ANALYSE Pilen peger på ren S-regering, hvis ...

De radikale kræver ny udlændingepolitik af S, hvis de skal danne regering, men Mette Frederiksen og hendes parti har ingen planer om at give sig

Morgen Østergaard vil have ændringer i udlændingepolitikken, men Mette Frederiksen står fast. (© (c) Scanpix)

To ting er værd at notere sig, når det gælder Mette Frederiksens røde blok og tidens absolut mest centrale politiske spørgsmål, udlændingepolitikken.

Den ene er, at meningsmålingerne peger i retning af et rødt flertal - uagtet at udlændingepolitikken er så dominerende, som den er.

Den anden er at partierne i blokken er uenige om udlændingepolitikken. Og ikke bare en lille smule. Grundlæggende uenige.

Radikale krav

Det sidste blev understreget, da den radikale leder Morten Østergaard i weekenden pointerede at der skal indrømmelser til på lige præcis udlændingepolitikken, hvis de radikale skal i regering med Socialdemokratiet efter et valg. Hvis altså, såfremt, ifald....

Ingen kan beskylde Østergaard for ikke at udvise rettidig omhu, tidspunktet taget i betragtning. Meldingen er et klart signal til socialdemokraterne om at de radikale ikke vil i regering for enhver pris. I god tid.

Samtidig er den en påmindelse til en bestemt vælgergruppe om at en stemme på de radikale er en stemme på en helt anden udlændingepolitik end den, som et stort flertal i Folketinget tegner lige nu. De radikale tiltrækker flere vælgere for tiden end længe, og det kan muligvis fortsætte - netop fordi udlændingepolitikken er i centrum.

S står fast

Til gengæld er der ingen grund til at forvente nogen ændring i den udlændingepolitik, som Socialdemokratiet står for under Mette Frederiksens ledelse. Hverken nu - hvor der også sandsynligvis er 2-3 år til næste valg - eller når valget kommer.

Socialdemokraterne hæfter sig ved det første af de to punkter i begyndelsen af denne analyse. De ser en stram socialdemokratisk udlændingepolitik som nødvendig på grund af flygtningepresset - men også som selve fundamentet for et godt valgresultat. Ja, for at det overhovedet giver mening af lege med den hypotetiske mulighed for et rødt flertal efter næste valg. Og dermed regeringsdannelse.

Ikke valg om SR-regering

Status er derfor ganske enkel: Som det tegner lige nu, går S og R til valg med hver sin - meget forskellige - udlændingepolitik. Og de går ikke til valg på løftet om at danne en af de SR-regeringer, Danmark har haft så mange af gennem årene.

Dermed kan det også se tungt for for de radikale, når det gælder indrømmelser på udlændingepolitikken ud i fremtiden, på den anden side af et valg - i hvert tilfælde fraset isolerede områder som den integrationsydelse, som både S og R er modstandere af. De vil blive mødt med argumentet om at et stort flertal jo generelt ønsker en stram udlændingepolitik med fokus på antallet af udlændinge, så det må man respektere.

Det er en slags ekko af de radikale argumenter for nogle af velfærdsreformerne efter valget i 2001. Da argumenterede de radikale med at der jo var flertal for deres ønsker. Og forlig, der skulle respekteres.

Socialdemokratisk balance

Den socialdemokratiske reaktion på Morten Østergaards melding i weekenden var dog nøje udmålt.

På den ene side slår partiet helt fast på de stramninger, der er gennemført. På den anden side lukkes ingen døre fuldstændigt i forhold til et regeringssamarbejde - og der kommer ingen ultimative meldinger fra S om at de radikale bare skal klappe hælene sammen og rette ind og bide tænderne sammen. Og så videre. Og så videre.

Baggrunden er simpel. Det var dén måde de radikale blev tiltalt på i årene op til valget i 2011. Straffen blev udmålt i Det Sorte Tårn. De radikale krævede sig dyrt betalt - S og SF opgive en række højt profilerede krav. Nogle de havde sagt de radikale bare måtte sluge.

Længe til valget

Og der står sagerne så nu, i oppositionen. Det ligner en S-mindretalsregering. Og det ligner en videreførsel af den stramme udlændingepolitik, fordi de radikale ikke kommer til at føre nogen pen, når der skal skrives regeringsgrundlag. Modsat 2011, da de var med i tårnet, og skrev med.

Men - forbeholdene må med, for de er til at få øje på:

For det første aner ingen, hvordan flygtninge- og migrantsituationen i Europa ser ud om tre år. Ingen aner, hvordan vælgerne præcist fordeler sig på de danske partier - mellem blokkene, og internt i blokkene. Hvor stærke bliver de radikale? Kan Socialdemokratiet få langt bedre fat? Og ingen ved i detaljer, hvordan partierne udvikler deres politik på udlændingeområdet hen over de næste tre år. Heller ikke i rød blok.

Men lige nu peger pilen i retning af en ren S-regering, hvis..