Polsag - historien om en evig skandale

Det skrottede system i politiet er bare det seneste eksempel på en årelang række af offentlige it-projekter, der er gået på gulvet eller er endt med at blive forsinkede og meget dyrere.

Arbejdsformidlingen boksede i mange år med systemet Amanda. (Foto: © DR, DR)

Allerede i 2000 udgav Dansk Dataforening en rapport: Offentlige It-projekter - på vej mod en skandalefri fremtid.

Og året efter kom Teknologirådet med en publikation: Erfaringer med statslige It-projekter - hvordan gør man det bedre?

Men med dagens skrotning af Polsag står det klart at skandalerne fortsætter.

Rædselscenarie

Et virkeligt rædselscenarie var Arbejdsformidlingens system Amanda, som blev sat i værk i forbindelse med de omfattende reformer af arbejdsmarkedspolitikken i begyndelsen af 90érne.

Det satte arbejdet mere eller mindre i stå i mange år, kom til at koste næsten tre gange mere end budgetteret og virkede først fra 2003.

Skat har måttet opgive flere projekter og det seneste eksempel på en statslig it-skandale er den digitale tinglysning, hvor systemet mere eller mindre brød sammen og først kom til at virke efter lang tid.

I den sag kører der en sag mod Domstolstyrelsen om erstatning.

I 2005 besluttede VK-regeringen at indføre obligatoriske nationale skoletest i folkeskolen. Det skulle udmøntes i it-systemet National Test. Tidsplanen skred fra 2008 til 2010. Og da man endelig var færdig og skulle lancere testene på skoleelever i marts 2010, brød systemet sammen. I dag er projektet dog afsluttet.

Dårlig forberedelse

Årsagen til de mange skandaler skal tilsyneladende til dels findes i myndighedernes forberedelse af projekterne.

Ihvertfald konkluderede Rigsrevisionen i 2002 efter en gennemgang af syv statslige projekter, at de offentlige institutioner ikke havde gjort sig tilstrækkeligt klart, hvad de ville med systemerne og hvad det ville koste at drive dem, når de var indført.

Og ofte kommer der også nye ønsker til undervejs, der fordyrer og forsinker projekterne.

Nu har Rigsrevisionen så en ny sag, der skal kulegraves.