ANALYSE Stor debat om Thyra Frank - lille debat om ældreplejen

Landet har fået en ældreminister, men foreløbig er det uklart om hun kommer til at gøre en forskel for de ældre

Foreløbig er der fyldt med fingeraftryk fra kontorkolde hænder på det svar, Thyra Frank giver på alle spørgsmål om en bedre ældrepleje. (Foto: Emil Hougaard © Scanpix)

Da Thyra Frank torsdag var i samråd i Folketingets sundheds- og ældreudvalg, benyttede hele to af de andre politikere, deres taletid til at konstatere at ældreministeren "så fremragende ud". Nok for at vise at de skam sætter personligt pris på den minister, der var indkaldt til kritisk, grillende, udspørgning i udvalget.

Dét er på sin vis typisk for Liberal Alliance-formand Anders Samuelsens politiske opfindelse, Thyra Frank - om hvem man lige nu kun kan sige to ting med sikkerhed:

Den ene er at hun bestemt ikke er lige som alle de andre på Christiansborg og nyder en særlig personlig velvilje. Den anden er at det er aldeles usikkert om hun kommer til at gøre nogen som helst forskel for landets ældre.

Arbejdsgruppen

Man kan sige det på en anden måde: Ingen tvivl om at Thyra Frank har agt, uanset at flere søger at ridse i lakken for tiden. Al tvivl om hun også har magt, uanset at hun har fået ministertitel.

Foreløbig er der fyldt med fingeraftryk fra kontorkolde hænder på det svar, Thyra Frank giver på alle spørgsmål om en bedre ældrepleje.

Hun har nedsat en task force - eller faktisk er det vist en arbejdsgrupe. Den nedkommer hen under jul med et stykke papir med forslag til hvordan arbejdskraft kan flyttes fra skriveborde til ældrekontakt.

Gamle planer

Måske er det vigtigste i virkeligheden at der er kommet en ældreminister i det hele taget - deri kan indlæses en forpligtelse for hele regeringen. For Thyra Frank selv gælder derimod at ingen falder i svime over at en minister nedsætter en arbejdsgruppe.

Derfor er ældreministeren også flittig til at tilføje at hun skam derudover er meget glad for den såkaldte Værdighedsmilliard, de borgerlige partier gennemførte før, Liberal Alliance, fik regeringsposter. Og for en klippekortordning til ældrepleje og en omfattende demenshandlingsplan. Og for at regeringen altså også - udover hendes arbejdsgruppe - har nedsat en ledelseskommission.

Debat om ministeren

Derudover henviser ældreministeren alle spørgsmål om en bedre ældrepleje til arbejdsgruppen. Således også i Folketingets spørgetid onsdag og i samrådet torsdag.

Status er derfor: Der er reelt ikke nogen politisk debat om ældreplejen med ældreministeren som aktiv deltager. I mellemtiden foregår der så en voldsom debat om ældreministeren. Og om debatten om ældreministeren.

Lotte

Det handler om Plejehjemmet Lotte på Frederiksberg, hvor Thyra Frank var forstander. Et friplejehjem med bedre økonomi end andre. Det handler om Thyra Franks omgang med de administrative pligter. Og det handler om en mediedarling, der pludselig havner på en ministerpost og får sin fortid - og sine fortjenester - endevendt af ubarmhjertige politiske modstandere.

Sådan foregår politik. Man tryktestes og afkræves svar. Den slags er ikke Thyra Franks stærke side.

I de allerførste dage kom hun i TV2 til at fremstå som om hun lagde ansvar fra sig - på helt gammeldags manér. Senest - i samrådet torsdag - ville hun ikke ind i en diskussion om Plejehjemmet Lottes økonomi, fordi hun nu er minister.

DF er kritisk

Dén sag bebuder både DFere og politikere fra Rød Blok at de vil forfølge, og det er tydeligt at Dansk Folkeparti ikke på nogen måde synes de skal tage blødt på ældreministeren.

Der er med andre ord udsigt til endnu mere debat om Thyra Frank og stadig ikke ret meget debat om ældreplejen.

Mobning eller OK kritik?

Ansvaret for det kan man placere efter temperament - partiformand Samuelsen m. fl. forsømmer eksempelvis ingen lejlighed til at kritisere Franks kritikere.

Mange vil givet være enig med Samuelsen og synes at Christiansborg mobber den fremmede fugl i det hårde politiske miljø. Andre vil mene at det er på tide, nogen kradser lidt i Franks fortid og hendes påstand om at meget kan gøres bedre for samme penge.

De ældre? De kan se til og følge det politiske slagsmål fra sidelinjen - og håbe at ældreministeren undervejs også får tid til at tænke tanker om ældreplejen. Måske sågar komme med konkrete forslag. Ja, måske ligefrem få dem gennemført. Hun sidder trods alt i en regering med både ældre- og innovationsminister.

Facebook
Twitter