Prins Joachim får fuldtidsstilling som forsvarsattaché i Paris

Pligterne som prins kommer til at vige i de næste tre år.

Prins Joachim har siden han i 1987, hvor han begyndte som rekrut i Dronningens livregiment været aktiv i det danske forsvar. Her besøger han Jyske Dragonregiments panserbataljon under den internationale kampvognskonkurrence Nordic Tank Challenge 2017. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

1. september bliver prins Joachim forsvarsattaché i Paris, hvor han skal fungere som bindeled mellem det franske og danske forsvar.

Det oplyser Forsvarsministeriet til DR Nyheder.

Prins Joachim har de sidste ni måneder fulgt Frankrigs mest prominente lederuddannelse på École Militaire og har også en karriere i det danske forsvar bag sig. Nu stiger han i graderne til brigadegeneral og kommer fra ambassaden i Paris til at referere direkte til Forsvarsministeriet.

Ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) har prins Joachim stærke forudsætninger for at varetage stillingen som forsvarsattaché.

- Der er ikke nogen tvivl om, at når man har et særligt netværk, når man har solide kvalifikationer og et indgående kendskab til Frankrig, Frankrigs kultur og kan sproget, og at man tilmed også har en karriere fra det danske forsvar, har man en rigtig, rigtig god ballast for at kunne tage det her job, siger hun og fortsætter:

- Derfor mener jeg, at man med rette kan sige, at vi i den grad får en kvalificeret forsvarsattaché, der kan understøtte den vigtige udvikling, vi har i samarbejdet med Frankrig, siger Trine Bramsen.

En forsvarsattaché er en form for millitær rådgiver i det diplomatiske korps, som holder de danske myndigheder ajour med militære og forsvarspolitiske forhold rundt om i verden.

Royale pligter vil fylde mindre

De pligter, som prins Joachim indtil nu har løftet for kongehuset kommer til at træde i baggrunden med hans nye stilling. Fremover vil han kun tage sig af opgaver for kongehuset, hvis arbejdet som forsvarsattaché tillader det.

- Det er klart, at når man har et fuldtidsjob og en vigtig stilling som forsvarsattaché, så vil der være mange opgaver, der skal udfyldes, men der vil også fortsat være royale forpligtelser, og det er baggrunden for, at han beholder sine årpenge, siger Trine Bramsen.

Prins Joachim modtager lige under 300.000 kroner om måneden.

Forsvarsminister Trine Bramsen er da heller ikke bekymret for, at hun har ansat en prins.

- Det, der er mit lod som forsvarsminister, er at sikre, vi har et højt fagligt niveau, og det er baggrunden for, at vi har valgt at spørge Prins Joachim, om han har lyst til at løfte den her opgave med de mange, mange kvalifikationer, han har med i bagagen.

- Der er fortsat det forhold, at prins Joachim er født som prins, og det er på de vilkår, at vi indgår et ansættelsesforhold, siger Trine Bramsen.

Tættere dansk-fransk samarbejde

Prins Joachims ansættelse løber i tre år, men kan blive forlænget.

Der kommer ikke til at tikke løn ind til prins Joachim med den nye stilling, fordi han som kongelig modtager årpenge. Heller ikke udgifter til bolig, skole eller lignende, som normalt også følger med til stillingen, bliver dækket.

Til gengæld vil Forsvarsministeriet betale udgifterne til for eksempel tjenesterejser, kontorhold og repræsentation.

Der vil som noget nyt også blive udpeget en assisterende forsvarsattaché til at bistå prins Joachim i arbejdet, og alt i alt er det også et udtryk for, at båndet mellem Frankrigs og Danmarks forsvar bliver styrket, påpeger Trine Bramsen.

- Det sker i lyset af vores øgede militære engagement med Frankrig, hvor vi er til stede på en stribe militære operationer med Frankrig.

- Der er ingen tvivl om, at Frankrig er en meget nær allieret og tæt strategisk partner, når det gælder kampen mod terror og opretholdelsen af frihed og fred, siger forsvarsministeren.

Både i Sahelzonen i Afrika, Hormuzstrædet mellem Iran og den arabiske halvø og i Estland arbejder det danske og franske forsvar sammen.

Artiklen er opdateret efter interview med forsvarsminister Trine Bramsen.