Presset på regeringen for at sætte prop i stigende pensionsalder vokser

SF vil gennemtvinge afstemning i Folketinget om at stoppe den automatiske forhøjelse af pensionsalderen.

Peter Hummelgaard skal som beskæftigelsesminister stå i spidsen for forhandlinger om en ret til tidlig pension for visse grupper. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen går et hedt efterår i møde, når det kommer til pension.

Både støttepartierne samt de traditionelle venner i fagbevægelsen presser regeringen for at gøre noget ved den planlagte stigning i pensionsalderen, der er på bordet.

SF vil gennemtvinge en afstemning i Folketinget, hvor regeringen bliver tvunget til at forholde sig til, om den vil stoppe forhøjelsen af pensionsalderen ved 70 år.

Enhedslisten kæder et stop for højere folkepensionsalder direkte sammen med støtte til den tidlige pension for udvalgte grupper, som var Socialdemokratiets store slagnummer i valgkampen.

Og Danmarks største fagforbund, 3F, vil have den planlagte forhøjelse af pensionsalderen suspenderet.

Klar med lovforslag om højere pensionsalder

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har fremsat et lovforslag, der vil hæve pensionsalderen fra 68 til 69 år i 2023.

Det sker samtidig med, at han står i spidsen for forhandlingerne om ret til tidlig pension.

I løbet af sommeren har både De Radikale og Dansk Folkeparti sagt, at stigningen i pensionsalderen skal stoppe, når den når 70 år.

Pensionsalderen skal efter planen forhøjes, når levealderen også stiger. Det er aftalt i det såkaldte velfærdsforlig fra 2006, som er indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale. Og som forventningen til den stigende levealder er i dag, vil en 20-årig have en pensionsalder på 73,5 år.

Men SF vil nu fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget og dermed gennemtvinge en afstemning, så der kommer et loft på 70 år.

- Jeg vil gerne se, om regeringen kan komme ud af hulen og komme med en klar holdning til det her. Og hvis Dansk Folkeparti og De Radikale kan, så synes jeg faktisk også, at Socialdemokraterne burde kunne give det her tilsagn, siger SF's politiske ordfører Karsten Hønge.

Han skal dog ikke forvente opbakning fra regeringen.

- Regeringen vil stemme nej, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Han henviser til, at det lige nu er ved at blive nedsat en kommission, der skal se på pensionsalder. Kommissionen skal blandt andet undersøge, hvor lang tid der er brug for at hæve pensionsalderen.

- Vi har behov for at have en holdbar økonomi i samfundet, siger ministeren.

Men hvorfor afvente en kommission. Du kan vel som beskæftigelsesminister og socialdemokrat sige, hvad du mener, uden at en kommission skal fremlægge beregninger?

- Som socialdemokrat er min altoverskyggende holdning, at velfærdssamfundet har vist sig som en af de absolut stærkeste samfundsmodeller i verden. Jeg vil gøre alt for, at den model består i fremtiden. Og en forudsætning for, at den består, er, at vi har råd til den, siger han.

Peter Hummelgaard mener, at det mest presserende problem er at få lavet en ret til tidlig pension for nogle grupper.

- Det er noget, vi vil gøre her og nu og ikke i 2035 eller i 2040. Folk, der er begyndt tidligt på arbejdsmarkedet, skal have en værdig tilbagetrækning, siger han.

Vil have forhøjelse suspenderet

I Danmarks største fagforbund 3F er man glad for, at regeringen barsler med en ret til tidlig pension. Men formand Per Christensen stiller sig kritisk overfor, at regeringen samtidig kommer med et lovforslag om at hæve pensionsalderen fra 68 til 69 år.

- Jeg synes, de skal udsætte beslutningen, og lade den kommission, der bliver nedsat, tale. Så kan man tage beslutningen bagefter. Vi er klart uenig med regeringen på det område. Forudsætninger fra forliget i 2006 holder ikke længere. Og jeg vil blive meget skuffet, hvis man ikke lytter til fagbevægelsen, siger Per Christensen.

Presset på regeringen bliver også intensiveret af, at Enhedslisten kræver forhandlinger om et stop for højere pensionsalder sammen med forhandlingerne om tidligere pension til udvalgte grupper.

- Det hænger uløseligt sammen. Det, der er det vigtige for os er, at når man skal forhandle om en ret til tidlig tilbagetrækning. Så skal vi også tale om den generelle pensionsalder. Den kan ikke bare blive ved at stige og stige. Hvis den ender med at blive 75, så kan man gå fra tidligere, hvis man er udsat for 72-årig - rigtig mange har ikke en jordisk chance for at nå dertil, siger politisk ordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper.

Peter Hummelgaard er klar over, at han står over for vanskelige forhandlinger.

- Vi tager ikke for givet, at der er et flertal for vores forslag om en ret til tidlig pension. Men jeg vil omvendt advare alle partier mod at gå ind i forhandlingerne med ultimative krav, siger han.

Koster mange milliarder

Overvismand Carl-Johan Dalgaard, der er professor i økonomi ved Københavns Universitet, siger, at politikerne skal tænke sig rigtig godt om, hvis pensionsalderen ikke længere skal stige i takt med den højere levealder.

- Denne her levetidsregulering af pensionen er sådan set krumtappen i de danske statsfinanser fremadrettet. Det er en kerneårsag til, at vi har meget sunde statsfinanser. Så når man piller ved det, så flytter det rigtig mange milliarder.

- Det er meget vigtigt at prisen for tiltaget også bliver en del af diskussionen, og at man er en lille smule skarp på, hvordan man så har tænkt sig at få statsfinanserne til at hænge sammen. For det er ligesom en forudsætning for, at vælgerne kan have en holdning til, om man selv synes at gevinster og omkostninger står mål med hinanden, siger han.

SF tager dog advarslen fra overvismanden med ro.

- Det er langt hen ad vejen matadorpenge. Han sidder ved et skrivebord og beregner, at mennesker ude i den virkelige verden bare skal fortsætte med at arbejde, til de er 75. Enhver, der er i besiddelse af snusfornuft, kan se, at det kan de ikke. Nogle vil kunne gøre det, men de fleste vil ikke bare kunne fortsætte. Så de penge, han opererer med, findes ikke, siger Karsten Hønge.

Der er så mange mennesker, der fortsat er uden for arbejdsmarkedet. Der er unge, der ikke får en uddannelse. Det er så mange steder, hvor vi kan styrke samfundsøkonomien ved at gøre noget, der både giver et økonomisk råderum og mennesker et bedre liv.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter