrige topembedsmænd, der får hård kritik af Minkkommissionen?

Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen er en af de ti embedsmænd, der fik kritik i Minkkommissionens beretning, hvori det vurderes, at der er grundlag for en disciplinærsag. (Foto: liselotte sabroe © Ritzau Scanpix)

Det blev vi faktisk ikke meget klogere på i dag. Statsminister Mette Frederiksen forklarede på pressemødet, at hun har bedt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om at vurdere kritikken af de ti topembedsmænd og rådgive regeringen.

Normalt vil det være HR-afdelingen i det enkelte ministerium, der afgør den slags sager.

Men det duer ikke i denne sag, fordi det er de absolutte topfolk, der er tale om. Kommissionens kritik er rettet mod blandt andre Statsministeriets departementschef, Justitsministeriets departementschef, Miljøministeriets departementschef og rigspolitichefen.

Derfor er sagerne lagt over i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som er en slags fælles HR-afdeling for hele staten. Styrelsen skal i første omgang vurdere, om de ti embedsmænd skal hjemsendes, mens deres sager er til behandling. Det har været praksis i andre tilsvarende sager.

I sidste ende vil det være regeringen, der afgør topembedsmændenes skæbne. Men Mette Frederiksen har god grund til at forsøge at skabe noget armslængde til beslutningen.

Minkkommissionens kritik af de ti embedsmænd er hård, og kommissionen mener, at der er grundlag for at gøre et ansvar gældende. Men det vil uden tvivl give endnu mere kritik af statsministeren, hvis der tegner sig et billede af, at embedsmændene straffes, mens hun selv mener, at hun skal gå fri.

Samtidig kan det gøre arbejdet i ministerierne uhyre besværligt, hvis der skabes en nul-fejls-kultur, hvor alle embedsmænd konstant er optaget af at sikre sig selv mod problemer i mulige fremtidige kommissionsundersøgelser.

Så Mette Frederiksen står i et svært dilemma, når det gælder embedsmændene.

Hvad er de næste skridt?

De Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, fortalte, at hans parti havde behov for tid til at læse hele Minkkommissionens beretning, før man ville drage en konklusion. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

Lige nu venter alle på De Radikale. På om partiet afviser at få uvildige advokater til at vurdere, om der er grundlag for at stille statsminister Mette Frederiksen for en rigsret for at have brudt ministeransvarlighedsloven.

SF og Enhedslisten har allerede sagt, at det mener de ikke, at der er grundlag for. Fordi Minkkommissionen konkluderer, at statsministeren ikke var vidende om det manglende lovgrundlag for at aflive alle mink og derfor ikke bevidst har vildledt befolkningen og minkavlerne på det pressemøde, hvor hun meddelte beslutningen om minkaflivningen.

Hvis R ender med samme konklusion, er der ikke flertal for, at Folketinget skal sætte gang i en sådan advokatvurdering.

Under alle omstændigheder mødes Folketingets granskningsudvalg på mandag for at drøfte den videre proces. Det er allerede besluttet, at de ministre og eks-ministre, der har fået kritik, skal have mulighed for at aflevere et høringssvar til udvalget. Altså forklare hvordan de ser på Minkkommissionens kritik.

Ministrene vil få en måneds frist. Derfor vil det formentlig først være i august, at næste skridt tages politisk. Ender det med en næse til statsministeren, vil det sandsynligvis også først være i august, at selve kritikken formuleres og vedtages.

Når det gælder embedsmændene, havde statsministeren fredag ikke noget svar på, hvor lang tid, der vil gå, før Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er klar med sin vurdering af, hvad der skal ske.